Igor Hlina

Igor Hlina

AngularJS

Igor sa venuje webdevelopentu už viac ako dekádu. Počas svojej kariéry zažil časy optimalizácie pre IE6, zrod najúspešnejších PHP frameworkov alebo zmenu konceptu webových aplikácií na SPA. Pracoval pre firmy Neonus, Websupport alebo Seges. Momentálne už ako freelancer bude odovzdávať nabrané skúsenosti účastníkom kurzov Learn2Code.