ASP.NET Web Pages - kompletný web pre začiatočníkov

10h 35m 38s
Čas
118
Kapitol
731
Študentov
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
ASP.NET v súčasnosti ponúka niekoľko rôznych technológií. Historicky najstarší je ASP.NET WebForms, ktorý prináša objektový prístup do programovania webových aplikácií a tiež napríklad používanie serverových ovládacích prvkov. Táto technológia je relatívne zložitá na naučenie, na druhej strane vďaka ľahkej tvorbe komponentov a ich znovu použiteľnosti v rôznych aplikáciách môžu ušetriť veľa času.

Ďalšou technológiou je ASP.NET MVC, ktorá vznikla neskôr a hlavným dôvodom bolo uľahčenie prechodu vývojárom z iných platforiem a použitie architektonického vzoru Model-View-Controller. Je jednoduchšia na naučenie, na druhú stranu veľa vecí, ktoré sú vo WebForms vstavané, musíš v MVC písať sám (alebo použiť riešenia tretích strán). 

Neskôr bola vyvinutá technológia ASP.NET Web Pages, ktorej vývoj sa pozastavil a nahradil sa technológiou ASP.NET Razor Pages.

ASP.NET Web Pages je technológia, ktorá sa hodí pre jednoduchšie aplikácie alebo pre začiatočníkov a zároveň obsahuje veľa bežne používaných prvkov, akými je napríklad správa účtov, posielanie emailov a podobne. Oproti tomu technológia alebo framework ASP.NET Razor Pages je komplikovanejší pre začiatočníkov, ale má o krok bližšie k MVC frameworku.

Keďže tento kurz je zameraný pre začiatočníkov, ktorých chceme učiť logickému mysleniu a chceme ich priviesť k rýchlemu a jednoduchému vývoju webových aplikácií, rozhodli sme sa spracovať tému ASP.NET Web Pages. Po absolvovaní tohto online kurzu, budeš lepšie chápať vývoj webových aplikácií a svoje vedomosti využiješ ďalej v hocijakom programovacom jazyku a technológii.

Čo budeme v kurze robiť?

V tomto online kurze sa zameriame na framework ASP.NET Web Pages. Spolu si vysvetlíme princípy Razor syntaxe – čo je špeciálna syntax na miešanie ASP.NET kódu s HTML+CSS+JavaScript kódom. Potom si na základe týchto znalostí spravíme celú kompletnú web aplikáciu od nuly až po publikovanie. 

Budeme pracovať s databázou – budeme ukladať, mazať a upravovať dáta v databáze. Budeme uploadovať, teda nahrávať súbory a obrázky. Dáta si budeme zobrazovať v rôznej forme. Budeme filtrovať dáta a podobne. 

Na stránku pridáme prihlasovanie a registráciu používateľov. Povieme si, ako vytvárať a spravovať role a nakoniec si celú stránku nahráme na internet, aby ju každý mohol vidieť. 

Jednoducho si ošaháme na vlastné ruky tvorbu celého webu. 

Pre koho je kurz určený?

Máš základy HTML a CSS? To znamená – vieš čo to približne je a už si nejaký html tag napísal alebo aspoň videl? Poznáš základné CSS selektory ako class selektor bodka (.) a id selektor mriežka (#)? Máš základy v hocijakom programovacom jazyku? Java, PHP alebo C#? Naozaj ti stačia jednoduché základy – aby si vedel, čo je to cyklus, čo je to podmienka, čo je to metóda alebo funkcia. Máš základnú vedomosť o SQL databázach – teda vieš, že v databáze sa ukladajú dáta a tie si vieš získať pomocou SQL príkazov. 

Ak si si odpovedal na tieto otázky áno, tak tento kurz je práve pre teba. Pre úplného začiatočníka vo všetkom. V tomto kurze uchopíš svoje vedomosti a posunieš sa o krok ďalej. Prehĺbiš si svoje vedomosti a vyskúšaš si, ako ich reálne využiť.  

V čom budeme robiť?

Budeme sa učiť robiť kompletné weby pomocou ASP.NET Web Pages. V tomto frameworku si prácu nenájdeš, ale je tak jednoduchý, že stačí, aby si bol úplný začiatočník. V tomto frameworku sa naučíš veľmi veľa vecí, ktoré sa jednoducho používajú a jednoducho aj napíšu. Tieto vedomosti potom využiješ, keď sa budeš učiť vyššie a vyspelejšie ASP.NET frameworky ako napríklad ASP.NET MVC, v ktorom si už nájdeš aj prácu.  Ďalej Razor syntax, ktorá sa hojne využíva v tomto frameworku, je totožná aj v MVC frameworku. Kód budeme písať v C#, ale jednoduchosť frameworku nám dovoľuje mať základy z hocijakého programovacieho jazyka. 

Tento framework už nie je do budúcna podporovaný – teda nebudú v ňom robené nové veci. Jeho vývoj zastal – nechápem prečo, lebo pre začiatočníkov je to proste paráda. Teraz sa namiesto Web Pages frameworku tvorcovia zamerali na ASP.NET Razor Pages framework, ktorý je o niečo zložitejší pre začiatočníkov, ale má kúsok bližšie k MVC frameworku. 

Na začiatku budeme programovať vo vývojovom prostredí WebMatrix. Je veľmi jednoduchý, intuitívny – neposkytuje tritisíc tlačidiel a možností a tak nám nebude brániť, aby sme jednoducho a rýchlo začali vyvíjať aplikácie. Potom, keď si ošaháme vývoj, tak sa presmerujeme do Visual Studia, ktoré nám poskytuje ako bonus, napríklad debugovanie, teda prechádzanie kódu krok za krokom. 

Na čo čakáš?

Verím, že túžiš po tom, aby si si sám vedel naprogramovať webovú aplikáciu. Takú, ktorá je reálne použiteľná. Tak neváhaj a pridaj sa do tohto online kurzu. Verím, že práve tento framework je stvorený ako pre teba. 

BONUS

Ako bonus dostaneš zadarmo k tomuto kurzu aj 2/3 kurzu Bootstrap pre začiatočníkov zadarmo (kapitoly sú nahraté priamo v kurze v samostatnej sekcii).

Zoznam kapitol

Prečo tento kurz?
Úvod - motivácia
Inštalácia
Tu začíname - trochu info na začiatok
Ako zistiť verziu IIS
Odinštalovanie vyššej verzie IIS a nainštalovanie IIS 8
Inštalácia WebMatrix na čistej mašine
Git - ako vyťažiť zo zdrojákov čo najviac
Zdrojové kódy pre Prázdny ASP.NET Web Pages projekt
Web Pages a Razor syntax
01 Full Stack - Abstrakcie úrovne softvéru
02 Server, framework, databáza
03 Razor syntax -. teoretický úvod
04 Razor - Inline výrazy
05 Razor syntax - code blocks
06 Razor syntax - miešanie s html kódom
07 Razor syntax - podmienky, cykly
08 Razor syntax - functions a helper
09 Konzistentný vzhľad web stránok - Content a Layout Page
10 Konzistentný vzhľad web stránok - RenderPage, RenderSection
11 Konzistentný vzhľad web stránok - Layout v layoute
12 Čo sa spustí pri prvom spustení aplikácie. Čo sa spustí pri zobrazení stránky v priečinku. Ako zdieľať dáta medzi stránkami.
13 Databáza - vytvorenie vyklikaním, prvé príkazy
14 Databáza - Primárne kľúče, cudzie kľúče. Osoby a Adresy - rôzne postupy ako ich prepojiť
15 Databáza - Vypisujeme dáta do HTML
16 Zobrazenie dát v gride
17 Spracovanie formulárov
18 Vyhľadávame na základe údajov z formulára
19 Formulár - vkladáme dáta do databázy
20 Formulár - validujeme dáta, aby sme neuložili čo nechceme
21 Upravujeme a mažeme záznam v databáze
22 Url Routing - krajšie a čitateľnejšie odkazy na stránky
Bootstrap 4 (BONUS - veľká časť samostatného kurzu zdarma)
Bootstrap - 000 Inštalujeme Visual Studio Code
Git - ako vyťažiť zo zdrojákov čo najviac
Zdrojáky 101-109
Bootstrap - 101 zakladáme prvý projekt
Bootstrap - 102 Layout - grid systém, container, fluid, row, col
Bootstrap - 103 lámeme stĺpce podľa šírky zobrazovacieho zariadenia
Bootstrap - 104 media queries, mobil first princíp
Bootstrap - 105 grid nesting, offsetting
Bootstrap - 106 horizontálne a vertikálne zarovnanie
Bootstrap - 107 ordering
Bootstrap - 108 pomôcky a komponenty z rýchliku
Bootstrap - 109 dokončenie úvodu
Zdrojáky 201 - 212
Bootstrap - 201 Zakladáme projekt - s čím začíname
Bootstrap - 202 návrh obrazoviek
Bootstrap - 203 navigácia 1
Bootstrap - 204 navigácia 2
Bootstrap - 205 badges, spacing utils
Bootstrap - 206 grafy pomocou chart js, colors
Bootstrap - 207 responzívne tabuľky, karty, hrátky s breakpointami
Bootstrap - 208 fontawesome icons, tooltips, tabuľky
Bootstrap - 209 obrázky, list grup, jumbotron
Bootstrap - 210 buttons, buttons group, modálne okná
Bootstrap - 211 formulár
Bootstrap - 212 pridávame stránku na vloženie príjmu - výdaju, formulár
Vlastná aplikácia - Príjmy a výdaje
Zdrojové kódy celej aplikácie
23 Z čistej HTML stránky spravíme ASP.NET Web Pages aplikáciu
24 Vytvárame layout pre naše stránky
25 Stroho preklápame stránky z HTML do CSHTML
26 Píšeme C# metódu na zistenie aktívneho okna
27 Návrh databázových tabuliek pre našu aplikáciu
28 Pripravujeme formulár - zistujeme, čo nám formulár pošle, GET
29 Pridávame validácie na formulár. Vlastné validácie.
30 Vkladáme prvý záznam do databázy
31 Select a zobrazenie dát na stránku. Určujeme štýl na základe dát.
32 Opakujúce sa tabuľku vytvoríme na jednom mieste - vytvoríme helper
33 Dokončujeme filter
34 Home stránka - nastavujeme databázové dáta na stránku
35 Vytvárame dynamicky grafy. Miešanie server kódu s javascriptom. Zákutia a riešenia problémov.
36 Dokončujeme graf
37 Inštalácia a spustenie Visual Studia 2017. Otvorenie projektu.
38 Začíname vo Visual Studio Community 2017
39 Visual Studio debugovanie a zisťovanie typov
40 Domáca úloha - vytvor Prehľad - úlohu odovzdaj do nasledujúcej kapitoly
40b Domáca úloha - vytvor Prehľad = odovzdanie
41 Prehľad položky - získavame dáta z url, presmerovanie
42 Nahrávame obrázok - cesty, jedinečné názvy obrázkov, práca s obrázkom, uloženie na disk
43 Odkaz na fotku ukladáme do databázy
44 Zobrazujem obrázok na stránke a pridávam nový stĺpec popisu fotografie
45 Určujeme aktívny obrázok
46 Čítanie a zapisovanie zo súboru
47 Nahrávame viacero súborov naraz. Nastavujeme server. Maximálna veľkosť nahratých súborov.
48 Domáca úloha = ulož položku vždy s iným názvom
48b Domáca úloha = odovzdanie
49 Ukladáme info o súboroch do databázy
50 Zobrazujeme dokumenty na stránke
51 Utrieďujeme linky na stránky + Domáca úloha
51b Domáca úloha = odovzdanie
52 Editujeme záznam - úvod
53 Editujeme záznam - zisťujeme či editujeme alebo pridávame
54 Domáca úloha - Vytvor Error stránku
54b Domáca úloha = odovzdanie
55 Editujeme záznam - nasetujeme dáta na formulár
56 Domáca úloha - pridaj dátum do Naposledy pridané položky
56b Domáca úloha = odovzdanie
57 Editujeme záznam - uloženie zmien do databázy
58 Mažeme položku z databázy
59 Domáca úloha – sprav tlačidlo + funkcionalitu na zmazanie prílohy
59b Domáca úloha = odovzdanie
Bezpečnosť a členstvo (Security and membership) = registrácia, prihlasovanie, role ...
60 Úvod do novej sekcie
61 Príprava tabuliek na membership + nastavenie emailu
62 Registrácia - úvod
63 Registrácia - validácie a AntiForgery
64 Registrácia - registrujeme používateľa, posielame email
65 Registrácia - vytvárame formulár
66 Registrácia - pridávame validačné správy do stránky
67 Domáca úloha = doplň hlášky do registrácie
67b Domáca úloha = odovzdanie
68 Registrácia - dokončenie registračného formuláru - test zasielania emailov - Gmail obmedzenie
69 Potvrdenie registrácie a ďakovná stránka
70 Prihlasovanie - Log in
71 Zisťujem či je používateľ prihlásený
72 Odhlásenie - Log out
73 Zmena hesla, zabudol som heslo = Domáca úloha
73b Domáca úloha = odovzdanie
74 Role pre používateľov
75 Manažovanie rolí v kóde
Publikácia stránky
76 Publikácia stránky - aby tvoju stránku videl svet
Záver
Záver kurzu

Hodnotenia kurzu

ASP.NET Web Pages - kompletný web pre začiatočníkov

Super, kurz. O programování v .NET sem nevěděl vůbec nic a díky kurzu jsem pochopil principy a je mi vše o dost jasnější.

Jakub U.
ASP.NET Web Pages - kompletný web pre začiatočníkov

Kurz môžem len odporučiť. Pre programátora so znalosťami C, VB.NET, niečo z HTML to ako prechod na programovanie WEB aplikácii s databázami a porozumenie kontextu ich vytvárania je ako stvorený. Potvrdilo sa mi, že z Win programovania je najbližšie k WEB aplikáciam cez ASP.NET ... k ostatným jazykom už stačí len porozumieť ich syntaxe, nech nie je človek obmedzený na Win servery... Praktická ukážka tvorby aplikácie od A po Z...

Pavol C.

Online kurz ASP.NET Web Pages - kompletný web pre začiatočníkov je možné