Figma - začni dizajnovať

5h 27m 41s
Čas
65
Kapitol
571
Študentov
4.7
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis kurzu

Chceš začať s dizajnovaním? Alebo už máš nejaké skúsenosti a chceš sa v nich zdokonaliť? Láka ťa naučiť sa pracovať v jednom z najpoužívanejších dizajnovacích nástrojov, ktorý môžeš ešte k tomu používať zdarma a na ľubovoľnom operačnom systéme? Ak si aspoň raz odpovedal áno, tak si na správnom mieste.

V tomto kurze prejdeme od úplných základov dizajnovania vo Figme k pokročilejším témam ako  sú napríklad komponenty, štýly, či prototypovanie. Výhodou je, že kurz je prehľadne členený do krátkych videí, aby si sa k nim vedel/a hocikedy vrátiť. V závere kurzu spojíme všetky nadobudnuté znalosti a ukážeme si, ako ich využiť k nadizajnovaniu reálnej aplikácie (Spotify).

Figma je cloud-based kolaboračný nástroj a tým sa odlišuje od tradičných nástrojov, ktoré máš väčšinou offline na svojom počítači a maximálne ukladáš do cloudu hotové súbory.

Figma je real-time, takže v nej na jednom súbore môže robiť viac ľudí, či už je to UX designer, copywriter alebo programátor, ktorý si exportuje štýly. Už žiadne súbory final-design-verzia-5-new-final. Figma je veľmi všestranný vektorový nástroj, ktorý môžeš využívať na UX design, tvorbu wireframe-ov, moodboardov, PDF dokumentov, animácií a mnoho ďalšieho. 

Čo sa naučíš

Po absolvovaní kurzu budeš vedieť používať Figmu vrátane jej pokročilých funkcií, ktoré ti značne urýchlia prácu. Budeš vedieť nadizajnovať mobilnú, či webovú aplikáciu, a jednotlivé obrazovky spojiť do klikateľného prototypu, ktorý spraví tvoj dizajn interaktívnym. Okrem toho ale pochopíš aj všeobecné princípy, ktoré využiješ v ľubovoľnom dizajnovacom nástroji.

Čo všetko dostaneš

  • Figma file výsledného dizajnu Spotify,
  • diskusné fórum, kde zodpoviem všetky tvoje dotazy,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.

Online kurz Figma - začni dizajnovať je možné

Zoznam kapitol

Úvod
1.2 O kurze
1.3 O inštruktorovi
1.4 Registrácia
1.5 Web app & Desktop app
1.6 Mobile Mirror app
Predstavenie rozhrania
2.1 File Browser
2.2 New File
2.3 Toolbar
2.4 Canvas
2.5 Layers & Assets
2.6 Design, Prototype & View
Nástroje a operácie
3.1 Pár slov na úvod
3.2 Vektory
3.3 Move - Presúvanie objektov
3.4 Rectangle - Obdĺžnik a Štvorec
3.5 Line - Čiara
3.6 Arrow - Šípka
3.7 Ellipse - Elipsa a kruh
3.8 Polygon - Mnohouholník
3.9 Star - Hviezda
3.10 Place Image - Vloženie obrázku
3.11 Pen - Vektorové siete
3.12 Pencil - Voľná kresba
3.13 Edit mode - Mód úpravy vektorov
3.14 Scale - Zmena veľkosti v pomere
3.15 Group - Skupina objektov
3.16 Frame - Rám na objekty
3.17 Slice - Export výseku
3.18 Text tool - Pridanie textu
3.19 Hand tool - Posun po obrazovke
3.20 Comments - Komentáre
3.21 Selection - Výber objektov
3.22 Smart selection - Zmena viacerých objektov
3.23 Guides - Vodiace čiary
3.24 Layout grid - Vodiaca mriežka
3.25 Arc tool - Úprava kruhu
3.26 Boolean Operations - Operácie nad geometrickými tvarmi
3.27 Crop image - Orezanie obrázku
3.28 Masks - Maskovanie objektov
3.29 Effects - Efekty objektov
Štýly
4.1 Úvod do štýlov
4.2 Vytvorenie štýlu
4.3 Typy štýlov
Komponenty
5.1 Úvod do komponent
5.2 Vytvorenie komponenty
5.3 Inštancia komponenty
5.4 Pomenovávanie a organizovanie
5.5 Vnorené komponenty
5.6 Varianty
Prototypovanie
6.1 Úvod do prototypovania
6.2 Vytvorenie prototypu
6.3 Smart animate
6.4 Zdieľanie, komentovanie a prezentovanie
Dizajnovanie appky
7.1 Úvod k dizajnovaniu
7.2 Tabbar
7.3 Category Card
7.4 Obrazovka Search (1/2)
7.4 Obrazovka Search (2/2)
7.5 Obrazovka Library
7.6 Obrazovka Song
Záver
8.1 Tipy a triky
8.2 Pluginy
8.3 Pár slov na záver

Hodnotenia kurzu

Figma - začni dizajnovať

+ Téma je podáno přehledně a srozumitelně. + Ukázky jsou názorné. + Kurz mi dal solidní základy pro používání Figmy, na kterých se dá stavět. + A i když nejspíše nebudu příliš často Figmu aktivně používat a budu spíš konzument návrhů druhých, myslím, že jsem získal poměrně slušnou představu, čeho je možné v tomto nástroji dosáhnout. - Na rétorické části se dá ještě pracovat, poměrně často jsou delší pauzy v řeči na místech, kam nepatří, a odvádějí pozornost od obsahu.

Roman Š.

Pozri aj tieto kurzy