Matematika pre stredné školy II. - Funkcie a rovnice

26h 50m 56s
Čas
81
Kapitol
13
Študentov
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

V nasledujúcich videách ti pomôžeme zvládnuť prípravu na maturitu z matematiky. V tomto kurze sa pozrieme na funkcie a rovnice. Začneme od najjednoduchších lineárnych rovníc a pokračovať budeme aj sústavami rovníc a nerovníc. Pri funkciách si prejdeme vlastnosti ako sú spojitosť, prostosť, monotónnosť, párnosť a nepárnosť, ohraničenosť a mnohé iné. Pokračovať budeme konkrétne od konštantných funkcií, cez kvadratické až po logaritmické, exponenciálne či goniometrické.

Čo sa naučíš

  • základy matematickej logiky,
  • množiny,
  • mocniny a odmocniny,
  • deliteľnosť prirodzených a celých čísel,
  • ďalšie

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o matematike pre stredné školy,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Matematika pre stredné školy II. - Funkcie a rovnice je možné

Zoznam kapitol

Matematika pre SŠ - Funkcie a rovnice
1. Rovnice a nerovnice
2. Lineárne rovnice a nerovnice
3. Sústavy rovníc a nerovníc
4. Diofantické rovnice
5.1. Funkcie - úvod a definícia
5.2. Funkcie - vlastnosti - úvod, definičný obor, obor hodnôt a priesečníky s osami
5.3. Funkcie - vlastnosti - spojitosť
5.4. Funkcie - vlastnosti - prostosť
5.5. Funkcie - vlastnosti - monotónnosť, párnosť a nepárnosť
5.6. Funkcie - vlastnosti - ohraničenosť
5.7. Funkcie - vlastnosti - stacionárne body a extrémy
5.8. Funkcie - vlastnosti - konvexnosť a konkávnosť
5.9. Funkcie - vlastnosti - asymptoty
5.10. Funkcie - vlastnosti - periodicita a zhrnutie
6.1. Konštantná a lineárna funkcia - konštantná funkcia
6.2. Konštantná a lineárna funkcia - lineárna funkcia
7.1. Kvadratická funkcia - definičný obor, obor hodnôt, priesečníky s osami
7.2. Kvadratická funkcia - spojitosť, prostosť, monotónnosť, stacionárne body a extrémy, párnosť a nepárnosť, konvexnosť a konkávnosť, asymptoty a periodicita
8.1. Polynomická funkcia - definičný obor, obor hodnôt, priesečníky s osami, spojitosť, prostosť a monotónnosť
8.2. Polynomická funkcia - stacionárne body a extrémy, konvexnosť a konkávnosť, párnosť a nepárnosť, asymptoty a periodicita
8.3. Polynomická funkcia - hľadanie nulových bodov pomocou Hornerovej schémy - príklad 1
8.4. Polynomická funkcia - hľadanie nulových bodov pomocou Hornerovej schémy - príklad 2
9.1. Lineárne lomená funkcia - definičný obor, obor hodnôt, priesečníky s osami, spojitosť, prostosť, monotónnosť
9.2. Lineárne lomená funkcia - monotónnosť, stacionárne body a extrémy, ohraničenosť, konvexnosť a konkavnosť, párnosť a nepárnosť, asymptoty a periodicita
10.1. Mocninová funkcia - prirodzený párny exponent
10.2. Mocninová funkcia - prirodzený nepárny exponent
10.3. Mocninová funkcia - celý nepárny záporný exponent
10.4. Mocninová funkcia - celý párny záporný exponent
10.5. Mocninová funkcia - reálny kladný exponent
10.6. Mocninová funkcia - reálny záporný exponent
11.1. Goniometrické funkcie
12.1. Kvadratické rovnice - metódy riešenia - odvodenie diskriminantu
12.2. Kvadratické rovnice - metódy riešenia - použitie diskriminantu, úprava na úplný štvorec a rozklad na súčin
12.3. Kvadratické rovnice - riešené príklady
12.4. Kvadratické rovnice - riešené príklady - záporný diskriminant
12.5. Kvadratické rovnice - riešené príklady - úprava na všeobecný tvar
12.6. Kvadratické rovnice - riešené príklady - úprava na všeobecný tvar
12.7. Kvadratické rovnice - riešené príklady - použitie substitúcie a úvod do nerovníc
12.8. Kvadratické nerovnice - riešené príklady
12.9. Kvadratické nerovnice - riešené príklady - použitie nulových bodov
12.10. Kvadratické nerovnice - riešené príklady - použitie substitúcie a nulových bodov
12.11. Kvadratické nerovnice - riešené príklady - definičný obor
13.1. Exponenciálne rovnice - metóda riešenia a existujúce vzťahy
13.2. Exponenciálne rovnice - riešené príklady
13.3. Exponenciálne rovnice - riešené príklady
13.4. Exponenciálne rovnice - riešené príklady - použitie logaritmov
13.5. Exponenciálne rovnice - riešené príklady - použitie logaritmov
13.6. Exponenciálne nerovnice - riešené príklady
13.7. Exponenciálne nerovnice - riešené príklady - použitie logaritmov
13.8. Exponenciálne nerovnice - riešené príklady
13.9. Exponenciálne nerovnice - riešené príklady
14.1. Logaritmické rovnice - metóda riešenia a základné vzťahy
14.2. Logaritmické rovnice - riešené príklady
14.3. Logaritmické rovnice - riešené príklady
14.4. Logaritmické rovnice - riešené príklady a úvod do nerovníc
14.5. Logaritmické nerovnice - riešené príklady
14.6. Logaritmické nerovnice - riešené príklady
15.1. Rovnice s parametrom - metóda riešenia
15.2. Rovnice s parametrom - riešené príklady
15.3. Rovnice s parametrom - riešené príklady
15.4. Rovnice s parametrom - riešené príklady
15.5. Rovnice s parametrom - riešené príklady - obmedzený definičný obor neznámej
15.6. Rovnice s parametrom - riešené príklady
15.7. Rovnice s parametrom - riešené príklady
15.8. Nerovnice s parametrom - riešené príklady
15.9. Nerovnice s parametrom - riešené príklady
16.1. Rovnice s absolútnou hodnotou - ukážka riešenia a riešené príklady
16.2. Rovnice s absolútnou hodnotou - riešené príklady
16.3. Rovnice s absolútnou hodnotou - riešené príklady
16.4. Nerovnice s absolútnou hodnotou - riešené príklady
16.5. Nerovnice s absolútnou hodnotou - riešené príklady
17.1. Goniometrické rovnice - úkážka riešenia
17.2. Goniometrické rovnice - riešené príklady
17.3. Goniometrické rovnice - riešené príklady
17.4. Goniometrické rovnice - riešené príklady
17.5. Goniometrické rovnice - riešené príklady
17.6. Goniometrické nerovnice - riešené príklady
17.7. Goniometrické nerovnice - riešené príklady
17.8. Goniometrické nerovnice - riešené príklady - použitie substitúcie
17.9. Goniometrické nerovnice - riešené príklady
17.10. Goniometrické nerovnice - riešené príklady