Mária Lomnická
Mária Lomnická

Mária Lomnická

Pohybový tréner

Práca s telom ma sprevádza už 10 rokov. Od začiatkov, kedy som sama riešila bolesti chrbta, stuhnutosť a problémy s pohybovým aparátom. Učarovali mi základy ergonómie, zdravého pohybu, práce so stredom tela a v neposlednom rade flow pohyb, ktorý pripomína tanec. Môj zámer? Navrátiť ľudí k vlastnému telu, pretože tam vidím cestu pre návrat k sebe samému.