Olivia Pace

Olivia Pace

Súkromná lektorka angličtiny

Odberom získavaš prístup do všetkých kurzov a príspevkov autora
Olivia je bilingválne hovoriaca native speaker anglického a slovenského jazyka. Aktuálne pôsobí ako súkromná online lektorka angličtiny a učiteľka v súkromnej anglickej MŠ. Doposiaľ žila a študovala striedavo v UK a SR, vďaka čomu nadobudla svoje jazykové vedomosti cez výchovu a život samotný. Už od mladého veku ju zaujímajú jazyky, najmä však akvizícia novej, sofistikovanej slovnej zásoby a ako sa dajú neustále vylepšovať už nadobudnuté jazykové vedomosti. 

V súčasnosti si doplnila svoje vzdelanie kurzom TEFL (Teaching English as a Foreign Language) a zameriava sa na holistický prístup výučby cudzieho jazyka pomocou autentického obsahu a konverzácie.