Microsoft Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý

7h 32m 41s
Čas
181
Kapitol
1 203
Študentov
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

V kurze Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý sa oboznámiš s prácou v Exceli od úplných základov. Tento online kurz však nie je určený iba úplným začiatočníkom, ale každému, kto pracuje s Excelom na pravidelnej dennej báze. Nájdeš v ňom tipy a triky od základov až po mierne pokročilú úroveň. V kurze budú vysvetlené aj funkcie SUBTOTAL, IF, AND, OR, VLOOKUP, ale aj kontingenčné tabuľky.

V tomto kurze ti bude na začiatku predstavené prostredie Excelu, následne dostaneš videá o klávesových skratkách, ktoré ti ušetria more času. Ďalšie časti sú venované formátovaniu tabuliek či buniek, filtrom, tlači, komentárom a poznámkam. Pozrieme sa na zúbok aj podmienenému formátovaniu, ukotvovaniu priečok či zabezpečovaniu dokumentov. Po grafoch a prepojeniach nasleduje veľká téma a tou sú vzorce v Exceli. Funkciám sa v kurze venujeme tiež a to konkrétne tým základným (napr. SUM, AVERAGE, MAX, MIN a pod.) a tiež logickým (IF, AND, OR), či zaokrúhľovaniu. Pokiaľ si mal problémy s vyhľadávacími funkciami VLOOKUP a HLOOKUP, tie sú v kurze vysvetlené tiež. Na záver sa pozrieme na základy kontingenčných tabuliek a dynamickému dopĺňaniu.

Čo sa naučíš

 • základy - predstavenie prostredia Excelu,
 • klávesové skratky v Exceli,
 • automatické rady,
 • základy formátovania,
 • formátovanie buniek, tabuliek, hárkov,
 • filtre v Exceli,
 • podmienené formátovanie,
 • ukotvenie priečok a zabezpečenie dokumentu,
 • vytvárať grafy,
 • funkcie v Exceli:
  • základné,
  • zaokrúhľovanie,
  • matematika s podmienkami,
  • vyhľadávacie funkcie,
 • základy kontingenčných tabuliek,
 • dynamické dopĺňanie v Exceli.

Čo všetko dostaneš

 • 179 videotutoriálov
 • 6,5 hodiny video materialu
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dni v prípade nespokojnosti s kurzom
Online kurz Microsoft Excel 365: začiatočník a mierne pokročilý je možné

Zoznam kapitol

Najväčší problém Excelu? Kedy, čo a ako použiť!
Návod, kedy a aký nástroj na riešenie, ktorého problému použiť
2. Klávesové skratky
PDF - Zoznam všetkých skratiek
TABUĽKA - Klávesové skratky
2.1 - ALT + rovná sa (=) - Funckia SUM
2.1.1 - ALT + rovná sa (=) - Funckia SUM - inak
2.2 - ALT + ENTER - Zalomenie textu
2.3 - CTRL + A - Označenie tabuľky
2.4 - CTRL + B - Tučné písmo
2.5 - CTRL + C a CTRL + V - Kopírovať a prilepiť
2.6 - CTRL + E - Dynamické dopĺňanie
2.7 - CTRL + Enter - Rovnaká hodnota v označených bunkách
2.8 - CTRL + F a CTRL + H - Nájsť a nahradiť
2.9 - CTRL + F1 - Pás nástrojov
2.10 - CTRL + F3 - Pomenovanie oblastí
2.11 - CTRL + G alebo F5 - Prejsť na
2.12 - CTRL + Home - Do bunky A1
2.13 - CTRL + I - Kurzíva
2.14 - CTRL + K - Prepojenie
2.15 - CTRL + T alebo CTRL + L - Vytvorenie tabuľky
2.16 - CTRL + plus a CTRL + mínus - Riadky a stĺpce
2.17 - CTRL a myš - Označovanie buniek
2.18 - CTRL + N - vytvorenie nového zošita
2.19 - CTRL + P - Tlačenie
2.20 - CTRL + PgnUp a CTRL + PgnDown - Posúvanie medzi hárkami
2.21 - CTRL + Q - Rýchla analýza
2.22 - CTRL + S - Uložiť
2.23 - CTRL + SHIFT + : - Aktuálny čas
2.24 - CTRL + SHIFT + F3 - Hromadné pomenovanie
2.25 - CTRL + SHIFT + H - Aktuálny dátum
2.26 - CTRL + SHIFT + L - Filter
2.27 - CTRL + SHIFT + O - Označenie buniek s komentármi
2.28 - CTRL + šípky - Presúvanie v rámci tabuľky
2.29 - CTRL + SHIFT a šípky - Označovanie buniek
2.30 - CTRL + U - Podčiarknutie
2.31 - CTRL + X a CTRL + V - Vystrihnúť a prilepiť
2.32 - CTRL + Z - Krok späť
2.33 - F1 - Pomocník
2.34 - F11 - Vytvorí graf
2.35 - F12 - Uložiť ako
2.36 - F2 - Dopisovanie do bunky
2.37 - F4 alebo CTRL + Y - Zopakovanie posledného kroku
2.38 - SHIFT + F2 - Vloží komentár
2.39 - SHIFT + F3 - Dialógové okno funkcií
2.40 - SHIFT a myš - Označenie buniek
2.41 - SHIFT + F11 - Vloží nový hárok
3. Automatické rady
3.1 - Aké automatické rady existujú
3.2 - Dátumy bez víkendov
3.3 - Vlastné automatické rady
3.4 - Automatické rady bez ťahania
4. Formátovanie - manuálne
TABUĽKA - Formátovanie manuálne
4.1 - Písmo - typ a veľkosti, orámovanie, výplne, zarovnania, zlúčenia, otočenia...
5. Prilepiť špeciálne
TABUĽKA - Prilepiť špeciálne
5 - Úvod do prilepič špeciálne
5.1 - Prilepiť špeciálne - Všetko, vzorce, hodnoty
5.2 - Kopírovanie formátov
5.3 - Kopírovanie komentárov
5.4 - Kopírovanie overenie údajov
5.5 - Kopírovanie - ďalšie možnosti
5.6 - Prilepiť špeciálne - vzorce a výpočty
5.7 - Prilepiť špeciálne - Transponovať
6. Formátovanie buniek
TABUĽKA - Formátovanie buniek
6.1 - Formátovanie buniek - Eurá
6.2 - Formátovanie buniek - %
6.3 - Formátovanie buniek - dátumy
6.4 - Formátovanie buniek - Text
6.5 - Formatovanie buniek - Vlastný formát - Číslo a text
6.6 - Formátovanie buniek - všetky formáty
6.7 - Formátovanie buniek - Vlastné - Dátumy
7. Riadky - stĺpce - hárky
TABUĽKA - Riadky, stĺpce a hárky
7.1 - Stĺpce - kompletná práca s nimi
7.2 - Riadky - kompletná práca s nimi
7.3 - Hárky - kompletná práca s nimi
7.3.1 - Hárky - Kopírovanie
7.3.2 - Hárky - Viacnásobná akcia
8. Formátovať ako tabuľku
TABUĽKA - Formátovať ako tabuľku
8.1 - Formátovať ako tabuľku
8.2 - Formátovať ako tabuľku možnosti
8.3 - Rýchla úprava tabuliek
8.4 - Vytvorenie cez klávesovú skratku
8.5 - Rýchly filter
9. Filtre
TABUĽKA - Filtre
9.1 - Zapnutie a vypnutie filtrov
9.2 - Rozšírená ponuka
9.3 - Filtrovanie podľa farby
9.4 - Zoraďovanie údajov
9.5 - Viacnásobné zoraďovanie
9.6 - Zmena filtrovaných údajov
10. Tlač tabuliek
TABUĽKA - Tlač
10.1 - Úprava tabuľky na tlač
10.2 - Tlačenie hlavičky a stĺpca
11. Komentáre a poznámky
TABUĽKA - Komentáre
11.1 - Rozdiel medzi komentárom a poznámkou
11.2 - Komentáre (365 - poznámky) - Kompletná práca s nimi
11.3 - Komentáre (365 - poznámky) - Kopírovanie len komentárov
11.4 - Komentáre (365 - poznámky) - Formátovanie komentárov
12. Podmienené formátovanie
TABUĽKA - Podmienené formátovanie
12.1 - PF - Rovná sa
12.2 - PF - Väčší a menší ako
12.3 - PF - Medzi
12.4 - PF - Text obsahujúci
12.5 - PF - Vyskytujúci sa dátum
12.6 - PF - Duplicitné hodnoty
12.7 - PF - Nadpriemerné a podpriemerné hodnoty
12.8 - PF - Prvých a posledných 10 položiek
12.9 - PF - Údajové pruhy
12.10 - PF - Farebné škály
12.11 - PF - Množiny ikon
12.12 - PF - Vymazanie a úprava pravidiel
13. Ukotviť priečky - Hlavičky a stĺpca v tabuľke
13.1 - Ukotnivť priečky
14. Zabezpečenie dokumnetu | Hárok | Zošit | Odheslovanie
TABUĽKA - Zabezpečenie
14.1 - Zabezpečenie hárka
14.2 - Zabezpečenie niektorých buniek
14.3 - Zabezpečenie zošita
14.4 - Chránené zobrazenie
14.5 - Zrušenie hesla pre hárok
15. Grafy
TABUĽKA - Grafy
15.1 - Grafy - Vytvorenie grafu
15.2 - Grafy - karta Návrh - pridať prvok grafu
15.3 - Grafy - karta Návrh - ostatné možnosti
15.4 - Grafy - karta Formát
16. Správca názvov
TABUĽKA - Oblasti
16.1 - Pomenovanie a presúvanie
16.2 - Rozšírenie oblastí
16.3 - Využívanie pomenovaných oblastí vo vzorcoch
17. Prepojenia
17.1 - Vytvorenie prepojenia
17.2 - Odstránenie prepojení a zrušenie automatického vytvárania
18. Vzorce a výpočty
18.1 - Základné vzorce
18.2 - Vzorce cez PLUS
18.3 - Ukotvenie buniek
18.4 - Ukotvenie buniek - pokročilé
18.5 - Výpočty s dátumami a priority (matematické)
18.6 - Výpočty s časom
18.7 - Výpočty z hárka na hárok + ukotvenie
18.8 - Zobrazenie vzorcov, následníci a predchodcovia
18.9 - Možnosti výpočtov
18.10 - Výpočet DPH - Ako správne vypočítať DPH? Klasicky aj spätne
18.11 - Vzorce cez "Prilepiť špeciálne"
19. Funkcie - Základné
TABUĽKA - Základné - funkcie
19.1 - SUM - Súčet
19.1.1 - SUM - viaceré oblasti
19.2 - AVERAGE - Priemer (aritmetický)
19.3 - MAX - maximálna hodnota
19.4 - MIN - Minimálna hodnota
19.5 - COUNT - Počet buniek - číselných
19.6 - COUNTA - Počet buniek - Číselných aj textových
19.7 - COUNTBLANK - Počet prázdnych buniek
19.8 - LARGE - k-tá najväčšia hodnota
19.9 - SMALL - k-tá najmenšia hodnota
19.10 - SUBTOTAL - Súčtový riadok
19.10.1 - SUBTOTAL - najčastejšia chyba
20. Funkcie - Zaokrúhľovanie
TABUĽKA - Zaokrúhľovacie funkcie
20.1 - ROUND - Matematické zaokrúhľovanie
20.2 - ROUNDUP | ROUNDDOWN - Nematematické zaokrúhľovanie
20.3 - MROUND | CEILING | FLOOR - Zaokrúhľovanie na násobky čísla
20.4 - Zaokrúhľovanie na milióny
21. Funkcie - Logické
TABUĽKA - Logické - Funkcie
21.1 - IF - Vyhodnotenie jednej podmienky
21.2 - AND - Viaceré podmienky - A zároveň - Konjunkcia
21.3 - OR - Viaceré podmienky - Alebo - Disjunkcia
21.4 - IF + AND + OR - V jednom IF
22. Funkcie - Matematika s podmienkami
TABUĽKA - Matematika s podmienkami
22.1 - SUMIF - Súčet na základe podmienky
22.2 - AVERAGEIF - Priemer na základe podmienky
22.3 - COUNTIF - Počet na základe podmienky
23. Vyhľadávacie funkcie
23.1 - VLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov
23.2 - HLOOKUP - priraďovanie, presúvanie údajov (horizontálne)
23.3 - VLOOKUP - priraďovanie podľa intervalu
23.4 - VLOOKUP - označovanie oblasti - tabuľka + stĺpce
23.5 - VLOOKUP - označovanie oblasti - cez pole názvov
24. Kontingenčné tabuľky - Základy
TABUĽKA - Kontingenčné
24.1 - KT - Načo slúžia KT a kedy ich využívať?
24.2 - KT - Ako vytvoriť KT?
24.3 - KT - Funkcie a viaceré položky v KT
24.4 - KT - Filtrovanie v KT
24.5 - KT - Kopírovanie kontingenčnej tabuľky, načo si dať pozor
24.6 - KT - 2x klik na hodnoty v KT - dodatočné filtrovanie v zdrojovej tabuľke
25. Dynamické dopĺňanie
25.1 - Čo to je a ako dynamické dopĺňanie funguje?

Hodnotenia kurzu

Pozri aj tieto kurzy

Michal Šurina
MS Office, WordPress