Späť na blog
Vzdelávanie

Modálne slovesá v angličtine: ktoré to sú a kedy ich používame

Tím Skillmea
22.07.2023
3 minúty čítania
Modálne slovesá v angličtine: ktoré to sú a kedy ich používame
V angličtine existuje skupina slovies, ktorú nazývame modálne slovesá. Ich pochopenie je rozhodujúcim faktorom pri budovaní si bezchybnej a fluentnej angličtiny. 
Ak ste začiatočník a tieto slovesá sú pre Vás španielskou dedinou, nezúfajte! V tomto článku Vám odhalíme tajomstvá gramatiky a používania týchto slovies. 

Čo sú to tie “modálne slovesá”? 

Modálne slovesá majú úžasnú schopnosť meniť význam iných slov. Ide o pomocné slovesá, ktorými vyjadrujeme schopnosť, možnosť, povinnosť či povolenie. Ich správne používanie Vám umožní sa lepšie prispôsobiť rôznym situáciám ako aj zlepší Vašu schopnosť porozumieť anglicky hovoriacim osobám. 

Základné pravidlá gramatiky pre modálne slovesá 

 1. Po modálnych slovesách nasledujú slovesá v infinitíve bez “to” - napr. “I CAN swim.”, nie “I CAN TO swim.”
 2. V tretej osobe jednotného čísla nemajú koncovku -s - napr. “He can swim.”, nie “He cans swim.”
 3. Modálne slovesá nemenia svoju tvar v závislosti od času - napr. veta “You can buy me a dinner.” môže referovať ako na prítomnosť, tak i na budúcnosť 
 4. Pri otázkach a záporoch nie je nutné používať pomocné sloveso “do” - napr. “Can you swim?”, nie “Do you can swim?”
Zdroj: Pexels
Zdroj: Pexels

Použitie modálnych slovies vo vetách

V angličtine poznáme desať hlavných modálnych slovies. Ide o:
 1. Can
 2. Could
 3. Must
 4. May a Might 
 5. Will 
 6. Would
 7. Shall
 8. Should and Ought to 

Poďme sa spolu pozrieť na ich jednotlivé použitie:
1. Can  
Toto sloveso vyjadruje určitú schopnosť (napr. I can play the piano.)

2. Could
Modálne sloveso could vyjadruje možnosť, minulú schopnosť alebo požiadavku (napr. Could I use your car?)

3. Must 
Vyjadruje povinnosť alebo nutnosť (napr. You must study for the exam.)

4. May a Might 
 Vyjadrujú možnosť alebo pravdepodobnosť (napr. It might/may rain.)

5. Will
Keď použijeme toto modálne sloveso, znamená to, že určitý dej sa určite uskutoční (napr. I will pay for your dinner.)

6. Would 
Toto sloveso používame jednak pre minulosť, jednak pri podmienkových vetách (napr. If I had money, I would buy a yacht.)

7. Shall 
Toto modálne sloveso sa často používa v otázkach (napr. Shall we go?)

8. Should alebo Ought to 
Ide o slovesá s podobným významom, ktoré vyjadrujú radu alebo odporúčanie (napr. You should exercise more.) 

Modálne slovesá sú dôležitou súčasťou anglického jazyka. Ich gramatika má svoje vlastné pravidlá, ktoré je potrebné ovládať, nakoľko sú relatívne stabilné a nezmenia sa v závislosti od času, osoby alebo čísla. 
Hoci sa môžu zdať na prvý pohľad zložité, s pravidelným cvičením a porozumením základných pravidiel sa stanú Vašimi spojencami pri komunikácií v anglickom jazyku. 
Pamätajte si, že ovládanie modálnych slovies je proces, ktorý si vyžaduje najmä trpezlivosť a cvičenie. 
Tím Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by ťa zaujímať

Playwright vs Selenium vs Cypress: Ktorý nástroj je najlepší pre automatizované testovanie?
Vzdelávanie
18.07.2023
Skillmea

Playwright vs Selenium vs Cypress: Ktorý nástroj je najlepší pre automatizované testovanie?

Automatizované testovanie môže ušetriť čas a zvýšiť efektivitu, ale len v prípade, že používate správny nástroj. Jeho výber môže byť v dnešnej dobe mnohých nástrojov zložitý. V tomto článku sa pokúsim porovnať Playwright, Selenium a Cypress, aby som vám pomohol získať prehľad a zvoliť si ten najlepší testovací nástroj pre vaše potreby. Predstavenie Playwright, Selenium a CypressSelenium Webdriver je z tejto trojice najstarším a je jedným z najpopulárnejších nástrojov na automatizované testovanie webových aplikácií. Je to open source projekt a ponúka kompatibility s rôznymi programovacími jazykmi (Java, Javascript, C#, Python, …). Selenium komunikuje s prehliadačom pomocou WebDriver protokolu čo je W3C štandard, ktorý prijali všetky prehliadače. Na testovanie sa pomocou proxy servera využívajú skutočné prehliadače. Vďaka tomu, že je Selenium na trhu už tak dlho, má rozsiahlu komunitu používateľov a množstvo návodov a tutoriálov. Preto je s ním ľahšie začať. Selenium je skvelý nástroj, ktorý sa za tie roky podarilo vyladiť. Napriek tomu má však niekoľko nevýhod, medzi ktoré patrí napríklad pomalšie spúšťanie testov, inštalácia a nastavenie, nestabilita. V Selenium taktiež neexistuje automatické čakanie ako v prípade Cypress a Playwright. Cypress je ďalší moderný open source nástroj na automatizované testovanie webových aplikácií, ktorý sa zameriava na používateľsky príjemné rozhranie. Je navrhnutý tak, aby bol jednoduchý na používanie, čo znamená, že noví používatelia môžu rýchlo začať s testovaním bez veľkého úsilia. Namiesto použitia WebDriver protokolu komunikuje s prehliadačom prostredníctvom volaní Javascriptu v prehliadači. Pri spúšťaní testov Cypress otvorí okno prehliadača, ktoré pred očami vizuálne vykonáva test. Cypress je v podstate webová aplikácia, ktorá testuje webové aplikácie. Využívať ho vieš aj na integračné či API testovanie. Narozdiel od Playwrightu, nepodporuje testovanie vo viacerých taboch prehliadača a je obmedzený len na používanie jedného programovacieho jazyka, a to JavaScriptu (TypeScriptu). Nevýhodou je taktiež to, že niektoré pokročilejšie funkcie sú platené. Playwright je moderný open source nástroj na automatizované testovanie, ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Microsoft. Tá na ňom neustále pracuje a vylepšuje na základe spätnej väzby od užívateľov. Playwright komunikuje s prehliadačmi prostredníctvom debug protokolov (DevTools protokol pre Chrome a vlastné protokoly pre ostatné prehliadače). To robí z Playwrightu najrýchlejší testovací framework z tejto trojice.  Playwright má jedinečný prístup k prehliadačom čo znamená, že namiesto testovania plnohodnotných prehliadačov ako sú Chrome, Firefox a Safari testuje príslušné jadrá prehliadačov: Chromium, Firefox (Gecko) a WebKit. A Chromium nie je to isté ako Chrome. To, že sa netestuje na totožných prehliadačoch aké majú na svojich počítačoch užívatelia môže byť pre niekoho nevýhodou. Tak ako v Cypresse, aj v Playwrighte vieš testovať API a podobne ako Selenium ponúka možnosť písať testy v rôznych programovacích jazykoch, takže užívatelia nie sú obmedzený len na jeden programovací jazyk, ako je to v prípade Cypressu. Medzi prednosti Playwrightu patria hlavne jeho rýchlosť a jednoduchá inštalácia a používanie. Medzi jeho najlepšie funkcie patria integrované vizuálne testovanie, paralelná exekúcia testov, generátor testov, trace viewer či najnovší UI mód - ten umožňuje preskúmať, spúšťať a ladiť testy pomocou cestovania v čase. To že je Playwright z tejto trojice nástrojov najmladší môže znamenať, že má najmenšiu používateľskú základňu a človek sa ťažko dopátra k riešeniu nejakých problémov. Je to však naopak. Dokumentácia na oficiálnej stránke je prehľadná a podrobná. Microsoft po každom väčšom release pripraví YouTube video, kde zhrnie najnovšie funkcie spolu s krátkou demo ukážkou. A čo sa týka komunity, tá je na Discorde už dosť veľká a v prípade nejakých problémov alebo nejasností sa stačí opýtať a ostatní užívatelia s radosťou poradia. ZhrnutieSelenium je klasika, open source nástroj, s ktorým kedysi začínal každý tester. Podporuje všetky hlavné prehliadače a niekoľko programovacích jazykov. Chýbajú mu však mnohé vychytávky, ktoré zvyšné dva moderné frameworky ponúkajú. Cypress je obľúbený open source testovací framework. Je stabilný a jednoduchý na používanie s podporou všetkých hlavných prehliadačov. Ponúka však možnosť písať testy iba v Javascripte. Playwright je najnovší open source testovací framework z tejto trojice. Rýchlo si získava obľubu pre svoju rýchlosť a inovácie. Obsahuje všetky moderné funkcie Cypress s viacjazykovou podporou ako Selenium. Ktorý nástroj si vybrať?Zhrnuli sme si všetky tri momentálne najpoužívanejšie testovacie nástroje. Ktorý z nich si vybrať? Najlepší nástroj na testovanie webových aplikácii závisí predovšetkým od vašich potrieb a preferencií. Všetky tri nástroje sú skvelé, s výhodami aj nevýhodami. V každom prípade, automatizované testovanie je dôležitou súčasťou vývoja webových aplikácií a zvolenie správneho nástroja môže mať zásadný vplyv na efektivitu a spoľahlivosť testov. Najlepšie je si všetky tri nástroje vyskúšať, a rozhodnúť sa na základe vlastných skúseností a požiadaviek. Autorom článku je Michal Drajna.
Novinky v Java 15
Vzdelávanie
14.04.2023
Skillmea

Novinky v Java 15

Najnovšia verzia Java je Java 20 alebo JDK 20 vydaná 21. marca 2023. JDK 17 je najnovšia LTS platformy Java SE. Postupne si budeme predstavovať zmeny v Jave od verzie 15 a v tomto článku si predstavíme hlavné programátorské zmeny vo verzii 15. Text BlocksO tejto funkcionalite sme už rozprávali. Teraz je však táto funkcia zaradená ako štandard a nie ako preview funkcionalita. Napriek tomu si to znovu vysvetlíme, ak si napríklad túto časť preskočil v minulosti hlavne kvôli preview statusu.  Funkcia Text Blocks umožňuje zápis viacriadkových reťazcov (texty) jednoducho. Týmto spôsobom je možné zapisovať ľahšie čitateľné reťazce, ktoré obsahujú viac riadkov alebo formátovaný text. Text Blocks začínajú a končia trojitými úvodzovkami ("""") a môžu obsahovať text, ktorý je rozdelený do viacerých riadkov bez potreby zadávať znak nového riadku /n. Java tu  zohľadňuje nové riadky a na pozadí automaticky odstraňuje nadbytočné biele znaky (medzery, tabulátory) na začiatku riadkov. Ako sa správa to automatické odstraňovanie? Pozrime sa na príklad: String html = """ <html> <body> <p>Hello, World!</p> </body> </html> """;Jednoduchý kúsok HTML. Ak si všimneš, tak tag <html> je od pravej ľavej strany odsadený. Je tam viacero bielych znakov. Keď tento text budeš používať ďalej, tak tieto biele znaky budú odstránené. Na ďalších príkladoch si všimni ako sa pohybuje zelená zvislá čiara. Podľa nej zistíš ako sa odstraňujú biele nadbytočné znaky.  [Ukážka kódu][Ukážka kódu][Ukážka kódu] Nakoniec si daj pozor, aby tvoj text nezačínal na riadku prvých trojitých úvodzoviek, lebo to by bol chybný zápis. Za prvými trojitými úvodzovkami musí byť nový riadok. [Ukážka kódu]Ďalšie príklady: String json = """ { "id": "1", "name": "Jaro", "age": "35" } """;  String sql = """ SELECT id, name, age FROM users WHERE age > 10 """;Formátovanie textu: String formattedText = """ Id: %d Name: %s Age: %d “”".formatted(“1”, “Jaro”, “35”);RecordsJava Records boli uvedené už v Jave 14 ako skorý preview. V Jave 15 boli nejaké zmeny a vylepšienia. Poďme si povedať, čo sú tie Java Records. V Jave 15 je táto funkcionalita stále v preview móde. Records je nový druh tried, ktoré slúžia na zjednodušenie práce s dátovými triedami. To sú triedy, ktoré majú slúžiť ako jednoduchý nositeľ informácie. Tieto triedy automaticky generujú konštruktory, metódy equals, hashCode a toString bez nášho zašpecifikovania. Príklady Vytvorenie record: public record User(int id, String name, int age) {} Použitie: User user = new User(1, "Jaro", 35);System.out.println(user.name()); // Výstup: Jaro Je to rozdiel oproti klasickej definícii triedy, kde si musel zašpecifikovať konštruktor a get metódy. Je to kratšie a prehľadnejšie. Ďalšie príklady: record Employee(String name, int id) {} Employee employee = new Employee("Janka", 534); String name = employee.name(); int id = employee.id();Máme možnosť zadefinovať vlastný konštruktor. Napríklad ak chceme urobiť nejaký test nad vstupnými dátami:  record Adult(int age, String Name) { public Adult { if (age < 18) { throw new IllegalArgumentException("Must be adult."); } } } Adult validAdult = new Adult(35, "Jaro"); Adult invalidRange = new Adult(10, "Fero"); // exceptionMôžeme pridávať metódy:  record Circle(Point center, double radius) { double area() { return Math.PI * radius * radius; } } Circle circle = new Circle(new Point(0, 0), 5); double area= circle.area(); Pattern Matching for instanceof je funkcia, ktorá bola zavedená v Jave 15 ako druhá fáza návrhu (preview feature). Táto funkcia zjednodušuje testovanie typu objektu a získavanie hodnoty z objektu.  Pattern MatchingPattern Matching je znovu predstavený v statuse preview. Umožňuje kombinovať overenie typu a pretypovanie do jedného kroku, čo zlepšuje čitateľnosť a zjednodušuje kód. Všimni si, že v podmienke sme predstavili premennú s typu String. Táto sa nazýva binding variable. Object obj = "Hello, World!"; if (obj instanceof String s) { System.out.println("Length: " + s.length()); } else { System.out.println("Not a string"); }V minulosti to vyzeralo takto:  Object obj = "Hello, World!"; if (obj instanceof String) { String text = (String) s; System.out.println("Length: " + s.length()); } else { System.out.println("Not a string"); } Ďalšie príklady: Object data = List.of("one", "two", "three"); if (data instanceof String s) { System.out.println("Length: " + s.length()); } else if (data instanceof List<?> list) { System.out.println("Size: " + list.size()); } Object obj = 3.14; if (obj instanceof Integer i || obj instanceof Double d) { System.out.println("Number: " + obj); } else { System.out.println("Not a number"); }Sealed ClassesSealed Classes je v Jave 15 ako preview. Sealed Classes umožňujú obmedziť rozsah dedenia tried. Týmto spôsobom môžeš kontrolovať, ktoré triedy môžu dediť od tejto triedy. Sealed Classes sú často používané v kombinácii s pattern matchingom. Majme sealed triedu: sealed class Shape permits Circle{}  Trieda, ktorej povoľuje dedenie musí byť final. final class Circle extends Shape { ...} final class Rectangle extends Shape { ...}   Teraz sme povedali, že od triedy Shape môže dediť len Circle. Pri iných triedach, ktoré by sa pokúsili dediť od triedy Shape bude chyba is not allowed in the sealed hierarchy. Tento princíp vieme využiť napríklad takto: double calculateArea(Shape shape) { return switch (shape) { case Circle c -> Math.PI * c.getRadius() * c.getRadius(); case Rectangle r -> r.getWidth() * r.getHeight(); }; } Na vstupe máme Shape a vieme, že od neho môže dediť len Circle a Rectangle. Hidden ClassesPre bežného používateľa nezaujímavé a pravdepodobne to nikdy nevyužije. V skratke ide o to, že je možné vytvárať triedy zabehu aplikácie a nie sú viditeľné ani použitím reflexie.
Power BI vs Tableau: Čo si vybrať v roku 2023?
Vzdelávanie
11.03.2023
Skillmea

Power BI vs Tableau: Čo si vybrať v roku 2023?

Power BI a Tableau sú dve dôležité Business Intelligence technológie na zhromažďovanie, integráciu, analýzu a prezentáciu obchodných informácií. Pomáhajú vám vykonávať dátovú analýzu, manipuláciu s údajmi a ich vizualizáciu, aby ste mali prehľad v informáciách a dobré podklady pre biznis rozhodnutia. V tomto článku sa pozrieme na Power BI a Tableau, preskúmame ich podobnosti a rozdiely, ako aj ich výhody a nevýhody. Po prečítaní by ste mali mať predstavu o tom, čo je pre vaše potreby to pravé. Krátko o histórii Business IntelligenceBusiness Intelligence je tu s nami už od 60-tych rokov 19. storočia, kedy Sir Henry Furnese, americký bankár zbieral a analyzoval údaje, aby získal cenné informácie a predbehol tak konkurenciu. V roku 1958, napísal počítačový vedec IBM Hans Peter Luhn článok, ktorý opísal potenciál zhromažďovania Business Intelligence pomocou technológií. Business Intelligence, ako sa dnes chápe, využíva technológie na zhromažďovanie a analýzu údajov, ich premenu na užitočné informácie a konanie na základe nich. Tableau bolo prvýkrát spustené v roku 2004 a poskytuje používateľom drag-and-drop spôsob vytvárania interaktívnych vizualizácií a dashboardov. Tableau má množstvo produktov, ktoré pomáhajú firmám ukladať, analyzovať a vizualizovať údaje. Microsoft Power BI prišlo na scénu o niekoľko rokov neskôr, prvýkrát bolo verejnosti predstavené v roku 2011. Cieľom bolo vytvoriť ľahko použiteľné rozhranie, ktoré umožní organizovať a vizualizovať dáta aj neprogramátorom. Rovnako ako Tableau, aj Power BI obsahuje niekoľko rôznych komponentov. Podobnosti Power BI a TableauV nasledujúcich riadkoch sa pozrieme na podobnosti medzi týmito dvomi nástrojmi. Používateľsky prívetivé a code-freeTableau aj Power BI sú ideálnymi nástrojmi, ktoré sa naučíte, ak ste nováčikom v oblasti dátovej analýzy. Ak ste business analytikom, sú to dva hlavné nástroje na vizualizáciu údajov, ktoré budete potrebovať na prácu s nimi. Pripojenie na rôzne zdroje údajovJedna vec je vizualizácia údajov, ktoré máte, ale dôležité je mať množstvo vstupov. Firmy majú tendenciu zhromažďovať údaje z viacerých kanálov. Pri porovnaní Tableau a Power BI vidíme, že obe sa môžu pripojiť k širokému spektru zdrojov. Patria sem MS Excel, CSV a JSON a platená verzia oboch platforiem vám poskytuje prístup k viac ako 50 ďalším dátovým konektorom, ako sú Google Bigquery, Amazon Redsift a Salesforce. Vizualizácie sa aktualizujú, ak sa zmenia základné údaje.[Príklad dashboardu v Power BI] Množstvo rôznych vizualizáciíTableau aj Power BI vám môžu pomôcť prezentovať údaje rôznymi spôsobmi. Máte možnosti pre vizualizácie vrátane stĺpcových a čiarových grafov, stromových máp a geografických máp. Na oboch platformách môžete s týmito vizualizáciami interagovať, napríklad umiestnením kurzora myši na ne získate viac informácií a použitím filtrov, a tiež ich môžete skombinovať a vytvoriť interaktívne dashboardy. PopularitaNa základe údajov z webstránky Slintel z marca 2023 má Power BI trhový podiel 13,27 %, zatiaľ čo Tableau využíva 13,83 % firiem v rámci Business Intelligence riešení. Obidve riešenia majú desaťtisíce firemných zákazníkov na svete.[Príklad dashboardu v Tableau] Rozdiely medzi Power BI a TableauTieto rozdiely medzi Power BI a Tableau zvážte, ak uvažujete o ich využití pre pri svojom podnikaní či vo svojej kariére. Power BI funguje len na WindowseTo môže výrazne zasiahnuť do výberu týchto dvoch platforiem. Ak na svoju prácu budete väčšinou používať Mac, lepšou voľbou je Tableau, pretože Power BI nemôžete používať na macOS. CenyPower BI má výhodu oproti Tableau, pokiaľ ide o ceny. Power BI Pro stojí 10 USD mesačne na používateľa a ešte výkonnejšia služba Power BI Premium stojí 20 USD mesačne na používateľa. Viac ako 8 % používateľov uvádza ceny ako jednu z najväčších silných stránok Power BI. Používatelia služby Power BI zisťujú, že jej cena je často zahrnutá v balíku predplatného od spoločnosti Microsoft a existuje bezplatná verzia. Používatelia si môžu vybrať z úplného balíka Tableau Creator za 70 USD mesačne alebo sa rozhodnúť pre Tableau Explorer za 42 USD mesačne, ak potrebujete použiť iba existujúce dashboardy. Používatelia, ktorí si len potrebujú prezerať a interagovať s informačnými panelmi, môžu získať predplatné Tableau Viewer vo výške 15 USD mesačne. Programovacie jazykyPokiaľ ide o použitie Power BI a Tableau s rôznymi programovacími jazykmi, existujú ďalšie rozdiely: • Power BI: na manipuláciu s údajmi a modelovanie môžete použiť jazyk M a Data Analysis Expression. Je možné pripojiť aj programovací jazyk R. • Tableau: s Tableau máte väčší výber a flexibilitu. Okrem jednoduchšej integrácie s R môžete implementovať Tableau Software Development Kit s jazykmi Python, Java, C a C++. Ďalšie rozdiely• Tableau je najlepšie známe pre svoje vizuálne atraktívne vizualizácie údajov, zatiaľ čo Power BI je preferované pre svoju schopnosť pracovať s viacerými údajmi. • Tableau je ideálne pre skúsených dátových analytikov, zatiaľ čo Power BI môžu používať skúsení aj začínajúci používatelia. • Zvládnutie Tableau si vyžaduje čas a odborné znalosti, zatiaľ čo používanie Power BI je jednoduchšie. • Tableau dokáže efektívne spracovať veľké objemy údajov, zatiaľ čo Power BI je lepšie pre obmedzené objemy údajov. ZáverTakže Power BI alebo Tableau? Ktorý z týchto dvoch nástrojov si nakoniec vyberiete, jednoducho závisí od toho, ako ich potrebujete používať vo svojom podnikaní. Pre nás má mierne navrch Power BI. Jeho jednoduché použitie, podobnosť s Excelom a cenová dostupnosť z neho robia skvelú voľbu pre mnoho firiem. Tableau má stále jedinečné výhody, ktoré ocenia mnohé firmy a analytici. Je lepší pre väčšie objemy údajov, ponúka krásne vizualizácie údajov a väčšie možnosti prispôsobenia ako Power BI.

Nezmeškaj info o nových kurzoch a špeciálnych ponukách