Martina Šurinová Mravíková
Martina Šurinová Mravíková
Maťka je zakladateľka jazykovej školy - Leitus, ktorá v Bratislave ponúka skupinové kurzy a individuálne doučovania z angličtiny a nemčiny. Vyštudovala Cudzie jazyky a interkultúrnu komunikáciu. Už popri škole sa aktívne venovala doučovaniu z nemeckého a anglického jazyka rôznych vekových skupín. V Leituse je garantom jazykov, vytvára vlastné materiály a v súčastnosti sa orientuje na lingvistiku daných jazykov a metodiku ich učenia.

Online kurzy