Anton Kostrab

Anton Kostrab

grafika

Ahoj. Volám sa Anton a už počas štúdia na strednej škole som inklinoval  ku grafike a videu. Popri štúdiu na VŠ som pôsobil ako exterý lektor v súkromnej vzdelávacej inštitúcii.
Neskôr som dostal ponuku od danej spoločnosti a stal som sa Organizačným pracovníkom a IT lektorom. Počas pôsobenia v danej inštitúcii som sa stal držitelom medzinárodného európskeho počítačového certifikátu European Computer Passport (ECP) Xpert.  V danom období  som  vytvoril nový kurz pre detskú počítačovu školu, vďaka ktorej  som získal ocenie Akadémie vzdelávania v Bratislave . 

Od roku 2003 som pôsobil v spoločnosti,  ktorá sa zameriava na  IT v najširšom slova zmysle.  Moje zamestanie bolo zamerané na implemantaciu multimediálnych zariadení do rôznych  oblasti cez  lokálne televízie, školstvo až po úrady a organizácie.

Kedže oblasť grafiky a spracovania videa ma zaujíma pohrával som sa s myšlienkou napísania knihy, kde by som zahrnul moju prax , typy a triky pri spracovaní videa. Nakoniec v roku 2006  som napísal knihu, ktorá bola vydaná spoločnosťou Grada Publishing a zameriavala sa na spracovanie videa, implementácie grafických podkladov a optimalizácie videokodekov pri exportovani. 

Od roku 2011 som začal pracovať v reklamnej oblasti, kde som naplno využil prax, zručnosti v oblasti spracovania printovej grafiky, videa, prezentácii ako aj implementácie a podporu rôznych programov pre operačne systémy Windows, macOS  a Linux, ktoré sa používaju v oblasti DTP .