Moderný JavaScript (ES2015+)

4h 27m 26s
Čas
36
Kapitol
1 748
Študentov
4.6
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Moderný JavaScript

V roku 2015 prišiel obrovský update do JavaScriptu, ktorý zmenil, ako ho píšeš. Opravil chyby, upravil syntax, pridal novinky, ale jeho hlavná výhoda je, že napíšeš menej kódu, napíšeš ho rýchlejšie a bude sa správať tak, ako čakáš. A to je pri špeciálne pri JavaScripte riadna výhoda. Tento kurz je pre teba, ak poznáš JavaScript. Ale chceš poznať moderný JavaScript. Chceš používať všetky najšťavanatejšie novinky už dnes.

Dôležité upozornenie: Tieto videá sú aj súčasťou online kurzu JavaScript a ES6. Ak ho máš zakúpený, tento kurz už kupovať nepotrebuješ.

ES2015+

História je komplikovaná, definície sú nejasné, ale JavaScript je programovací jazyk vytvorený podľa ECMAScript špecifikácie. ECMAScript je všeobecný návod pre tvorbu programovacích jazykov. Pravidlá pre tvorbu jazykov. JavaScript je konkrétny jazyk vytvorený podľa týchto pravidiel.

V roku 2015 vyšla nová verzia špecifikácie. Priniesla ohromné množstvo zmien, nové veci, prekopanie starých, veľká vec. Bola to šiesta verzie špecifikácie. Preto jej hovoríme ES6. Vyšla v roku 2015, preto jej hovoríme ES2015. Dve skratky pre tú istú vec. Skratka ES2015 sa dostáva do popredia kvôli rozhodnutiu, že ďalšie updaty budú vychádzať každým rokom.

V posledných rokoch sa tieto teoretické novinky začali reálne dostávať do prehliadačov. A tým pádom aj do JavaScriptu. Mnohé prehliadače dnes podporujú takmer všetky nové fičúry, do ostatných prehliadačov sa podpora dostáva postupne, zvyšok zariadia nástroje ako Babel.

ES2015 (a všetky ďalšie verzie) robia z JavaScriptu príjemnejší jazyk. Napíšeš menej, kratšie, krajšie. ES2015 mierne zmenilo aj syntax jazyka. Toto je syntax, ktorú budeš používať. Hlavne, ak budeš pracovať s Reactom, Vue, Angularom, Node-om.

Ak chceš používať moderné technológie, mal by si písať moderný JavaScript. 

Tento kurz ťa naučí moderný JavaScript.

Dôležité upozornenie:  Tieto videá sú aj súčasťou online kurzu JavaScript a ES6. Ak ho máš zakúpený, tento kurz už kupovať nepotrebuješ.

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o modernom JavaScripte,
  • moderované diskusné fórum,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom,
  • certifikát o absolvovaní kurzu.

Zoznam kapitol

Moderný JavaScript
01 Tvoj prvý ES2015+ kód
02 Arrow => functions(1)
03 Arrow functions(2) => pravidlá pre this
04 Arrow functions(3) nemá this => non-binding this
05 Novinky v String / Number / Math
06 { block scope } 01 let, hoisting, implicit/explicit block
07 { block scope } 02 let v cykloch, async programovanie
08 CONST vs. VAR vs. LET, style guides
09 Getters, Setters
10 Object Literal Extensions, objekty sú fajn a teraz ešte viac
11 Object destructuring / Destructuring assignment
12 ...rest / spread... parametre
13 Default parameters vs. Default operator
14 Template `Strings`, Smart Strings
15 Novinky v Array
16 Iterators, nový FOR...OF cyklus
17 Generator functions* 1
18 Generator functions* 2, idGenerator
19 Promises 01 - AJAX, len lepšie (teória)
20 Promises 02 - timer cez sľub, all, race (prax)
21 Asynchrónne programovanie, ASYNC/AWAIT (teória)
22 ASYNC/AWAIT (prax), callback hell choď preč
23 SET (ako pole, kde každá hodnota je unikát)
24 MAP (ako objekt, kde kľúč môže byť aj ne-string)
25 Symbol (nový dátový typ)
26 Proxies, sprav si špióna, zostaneš čistý
27 Chuťovky z budúcnosti, Exponentiation, UNICODE, viac
28 Class, extends, super()
29 ES6 Modules 01, rozbi kód na súbory
30 ES6 Modules 02, z Patternu na Modul
31 ES6 Modules 03, IMPORT / EXPORT
32 ES6 moduly zatiaľ pomalé, BABEL je kamarát
BONUS 01: Tvoj druhý prvý ES2015+ kód (recap 1)
BONUS 02: Ešte stále tvoj druhý prvý ES2015+ kód (recap 2)
BONUS 03 NPM + BABEL, moderný kód v starých prehliadačoch, Babel pluginy
Kde ma nájdeš, keď ma chceš sledovať, stalker

Hodnotenia kurzu

Online kurz Moderný JavaScript (ES2015+) je možné