Tomáš Kulich

Tomáš Kulich

ReactJS

Tomáš pôsobí ako technický expert vo firme Vacuumlabs. Počas svojej kariéry sa venuje hlavne tvorbe komplexných web aplikácií, medzi jeho profesionálne záľuby patrí tvorba single page aplikácií, machine learning a súťažné programovanie.

Okrem svojho pôsobenia vo Vacuumlabs sa Tomáš venuje prednášaniu na konferenciách, meetupoch; pôsobí tiež na Fakulte matematiky fyziky a informatiky, kde vedie niekoľko kurzov a diplomových prác.