SQL Data analýza I.

3h 35m 0s
Čas
48
Kapitol
674
Študentov
4.4
Hodnotenie
Začiatočník
Level
český
Jazyk kurzu

Popis online kurzu


Dátová analýza, SQL, big data, BI, DWH, business insights… Tieto pojmy v posledných rokoch počúvame takmer na každom rohu a občas to vyzerá, ako by na dátach boli závislé osudy celých firiem. To môže znieť ako prehnaná predstava, ale čím ďalej viac sa ukazuje, že správne porozumenie informáciám, ktoré spoločnosti, vlády a my všetci máme k dispozícii, zvyšuje našu efektivitu, tržby či spokojnosť zákazníkov, pomáha znižovať náklady a predovšetkým nám otvára obzory pre ďalší rasť a prosperitu.
Často je však ľahké sa v miliónoch drobných informácií s rôznou štruktúrou a z rôznych zdrojov dát stratiť. Preto sú tu online kurzy ako tento, aby vám vstup do odboru dátovej analýzy čo najviac uľahčili. 
Prejdeme si preto v tomto online kurze SQL Data analýzy samotné základné pojmy, ktoré pri práci v tejto brandži budete potrebovať na každodennej báze, ako aj "best practice" metódy pre vytváranie moderných a hlavne funkčných dátových riešení. S tým samozrejme priamo súvisí i praktická znalosť SQL, ktoré je takým úradným jazykom všetkých analytikov. 
Cieľom tohto online kurzu je teda stručne, jasne a prakticky vysvetliť, čo dátová analýza bežne obnáša a aké pojmy či operácie je dobré poznať či už na pohovor, k samotnej práci alebo pre osobné účely. 
Pokiaľ vás získanie takýchto znalostí láka, poďme sa spoločne do sveta (skôr vermíru) dát pozrieť.


Čo sa naučíš

 • čo sú big data, data science a BI,
 • čo sú to relačné databázy, databázové objekty a primárne / cudzie kľúče,
 • kardinality vzťahov mezi tabuľkami,
 • SQL Dátové typy,
 • integrita dát a databázové transakcie,
 • normalizácia databázy,
 • dátové modely,
 • čo je SQL, DBMS a ODBC,
 • čo je DDL, DML a DQL,
 • import dát z CSV a základné úpravy tabuľkovej štruktúry v SQL,
 • klauzule pre každodennú prácu s SQL,
 • nástroje pre efektívnu data analýzu,
 • CASE a najpoužívanejšie SQL funkcie.


Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály o data analýze,
 • cvičenia a domáce úlohy,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti s kurzom.
Online kurz SQL Data analýza I. je možné

Zoznam kapitol

ÚVOD DO SVĚTA DAT A DATABÁZÍ 🌎💾
Lekce 2: Co jsou to relační databáze, databázové objekty a primární / cizí klíče?
Lekce 3: Kardinality vztahů mezi tabulkami
Lekce 4: Datové typy
🎁 BONUS 1: Datové typy
Lekce 5: Integrita dat a databázové transakce
Lekce 6: Normalizace databáze
Lekce 7: Datové modely
🎁 BONUS 2: Instalace MS SQL Server
KATEGORIZACE JAZYKA SQL 🗄
Lekce 10: DDL – CREATE a integritní omezení
🏋️ CVIČENÍ 1: DDL – CREATE
Lekce 11: Import dat z CSV a základní úpravy tabulkové struktury v SQL
🏋️ CVIČENÍ 2: Import dat z CSV a úpravy tabulkové struktury v SQL
Lekce 12: DDL – CREATE a indexy
Lekce 13: DDL – ALTER a integritní omezení
Lekce 14: DDL – TRUNCATE, DROP a integritní omezení
🏋️ CVIČENÍ 3: DDL – CREATE, ALTER, TRUNCATE a DROP
Lekce 15: DML – INSERT, UPDATE a DELETE
🏋️ CVIČENÍ 4: DML – INSERT, UPDATE a DELETE
Lekce 16: DQL – SELECT FROM a základní klauzule jazyka SQL
KLAUZULE PRO KAŽDODENNÍ PRÁCI S SQL 👷
Lekce 17: Základní klauzule SQL – ORDER BY
Lekce 18: Základní klauzule SQL – TOP, WHERE a operátory LIKE, IN, BETWEEN a další
Lekce 19: Základní klauzule SQL – OFFSET a FETCH
🏋️ CVIČENÍ 5: Klauzule WHERE, TOP, ORDER BY, OFFSET a porovnávací operátory
Lekce 20: Základní klauzule SQL – DISTINCT
Lekce 21: Základní klauzule SQL – GROUP BY, HAVING a PARTITION BY
🏋️ CVIČENÍ 6: Klauzule DISTINCT, GROUP BY, HAVING a PARTITION BY
Lekce 22: Základní klauzule SQL – JOIN (LEFT, RIGHT, INNER, OUTER)
Lekce 23: Základní klauzule SQL – SELF JOIN a CROSS JOIN
NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ DATA ANALÝZU 🧰
Lekce 24: Views – Pohledy
🏋️ CVIČENÍ 7: Klauzule JOIN a SQL views
Lekce 25: Logické a syntaxové pořadí SQL klauzulí
🎁 BONUS 3: Logické a syntaxové pořadí klauzulí v SQL
Lekce 26: Množinové operátory – UNION, EXCEPT a INTERSECT
🏋️ CVIČENÍ 8: Množinové operátory UNION, EXCEPT a INTERSECT
Lekce 27: Poddotazy – vnořené, jednořádkové, víceřádkové a (ne)korelované
🏋️ CVIČENÍ 9: Poddotazy
Lekce 28: Funkce
🎁 BONUS 4: Souhrn vestavěných SQL funkcí
🎁 BONUS 5: Vytvoř si svou funkci
Lekce 29: ROW_NUMBER a hledání duplicitních záznamů
Lekce 30: CASE
🏋️ CVIČENÍ 10: CASE a nejpoužívanější SQL funkce
Lekce 31: DML – MERGE
🎁 BONUS 6: Klávesové zkratky v SSMS

Hodnotenia kurzu

Stanislava Š.
SQL Data analýza I.

Perfektní kurz! Několik úvodních videí je sice teoretických, ale na normalizaci, kardinality, integritní omezení a datové typy se se ptají na pohovorech, u zkoušek na VŠ nebo o nich mluví kolegové (takže je potřeba tomu rozumět). Videa jsou přehledná, jednoznačná a lze podle nich skutečně pracovat. Oceňuji také bonusové materiály, které by si jinak musel člověk připravovat sám. Kurz postupně graduje a přijde mi, že jsou v něm ke konci i poměrně pokročilé postupy. Když budete toto umět z hlavy, tak jste docela dost dobří. Uvítám pokračování, kde krom práce s daty bude i přidělování práv atp.

Marek M.

Pozri aj tieto kurzy