Ľuboš Jaroš

Ľuboš Jaroš

Programovanie pre deti

Mgr. Ľuboš JAROŠ je absolvent magisterského stupňa štúdia učiteľstva matematiky a informatiky na FMFI UK (2015). Od začiatku vysokoškolského štúdia sa venoval didaktike programovania, či už v školských prácach alebo pri vedení krúžkov programovania pre žiakov 1. a 2. stupňa, v čom úspešne pokračuje doteraz. 

Vytvoril kompletné vzdelávacie podklady a videotutoriály pre programy Scratch Junior a Scratch Starter. Je autorom knihy Scratch starter - Programovanie pre deti (2017) a interaktívnej vzdelávacej platformy GalaxyCodr. 3 roky na vyžiadanie vedie hodiny didaktiky pre učiteľov informatiky. Jeho obľúbeným pracovným nástrojom je programovacie prostredie pre deti s názvom Scratch.