Swiftológ 2: aplikácia Výroky

5h 6m 46s
Čas
39
Kapitol
Programovanie
Kategória
4.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Popis kurzu

V tejto praktickej časti kurzu Swiftológ vytvoríš iOS aplikáciu Výroky a ide o pokračovanie teoretickej časti zameranej na programovanie v jazyku Swift. Do aplikácie Výroky bude môcť používateľ zapísať výrok a jeho autora. Tento obsah sa uloží do databázy a používateľ si bude môcť nastaviť notifikácie s náhodnými výrokmi v ním stanovenom čase. Pri programovaní tejto aplikácie budeš používať knižnice tretích strán (Realm.io), CocoaPods a naučíš sa pracovať s auto layoutom. 
Pozor! Tento kurz je už neaktuálny, nakoľko je vytvorený na verzii jazyka Swift 2. Veľa vecí sa pomenilo, pracujeme na novom kurze na Swift 5.

Čo sa naučím?

 Naprogramuješ ukážkovú natívnu iOS aplikáciu Quotes, na ktorej si vyskúšaš všetky dôležité časti vývoja pre platformu iOS. Ukážeme si, ako odpaľovať notifikácie, ako pracovať s databázou Realm a vôbec, ako projekt pripraviť tak, aby bol variabilne rozšíriteľný pre akúkoľvek potrebu pomocou CocoaPods. 
 Na praktických príkladoch si ukážeme, ako pracovať s AutoLayoutom v Storyboarde, ako ukladať nastavenia do NSUserDefaults a nakoniec si celú appku zveľadíme vkusným dizajnom a ikonkou, vďaka čomu sa naučíš pracovať so všetkými základnými nástrojmi dostupnými v Xcode. 

Čo ešte dostanem?

 Kurz Swiftológ ti ponúka desiatky videotutoriálov, ktoré sú doplnené o rôzne zadania a príklady na precvičenie jednotlivých tém. Počas kurzu sa naučíš efektívne ovládať vývojové prostredie Xcode a spoznáš všetky jeho dostupné nástroje.

Čo potrebujem?

  • vlastný laptop Apple MacBook, iMac alebo Mac mini (s operačným systémom OS X),
  • ideálne by si mal vlastniť aj nejaké iOS zariadenie (iPhone, iPad, iPod).
Pozor! Tento kurz je už neaktuálny, nakoľko je vytvorený na verzii jazyka Swift 2. Veľa vecí sa pomenilo, pracujeme na novom kurze na Swift 5.
Online kurz Swiftológ 2: aplikácia Výroky je možné

Zoznam kapitol

GUI
Intro
Dostupné v ukážke kurzu
Create new app
Dostupné v ukážke kurzu
Tabbet application
Dostupné len po zakúpení prístupu
Renaming Classes
Dostupné len po zakúpení prístupu
Quotes table view
Dostupné len po zakúpení prístupu
Preparing quote cell
Dostupné len po zakúpení prístupu
Quote cell content
Dostupné len po zakúpení prístupu
Quote detail
Dostupné len po zakúpení prístupu
Send data to detail with segue
Dostupné len po zakúpení prístupu
Add new quote
Dostupné len po zakúpení prístupu
Delete quote
Dostupné len po zakúpení prístupu
Edit quote
Dostupné len po zakúpení prístupu
Settings
Dostupné len po zakúpení prístupu
Auto Layout
Quotes
Dostupné len po zakúpení prístupu
Quote detail
Dostupné len po zakúpení prístupu
Add:edit quote
Dostupné len po zakúpení prístupu
Settings
Dostupné len po zakúpení prístupu
Colors
Font sizes
Dostupné len po zakúpení prístupu
Colors
Dostupné len po zakúpení prístupu
Tab bar icons
Dostupné len po zakúpení prístupu
Realm
Workspace
Dostupné len po zakúpení prístupu
CocoaPods
Dostupné len po zakúpení prístupu
Create database
Dostupné len po zakúpení prístupu
Adding new quote
Dostupné len po zakúpení prístupu
Quote detail
Dostupné len po zakúpení prístupu
Edit quote
Dostupné len po zakúpení prístupu
Delete quote
Dostupné len po zakúpení prístupu
Realm Browser
Dostupné len po zakúpení prístupu
Realm Migration
Dostupné len po zakúpení prístupu
Settings
Toggle Switch
Dostupné len po zakúpení prístupu
Toggle User Defaults
Dostupné len po zakúpení prístupu
Little about User Defaults
Dostupné len po zakúpení prístupu
Change notification time
Dostupné len po zakúpení prístupu
Set notifications
Dostupné len po zakúpení prístupu
Fire notifications
Dostupné len po zakúpení prístupu
Open quote from notification
Dostupné len po zakúpení prístupu
Icon and launch screen
Launch screen
Dostupné len po zakúpení prístupu
App icon
Dostupné len po zakúpení prístupu
Materialy (handbook + aplikacia)
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Swiftológ 2: aplikácia Výroky

Andrej S.

Pozri aj tieto kurzy