MongoDB

2h 52m 18s
Čas
59
Kapitol
501
Študentov
4.5
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Online kurz MongoDB je určený pre všetkých, ktorí ešte nepracovali s databázou MongoDB. MongoDB patrí medzi NoSQL databázy. Je objektovo orientovaná, jednoduchá, dynamická a dobre škálovateľná. Namiesto tabuliek (ako v relačnej databáze) používa kolekcia, miesto riadkov a stĺpcov dokumenty a polia. Dáta sa ukladajú vo formáte JSON. MongoDB je jedna z najpopulárnejších NoSQL databáz, ktorú používajú mnohé veľké spoločnosti. Vysvetlíme si rozdiely medzi sql a nosql databázami a nainštalujeme si MongoDB na lokálny počítač. 

V prvej časti kurzu budeme pracovať s MongoDB cez shell. Vyskúšame si CRUD operácie, dozviete sa teda ako vytvoriť nový dokument v databáze, ako načítať dokumenty z databázy, ako ich meniť a mazať. Tiež sa dozviete ako naimportovať súbor s dátami do databázy, ako vyhľadávať v databáze a aké dátové typy MongoDB podporuje. Vysvetlíme si, na čo sa používa projekcia a ako pracovať s indexami. Na praktickom príklade si ukážeme, kedy je indexy vhodné použiť a aké majú obmedzenia.

MongoDB dokáže pracovať s mnohými programovacími jazykmi. Preto si v druhej časti kurzu naprogramujeme malú aplikáciu pre pridávanie produktov a vytvorenie objednávky. K tomu si najprv predstavíme Atlas, cloudové riešenie pre MongoDB a Compass, grafické prostredie pre MongoDB. V druhej časti kurzu budeme používať javascript. Nainštalujeme si runtime prostredie Node.js a aplikačný framework Express.js. Pomocou týchto dvoch technológií si ukážeme ako vkladať dáta do MongoDB a ako ich čítať priamo z vášho prehliadača. Tiež si povieme niečo o návrhovom vzore MVC a predstavíme si Mongoose, object document mapper pre Node.js.

Čo sa naučíš

 • pracovať s NoSQL databázou MongoDB,
 • základné príkazy a CRUD operácie s MongoDB,
 • operátory,
 • MongoDB Atlas a Compass,
 • pracovať s MongoDB pomocou Node.js a Express.js
 • návrhový vzor MVC,
 • Mongoose.

Čo všetko dostaneš

 • nadupané videá o MongoDB,
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá autor kurzu,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom.
Online kurz MongoDB je možné

Zoznam kapitol

Mongo Shell
1. Úvod
3. Inštalácia MongoDB
3a. Inštalácia MongoDB pod Windowsom
4. Databázy, kolekcie, dokumenty
5. Základné príkazy
6. CRUD operácie
7. Ordered Inserts
8. Import dát
9. Vyhľadávanie v dokumentoch
10. update vs updateOne vs updateMany
11. Práca s väčším množstvom dát
12. Vnorené dokumenty a polia
13. Schémy a vzťahy
14. Dátové typy
15. Relácie
16. Operátory
17. Comparison operátory
18. Logické operátory
19. Element operátory
20. Evaluation operátory
21. Array Query operátory
22. Projekcia
23. Inc, dec, min, max, mul
24. Unset
25. Upsert
26. Zmena všetkých prvkov poľa
27. Push a Pull
28. Indexy
29. Indexy a obmedzenia
30. Zložené indexy
31. TTL Indexy
32. Covered Queries
33. Textové indexy
34. Kombinované textové indexy
Node.js, Express.js, MongoDB, Mongoose
35. MongoDB Atlas
36. MongoDB Compass
37. Node.js a Express
38. Node.js Inštalácia
39. Node.js a MongoDB driver
40. Express - Úvod
41. Express - Spracovanie requestov
42. Express - Uloženie dát do databázy
43. MVC - Úvod
44. MVC - Spracovanie requestov
45. MVC - Uloženie dát do databázy
46. MVC - Výpis produktov
47. MVC - Vytvorenie objednávky
48. MVC - Úprava objednávky
49. MVC - Výpis všetkých objednávok
50. Redirecty a css
51. Mongoose - Úvod
52. Mongoose - Schémy a ukladanie dát
53. Mongoose - Načítanie produktov
54. Mongoose - Načítanie objednávok
55. Mongoose - Mazanie dát
56. Mongoose - Validácia 1
57. Mongoose - Validácia 2
58. Záver

Hodnotenia kurzu

Tobias T.
Július S.

Pozri aj tieto kurzy

Michal Machovič
Webdevelopment, ecommerce