Finančné funkcie v Exceli

2h 33m 7s
Čas
24
Kapitol
21
Študentov
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
český
Jazyk kurzu

Popis kurzu

V kurze Finančné funkcie v Exceli je vysvetlené použitie finančných funkcií, ktoré program Microsoft Excel ponúka. Kurz je možné využiť na dátovú a finančnú analýzu či výpočty z oblasti osobných aj pracovných financií.

V rámci finančných funkcií sú prebrané nasledujúce okruhy:

  • Úvery
  • Úrokové sadzby
  • Budúca/súčasná hodnotu investície
  • IRR (+ modifikovanej verzie),
  • Analýza cenných papierov

V rámci týchto okruhov bude prebratých napr. koľko si investor našetrí za určité obdobie alebo koľko finančných prostriedkov je potrebných na dosiahnutie cieľovej sumy investície. Výpočty skutočných úrokových sadzieb z úverov, alebo napr. koľko zaplatíte na úrokoch a istine pri danej sume úveru za určité obdobie. Výpočty výnosov z diskontovaných cenných papierov, cenných papierov, pri ktorých sú úroky platené pri splatnosti alebo cenné papiere s pravidelnými úrokovými platbami či kupónmi. Ďalej tiež výpočty diskontných, nominálnych a reálnych úrokových sadzieb.

Čo všetko dostanete

  • videotutoriály o finančných funkciách v Exceli,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.

Zoznam kapitol

Finanční funkce v Excelu
1. Budoucí hodnota investice
2. FVSchedule
3. Současná hodnota investice
4. Čistá současná hodnota
5. Modifikace čisté současné hodnoty
6. IRR - Vnitřní výnosové procento a jeho modifikace
7. Počet období k dosažení hodnoty investice
8. Platba a úroková míra
9. Platba úrok & základ & počet období
10. Výška úroku za období investice
11. Nahromaděný úrok cenného papíru
12. Počet dnů v období placených úroků
13. Roční doba CP s pravidelnými úroky
14. Diskontní sazba
15. Intrate
16. Efektivní a nominální úroková sazba
17. Úroková sazba pro růstovou investici
18. Výnos a cena cenného papíru
19. Částka obdržena k datu splatnosti CP
20. (Diskontní) cena CP s pravidelným úrokem
21. Výnos CP s pravidelným úrokem
22. Kumulovaný úrok a jistina
23. Funkce dollar
24. Odpis

Hodnotenia kurzu

Online kurz Finančné funkcie v Exceli je možné