Maven základy

1h 48m 47s
Čas
28
Kapitol
530
Študentov
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Prečo sa naučiť používať Maven?

Ak programuješ v Jave, alebo si sa stretol so zložitejšími programovacími problémami, alebo si si chcel uľahčiť prácu, tak si potreboval knižnice alebo frameworky tretích strán. Išiel si na stránku poskytovateľa danej knižnice. Tam si ju stiahol, pridal do projektu a používal. Keď si bol spokojný, tak si vygeneroval jar súbor s nastaveniami, musel si dať pozor, že máš nastavené knižnice a podobne. Keď si danú aplikáciu chcel otestovať, tak si ju spustil, alebo nasadil na server. Toto by bol tvoj bežný postup, ktorý ale zaberá veľa času. 

Čo ak ti poviem, že toto vieš brutálne zrýchliť? Celý proces uľahčiť a zrýchliť? Verím, že by si nepovedal nie. A tu nám pod ruku prichádza Maven.  Maven je nástroj, ktorý budeš používať na buildovanie a manažovanie svojich javovských projektov. Jednoducho si dokážeš pridávať do projektu knižnice a frameworky. Pomocou jedného príkazu si celý projekt skompiluješ, zbuilduješ a spustíš na serveri. 

Maven je zároveň najpoužívanejší tool s týmito možnosťami. Vedomosti, ktoré sa tu naučíš budeš využívať pri skoro každom javovskom projekte. Stačí, ak si otvoríš pracovné príležitosti pre Java programátora a Maven tam s veľkou pravdepodobnosťou bude požadovaný. 

Maven je zároveň najpoužívanejší aj v online tutoriáloch a článkoch. 

Čo sa naučíš?

V tomto online kurze pochopíš, ako samotný Maven pracuje. Ako založiť projekt pomocou Mavenu. Aké nastavenia, čo znamenajú. Naučíš sa používať základné a najpoužívanejšie Maven príkazy. Naučíš sa, ako rozšíriť Maven pomocou pridania pluginov. Pomocou Mavenu sa naučíš vytvoriť si webový projekt, pridať si závislosti na knižniciach, skompilovať a vygenerovať si war súbor, ktorý sa spustí na serveri a v priebehu sa automaticky spustia testy. Budeš vedieť, čo je plugin, fáza, goal, pom.xml, repozitár, archetype alebo scope. Ukážeme si, ako pracovať s Mavenom vo vývojovom prostredí IntelliJ IDEA. 

Aké znalosti potrebuješ?

Musíš vedieť ako spustiť príkazový riadok v tvojom systéme. Pre absolvovanie kurzu nepotrebuješ znalosti programovacích jazykov. V kurze napíšem pár riadkov kódu v Jave, tak znalosť javy bude výhodou, ale nie podmienkou. 

POZOR: kurz bude/je súčasťou kurzu Java pre juniorov. Ak vlastníš kurz Java pre juniorov, tento kurz nepotrebuješ. 

Čo všetko dostaneš

  • 25 kapitol online kurzu,
  • takmer 2 hodiny videotutoriálov,
  • zdrojáky na stiahnutie,
  • moderovaná diskusia, v ktorej na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátanie peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.
Online kurz Maven základy je možné

Zoznam kapitol

Maven
02 Inštalácia a nastavenia
03 Konvencie. Prečo Maven.
04 Maven coordináty, archetype
05 Zakladáme prvý projekt
07 POM súbor
08 Repozitáre
09 Life cycle phases - fázy životného cyklu buildu
10 Pridávame dependency
11 Webová aplikácia pomocou maven
12 Plugins a Goals
13 Nasadzujeme na server
14 Spúšťame pomocou Maven pluginu + viac k pluginom
15 Maven Scopes
16 Maven vo vývojovom prostredí
17 Užitočný IDEA plugin – riešenie konfliktov v závislostiach
18 Profiles
19 Multi modul projekt
20 Vytvárame štruktúru multi modul projektu
21 Vytvárame util triedu s testom
22 Používame modul ako dependency iného modulu
23 Vytvárame jednoduchú web aplikáciu pomocou Servletu
24 Buildujeme všetky moduly naraz
25 Spustenie web multi modul aplikácie na servery
Multi modul projekt zdrojové kódy
Úloha na precvičovanie

Hodnotenia kurzu

Lukas D.
Maven základy

Srozumitelně vysvětlené téma.

David K.

Pozri aj tieto kurzy