Microsoft Excel pre pokročilých

12h 41m 53s
Čas
212
Kapitol
2 079
Študentov
5.0
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Microsoft Excel pre pokročilých

V tomto online kurze Excelu pre pokročilých sa nachádza 93 videí, čo predstavuje takmer 8 hodín videotutoriálov. Kurz je určený užívateľom, ktorí už s programom Excel majú skúsenosti a radi by sa naučili používať pokročilé nástroje Excelu efektívne a do praxe.

Kurz je zameraný na pokročilé vzorce a funkcie (vnorené, podmienkové, vyhľadávacie, databázové, sumarizačné...), na komplexnú prácu s kontingenčnými tabuľkami, tvorby analýz a výstupov, medzisúčtov aj makrá bez nutnosti programovania.

Každý nástroj Excelu, ktorý v kurze nájdete je vysvetlený na reálnych príkladoch z praxe. Kurz obsahuje aj vzorové tabuľky, testovacie zadania, na ktorých si naučené veci môžeš otestovať a následne skontrolovať vo videu s riešením.

Čo sa naučíš

 • ako používať rozšírené filtre v Exceli
 • pracovať so správcom názvov
 • pracovať s funkciami v Exceli:
  • zaokrúhľovanie
  • vnorené funkcie
  • podmienkové, logické funkcie (IF, AND, OR, IFS)
  • matematické funkcie (SUMIF, COUNTIF, AVERAGEIF, SUM IFS, AVERAGEIFS, COUNTIFS, MAXIFS, MINIFS)
  • vyhľadávacie funkcie (VLOOKUP, HLOOKUP, VLOOKUP INTERVAL, IFERROR, INDEX a MATCH, CHOOSE, INDIRECT)
  • databázové funkcie (DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT, DCOUNTA)
  • textové funkcie (TRIM, VALUE, PROPER, UPPER, LOWER, LEFT, RIGHT, MID, SUBSTITUTE, TEXT JOIN)
 • podmienené formátovanie
 • kontingenčné tabuľky - ako a kedy ich používať, funkcie, výpočty a vzorce v kontingenčných tabuľkách
 • medzisúčty
 • dynamické dopĺňanie a overovanie údajov
 • makrá - načo slúžia, ako ich vytvoriť, absolútne a relatívne makrá

Čo všetko dostaneš

 • cvičné súbory, testy na preskúšanie naučeného,
 • garancia vrátenia peňazí v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný,
 • certifikát o absolvovaní kurzu Microsoft Excel pre pokročilých.
Online kurz Microsoft Excel pre pokročilých je možné

Zoznam kapitol

Najväčší problém Excelu? Kedy, čo a ako použiť!
Návod, kedy a aký nástroj na riešenie, ktorého problému použiť
Úvod do kurzu
Predstavenie kurzu Excel pre pokročilých
Klávesové skratky
PDF - Zoznam všetkých skratiek
TABUĽKA - Klávesové skratky
1.1 - ALT + = | Aktivovanie funkcii SUM
1.1.1 - ALT + = | funkcia SUM inak
1.2 - ALT + Enter | Zalomiť text
1.3 - CTRL + A | Označenie tabuľky - celého hárka
1.4 - CTRL + B | Tučné písmo
1.5 - CTRL C a CTRL V | Kopírovať a prilepiť
1.6 - CTRL + E | Dynamické dopĺňanie
1.7 - CTRL + ENTER | Rovnaká hodnota v označených bunkách
1.8 - CTRL F a CTRL H | Nájsť a nahradiť
1.9 - CTRL + F1 | Pás nástrojov - vypni / zapni
1.10 - CTRL + F3 | Pomenovanie oblastí
1.11 - CTRL + G alebo F5 | Prejsť na
1.12 - CTRL + HOME | Presun do bunky A1
1.13 - CTRL + I | Kurzíva
1.14 - CTRL + K | Prepojenia
1.15 - CTRL + T alebo CTRL + L | Vytvorenie tabuľky
1.16 - CTRL + plus a CTRL + mínus | Vloženie riadka alebo stĺpca
1.17 - CTRL a myš | Označenie buniek, čo nie sú pri sebe
1.18 - CTRL + N | Vytvorenie nového zošita
1.19 - CTRL + P | Tlačenie
1.20 - CTRL PageUp a CTRL PageDown | Posúvanie medzi hárkami
1.21 - CTRL + Q | Rýchla analýza
1.22 - CTRL + S | Uloženie zošita
1.23 - CTRL + SHIFT + : | Vloženie aktuálneho času
1.24 - CTRL + SHIFT + F3 | Hromadné pomenovanie pre oblasti
1.25 - CTRL + SHIFT + H | Vloženie aktuálneho dátumu
1.26 - CTRL + SHIFT + L | Filtre - zapnutie / vypnutie
1.27 - CTRL + SHIFT + O | Označenie buniek s komentármi
1.28 - CTRL + šípky | Posúvanie v Exceli
1.29 - CTRL + SHIFT a šípky | Označovanie buniek v Exceli
1.30 - CTRL+ U | Podčiarknutie
1.31 - CTRL X a CTRL V | Vystrihnúť a presunúť
1.32 - CTRL + Z | Krok späť
1.33 - F1 | Pomocník
1.34 - F11 | Vytvorenie grafu
1.35 - F12 | Uložiť ako
1.36 - F2 | Dopisovanie do bunky
1.37 - F4 alebo CTRL + Y | Zopakovanie posledného kroku
1.38 - SHIFT + F2 | Vloží komentár
1.39 - SHIFT + F3 | Dialógové okno funkcií
1.40 - SHIFT a myš | Označenie buniek
1.41 - SHIFT + F11 | Pridanie nových hárkov
Prilepiť špeciálne
1. Matematika cez Prilepiť špeciálne
2. Obrázok s prepojením
Formatovanie buniek
Text a číslo
Dátumy - vlastný formát
Filtre
Viacnásobné zoradenie
Zmena filtrovaných údajov
Rozšírené filtre
Rozšírený filter - kedy ho používať a načo slúži
Rozšírený filter - ako funguje a vytvorenie kritérií
Rozšírený filter - zástupné znaky
Rozšírený filter - filtrovanie len niektorých stĺpcov
TEST - Rozšírený filter
Zadanie a tabuľka
Video - Riešenie testu - Rozšírený filter
Správca názvov
Správca názvov - pomenovanie a presúvanie
Správca názvov - rozšírenie oblasti alebo odstránenie názvu
Správca názvov - využívanie pomenovaní vo vzorcoch
Správca názvov - prieniky v tabuľkách
Vzorce - výpočty
Ukotvenie bunky, riadkov a stĺpcov
Výpočty z hárka na hárok a ukotvenie
Zobrazenie vzorcov, nasledovníci, vyhodnotiť vzorce
Vzorce cez Prilepiť špeciálne
TEST - Vzorce
Zadanie a tabuľka
Video - Riešenie testu - Vzorce
Funkcie - základné
SUBTOTAL - súčtový riadok
SUBTOTAL vs. SUM
Funkcie - zaokrúhľovanie
ROUND
ROUNDUP a ROUNDDOWN
MROUND, CEILING a FLOOR
Zaokrúhľovanie na milióny a pod.
Funkcie - vnorené
Vnorené funkcie
Funkcie - logické, podmienkové
IF a AND - Viacnásobné podmienky a zároveň
IF a OR - Viacnásobné podmienky alebo
IF, AND a OR - Viacnásobne vnorený
IF AND a OR - Zápis iným spôsobom
IFS - prístupná vo verzii 365 (2016)
TEST - Funkcie - logické a podmienkové
Zadanie a tabuľka
Video - Riešenie testu - Logické funkcie
Funkcie - matematika s podmienkami
SUMIF - Súčet na základe 1 podmienky
COUNTIF - Počet na základe 1 podmienky
AVERAGEIF - Priemer na základe 1 podmienky
SUMIFS - Súčet na základe viacerých podmienok
AVERAGEIFS - Priemer na základe viacerých podmienok
COUNTIFS - Počet na základe viacerých podmienok
MAXIFS - Maximum na základe viacerých podmienok
MINIFS - Minimum na základe viacerých podmienok
Podmienky > a < naviazané na bunky
FREQUENCY - Počet výskytov určitých hodnôt
TEST - Funkcie - Matematika s podmienkami
Zadanie a tabuľka
Video - Riešenie - Funkcie matematické a podmienky
Funkcie - filtrovanie a zoraďovanie
Tabuľka - Filtrovanie a zoraďovanie
FILTER - Ako filtrovať cez funkcie
FILTER - podmienky AND a OR
SORT - Ako zoradiť údaje cez funkcie
SORTBY - Ako zoradiť údaje na základe viacerých údajov
FITLER a SORT(BY) - Ako vnorená funkcia
Funkcie - vyhľadávacie
VLOOKUP - Priraďovanie údajov z tabuliek
HLOOKUP - Priraďovanie údajov z tabuliek
VLOOKUP - Priraďovane údajov na základe intervalov
VLOOKUP - označovanie tabuliek - tabuľka a stĺpce
VLOOKUP - označovanie tabuliek - pole názvov
IFERROR - náhrada chbových hlásení
INDEX a MATCH - vyhľadávanie a priraďovanie údajov
CHOOSE - výber akcie
VLOOKUP vs. INDEX a MATCH
VLOOKUP a MATCH
INDIRECT
XLOOKUP
VLOOKUP - Obrázky
VLOOKUP bez zdrojovej tabuľky
TEST - Vyhľadávacie funkcie
OFFSET - Relatívne adresy a oblasti
VLOOKUP + MATCH + INDIRECT + pole názvov - čerpanie z viacerých tabuliek
Funkcie - matematika - lepšie súčtové riadky
AGGREGATE - lepšie súčtové riadky
AGGREGATE - ukážka na praktickom príklade
Funkcie - databázové
DSUM, DAVERAGE, DMIN, DMAX, DCOUNT, DCOUNTA
DGET
TEST - Funkcie - Databázové
Zadanie a tabuľka
Video - Riešenie - Funkcie - Databázové
Funkcie - textové
TRIM
VALUE
PROPER
UPPER
LOWER
LEFT
RIGHT
MID
SUBSTITUTE
TEXTJOIN
EXACT
TEXT
TEST - Textové funkcie
Funkcie - dátumové
DATEDIF
EDATE
Matice - vzorce a funkcie
Matice - Výpočty pomocou matíc
Matice - Alternatíva k SUMIF, SUMIFS... a databázovým funkciám DSUM, DAVERAGE...
Podmienené formátovanie
Označenie celého riadka alebo stĺpca
Označenie celého riadka a funkcie
Kontingenčné tabuľky
TABUĽKA - Kontingenčky
Kontingenčné tabuľky - kedy ich používať?
Kontingenčné tabuľky - vytvorenie
Kontingenčné tabuľky - funkcie a viaceré položky
Kontingenčné tabuľky - ID počet
Kontingenčné tabuľky - karta návrh
Kontingenčné tabuľky - filtrovanie
Kontingenčné tabuľky - výpočty a vzorce
Kontingenčné tabuľky - percentuálne podiely
Kontingenčné tabuľky - plus a mínus
Kontingenčné tabuľky - vypísanie čísel
Kontingenčné tabuľky - zoskupovanie dát
Kontingenčné tabuľky - zoskupovanie dátumov alebo času
Kontingenčné tabuľky - obnovenie údajov a rozšírenie
Kontingenčné tabuľky - rozšírenie údajov pre viaceré KT
Kontingenčné tabuľky - viacnásobné filtrovanie
Kontingenčné tabuľky - vymazať, označiť, presunúť
Kontingenčné tabuľky - kontingenčný graf
Kontingenčné tabuľky - polia, tlačidlá a filtre
Kontingenčné tabuľky - kopírovanie tabuľky
Kontingenčné tabuľky - 2x klik
KT - Šírky stĺpcov - fixnutie
KT - Filtrovanie pomocných stĺpcov
KT - Priemer cez vypočítavané polia
TEST - Kontingenčné tabuľky
Kontingenčné tabuľky - Ako spraviť čiastočnú sumarizáciu v koláčovom grafe
KT - Ako vytvoriť KT z 2 a viac tabuliek (rovnako pomenované stĺpce)
Medzisúčty
TABUĽKA - Medzisúčty
Medzisúčty
Medzisúčty - nastavenie farby
Medzisúčty - zoskupovanie údajov
Test - Medzisúčty
Dynamické dopĺňanie
Dynamické dopĺňanie
Overovanie údajov
Overovanie údajov - viacúrovňový zoznam
Makrá
Makrá - načo slúžia
Makrá - ako ich vytvoriť a aké typy existujú
Makrá - vytvorenie absolútneho makra
Makrá - relatívne makrá
Makrá - uloženie súboru s makrami
Test na pracovný pohovor
ZADANIE + TABUĽKA k TESTU
1. Úloha
2. Úloha
3. Úloha
3.1 Úloha
4. úloha
5. Úloha
5.1 Úloha
6. Úloha
7. Úloha
7.1 Úloha
Tipy a triky aj mimo pokročilej úrovni
Zabezpečenie len niektorých buniek v hárku
Zrušenie chráneného zobrazenia
Komentár ako alternatíva k prepojenia - foto v komentári
Zrušenie zaheslovania hárku, ak ste zabudli/nemáte heslo
Vaše otázky, moje riešenia
1. Grafy podľa času
2. Správny výpočet DPH
3. Filtrovanie podľa času - celé hodiny
4. Filtrovanie párnych a nepárnych čísel
5. Nuly na začiatku
6. Kde nájdem rýchlo súčet
7. Pohlavie z rodného čísla
8. Filtrovanie prvých 15 dní
9. Výplaty v Exceli - koľko potrebujem akých bankoviek?
9.1 Výplaty v Exceli - Riešenie
10. Porovnanie 2 tabuliek
11. Len textové hodnoty
12. Prieniky a podmienené formátovanie
13. Zaokrúhlenie na 0,5 €
14. Doplnenie prazdnych buniek
15. Preklopenie tabuľky a priradenie hodnôt

Hodnotenia kurzu

Microsoft Excel pre pokročilých

Michal je naprosto skvělý instruktor. Dozvěděl jsem se spoustu věcí, o kterých jsem byl přesvědčený, že je nějak Excel určitě umí udělat, jen já jsem nevěděl, jak na to :-) Díky moc!

Libor S.
Microsoft Excel pre pokročilých

Díky kurzu jsem si našel nové pracovní místo. Děkuji Michalovi za rady i mimo kurz

Jiří V.

Pozri aj tieto kurzy

Michal Šurina
MS Office, WordPress