Späť na blog
Vzdelávanie

Tipy pre programátorských začiatočníkov

Marián Kristeľ
18.02.2014
2 minúty čítania
Tipy pre programátorských začiatočníkov
Všadeprítomnosť technológií, neustále využívanie rôznych aplikácií a tiež narastajúce povedomie o start-upoch a ich "success stories" spravili zo znalosti programovania veľmi populárnu tému. Pre ľudí, ktorí začínajú alebo chcú začať s programovaním, prinášame pár začiatočníckych tipov.
 1. Začnite s konkrétnym projektom v hlave 
Je to dôležité z toho hľadiska, že učenie nám pôjde jednoduchšie a ostaneme motivovaní neprestať. Dobré je tiež mať prehľad o súčasných aplikáciách a produktoch (napr. Facebook, Twitter) a počas kurzu sa snažiť vytvoriť rovnakú funkčnosť. V začiatkoch je potrebné ujasniť si, čo chceme naprogramovať alebo vytvoriť. Ak to je len webstránka, začneme s HTML a CSS. Ak to má byť aplikácia, ktorá komunikuje s databázou, zvolíme si na to vhodný programovací jazyk.
 2. Učte sa vami zvolený jazyk
Odporúčame začať s Ruby a Ruby on Rails, výhody tohto jazyka a frameworku sme popísali v jednej z našich blogových správ. Je možné začať aj s iným jazykom, mnohí odporúčajú napr. Python, ale ruby komunita je známa množstvom open source nástrojov a pluginov, ktoré napomáhajú programátorom vytvárať funkcionalitu svojich projektov rýchlo a popri tom sa učiť základy. Venujte vami zvolenému jazyku toľko času, koľko je potrebné.

3. Vytrvajte v učení
Mnohí po nadobudnutí základov programovania prestanú s ďalším učením sa s tým, že už začínajú rozumieť programovaniu. A potom zistia, že sa mýlia a je tu ešte veľa práce. Dostať sa do tohto ďalšieho levelu vyžaduje aj zmenu myslenia, a preto je potrebné byť vytrvalý. Super spôsob, ako začať so zložitejšími projektami, je stiahnuť si kód z niektorých open-source repozitárov na funkcionalitu, ktorá vás zaujíma. Hľadanie vhodných repozitárov na GitHube a upravovanie kódu pre potreby vášho projektu je fajn spôsob ako naštartovať vlastný projekt.

Na webe je mnoho kvalitných online programátorských tutoriálov, napr. od Lynda.com alebo Treehouse. Ak však preferujete fyzické školenia s inštruktorom, ktorého sa môžete čokoľvek opýtať a ktorý vám poradí pri riešení programátorských problémov, v Learn2Code ponúkame dlhodobé školenia zamerané na web dizajn, web development a tvorbu mobilných aplikácii pre iOS.
Marián Kristeľ
Mám na starosti marketing a operations v Skillmea | (spolu)organizujem programátorský workshop Rails Girls Bratislava | ambasádor EU Code Week na Slovensku

Mohlo by ťa zaujímať

Darujte nám 2% z daní
Vzdelávanie
30.01.2014
Marián Kristeľ

Darujte nám 2% z daní

Aj tento rok môžu zamestnanci, fyzické aj právnické osoby venovať 2% zo svojich daní neziskovým organizáciám. Občianske združenie Learn2Code bolo založené v decembri 2012 za účelom poskytovania a šírenia vzdelávania v oblasti najmodernejších technológií. Čo sme už spravili? V lete 2013 sme zorganizovali detský programátorský tábor iKid Summer Code Camp. Tohto tábora sa zúčastnilo 21 detí vo veku 11 až 15 rokov a počas 3 dní sa im podarilo naprogramovať si vlastnú hru v programovacom jazyku Ruby. So začínajúcimi programátormi a programátorkami sme strávili skvelé 3 dni a tešíme sa na ďalší podobný kurz pre najmladších kóderov. [Image] Koncom augusta 2013 sme do Bratislavy pritiahli Rails Girls. Bolo to vôbec po prvýkrát, čo sa na Slovensku konal tento 2-dňový bezplatný workshop pre dievčatá, ktoré sa chcú naučiť programovať a tvoriť webové aplikácie. 50 dievčat pod vedením 15 mentorov zo Slovenska, Česka, Rakúska a Nemecka vytváralo svoje väčšinou prvé webové aplikácie v Ruby on Rails. [Image] Na základe našej veľmi dobrej skúsenosti s letným táborom a veľkého záujmu detí o technológie sme v novembri 2013 otvorili dlhobobý programátorský kurz pre deti vo veku 10 až 14 rokov Kid Developer. Deti učíme algoritmickému a logickému mysleniu a využívame k tomu moderné výučbové nástroje ako napr. Scratch alebo Mit App Inventor. Deti počas programu tvoria vlastné hry, animácie a interaktívne príbehy.  Čo chceme spraviť?Chceme aj naďalej pokračovať v popularizácii programovania a venovať sa aktivitám na pritiahnutie mladej generácie ku kódovaniu. V roku 2014 chceme znovu zorganizovať letné programátorské tábory pre deti a pokračovať v programe Kid Developer. V tomto roku chceme pokračovať vo všetkých našich aktivitách, a na to nám môžu pomôcť vaše 2% z daní. Ako darovať 2 percentá?Identifikačné údaje o občianskom združení Learn2Code je nutné uviesť vo Vašom daňovom priznaní ak ste firma, alebo ak podávate priznanie priamo daňovému úradu. Ak ste zamestnanec, odovzdajte ich Vášmu zamestnávateľovi: Názov: Learn2Code Forma: občianske združenie Sídlo: Kukučínova 5, 01001 Žilina IČO: 42346703 Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie: 1. Do 15.2.2014 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.  2. Ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (suma musí byť minimálne 3 €).  3. Ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.  4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% dane a obe tlačivá spolu s Potvrdením doručte do 30.4.2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska (ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti). Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama (SZČO): 1. Ak ste v roku 2013 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (suma musí byť minimálne 3 €).  2. Ak ste v roku 2013 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od vysielajúcej organizácie alebo Potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej pomoci, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby (FO-typ A, FO-typ B) sú v kolónky na poukázanie 2(3)% dane v prospech Learn2Code, o.z. (Oddiel VIII.).   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2014 na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste právnická osoba: 1. Ak do 31.3.2014 darujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% svojej dane, môžete poukázať 2% dane z príjmu.  2. Ak do dátumu podania daňového priznania nedarujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% svojej dane, môžete poukázať iba 1,5% dane z príjmu.   3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na daňový úrad podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.  V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte email alebo zavolajte 0948 828 228. Ďakujeme za podporu našich vzdelávacích aktivít.
Rozhovor s Mariánom Staňom
Vzdelávanie
11.12.2013
Skillmea

Rozhovor s Mariánom Staňom

Ako si sa dostal k IT?Začal som ako siedmak na 8-bitovom počítači Didaktik M. Bol to kamarátov stroj, programy som si značil na papier a potom u kamaráta prepisoval. Pre ktoré technológie si sa rozhodol?Môj výber bol na začiatku  90. rokov veľmi obmedzený. Používal som jazyk BASIC, pretože iný nebol na Didaktiku k dispozícii. Na gymnáziu som pridal Turbo Pascal a skúšal som Assembler. Čo bolo pre teba v začiatkoch najťažšie?Dostatok kvalitnej literatúry. Každý túžil robiť pekné hry, ale málokto vedel, ako. Bavilo ma experimentovať a skúšať veci, o ktorých som nevedel ako dopadnú. Dodnes si napríklad spomínam, ako som náhodnými zápismi do RAM objavil videopamäť.  Koľko ti trvalo dostať sa na úroveň profesionálneho programátora?Našťastie som mal na strednej škole kvalitných učiteľov programovania, takže som sa s ich pomocou naučil programovať pomerne rýchlo. V profesionálnej sfére som však veľa vody nenamútil, ťahalo ma to skôr do školstva. Je podľa teba programovanie nevyhnutnou zručnosťou budúcnosti?Absolútne. Dnes sa počítače využívajú v každej oblasti a na všetko. Kto nevie a nezačne čím skôr, bude čoskoro výrazne znevýhodnený. Myslíš si, že je dôležité, aby sa deti učili programovať?Je to veľmi dobrý spôsob na zmysluplné vyplnenie času, ktorý zároveň rozvíja ich schopnosti vo viacerých oblastiach - logické myslenie, komunikácia, manažment času a plánovanie, správne odhadovanie svojich schopností.
Programovanie učí deti premýšľať
Vzdelávanie
07.11.2013
Skillmea

Programovanie učí deti premýšľať

Možno sa pýtate, prečo by sa mali deti učiť logicky uvažovať, veď je veľa múdrych ľudí, ktorí sa naučili premýšľať aj bez formálnej výučby logiky. Okrem toho mnohé štúdie ukazujú, že deti sa stávajú lepšími žiakmi, keď sú povzbudzované vysvetliť ako riešiť problém. Je teda možné, že budú objavovať princípy logiky spontánne, len vďaka tomu, že diskutujú s ostatnými. Výskumy však naznačujú aj niečo iné. Snáď najlepším spôsobom, ako podporovať kritické myslenie u detí, je naučiť ich týmto zručnostiam. Štúdie ukazujú, že študenti sa stávajú výrazne lepšími v riešení problémov, keď ich podporujeme v tom aby: • analyzovali argumenty, • vytvárali kategórie a vhodne analyzovali predmety, • selektovali dôležité informácie, • vedeli vystavať a rozpoznať preukázateľné argumenty, • testovali svoje hypotézy/domnienky, • rozpoznali bežné klamné predstavy pri uvažovaní, • rozlišovali medzi dôkazmi a ich interpretáciou. Môžu potláčať takéto lekcie kreativitu? Vôbe nie. Kritické myslenie je o zvedavosti, flexibilite a otvorenej mysli. V skutočnosti výskum ukazuje, že priama výučba kritického myslenia môže urobiť deti múdrejšími, nezávislejšími a kreatívnejšími. Jedným z vynikajúcich tipov pre výučbu kritického myslenia u detí je programovanie. Keď sa učíte programovať, učíte sa presne a analyticky premýšľať o nepredvídateľnom svete kódu. Logické zručnosti, ktoré tu môžu deti získať, sú neoceniteľné bez ohľadu na to, či sa nakoniec budú venovať programovaniu profesionálne. Learn2Code Kid Developer Na základe pozitívnej spätnej väzby z letného tábora iKid Summer Code Camp sme v Learn2Code pripravili dlhodobý programátorský kurz pre najmladších Kid Developer. Deti vo veku od 10 rokov učíme logickému a algoritmickému mysleniu hravou formou. Na výučbu využívame rôzne moderné nástroje (Scratch, MIT App Inventor a pod.), prostredníctvom ktorých deti zvládnu základné princípy a postupy programovania. V prvej časti kurzu vytvoria deti niekoľko vlastných interaktívnych hier, ktoré budú obsahovať grafiku, animácie, zvuky a ďalšie efekty. Kurz bude zameraný na rozvoj detskej tvorivosti v oblasti informatiky, takže si budú vedieť program navrhnúť, zrealizovať a zdieľať s kamarátmi. [Image] Druhá polovica kurzu bude zameraná na tvorbu vlastných mobilných aplikácií v prostredí MIT App Inventor. Dieťa bude objavovať a používať subsystémy operačného systému, ako je detekcia pohybu, polohy, reakcie na dotyk a ďalšie multimediálne možnosti. Na základe týchto experimentov spolu vyvinieme niekoľko mobilných aplikácii, ktoré si budete môcť otestovať vo svojom smartphone. Prvá demo hodina Na prvej hodine Kid Developera sa mladí nádejní programátori najskôr zoznámili s prostredím Scratch a postupne začali objavovať jeho funkcie a vytvorili prvé mini projekty. Vytvorili sme Kid Developer 2013 štúdio, ktoré všetkým odporúčame sledovať, pretože sem budú pribúdať ďalšie a čoraz zložitejšie a prepracovanejšie projekty Kid Developerov ;) V kurze máme ešte niekoľko voľných miest, tak neváhajte a príďte si vyskúšať programovanie naživo. Pokračujeme už budúcu stredu 13.11.2013 na CZŠ Narnia v Petržalke. 

Nezmeškaj info o nových kurzoch a špeciálnych ponukách