Node.js základy

4h 43min
Čas
52
Kapitol
Programovanie
Kategória
-
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu Node.js základy

Online kurz "Začíname s REST API serverom: Node.js a Express" je navrhnutý pre začiatočníkov, ktorí majú aspoň základné znalosti programovania v JavaScripte a chcú sa naučiť vytvárať REST API servery pomocou Node.js a Express.

V úvode kurzu vám predstavím základné pojmy z webového vývoja, rozdiely medzi front-end a back-end vývojom a čo je to Node.js. Naučíme sa nainštalovať Node.js a Visual Studio Code, čo sú nástroje potrebné pre vývoj nášho servera.

Nasledujúci modul kurzu Node.js a Express je venovaný opakovaniu základov JavaScriptu. Oboznámime sa so základnou syntaxou, premennými, podmienkami, cyklami, funkciami, logickými operátormi, poľami, objektmi, destructuringom, operátormi spread a rest, string template literalmi a asynchrónnym kódom (callback, promises, async/await). 

Tretí modul kurzu sa venuje základom Node.js a Express.js. Spustíme prvý súbor v Node.js, oboznámime sa s modulmi a vytvoríme jednoduchý server s Express.js. Naučíme sa používať NPM (Node Package Manager), inštalovať balíčky ako nodemon a express.js a porozumieme základom objektov Request a Response v Express.js. Modul zakončíme praktickými úlohami a riešeniami.

V štvrtom module sa zameriame na tvorbu REST API. Rozoberieme si HTTP metódy, čo je to REST API, a ako správne používať HTTP status kódy a hlavičky. Budeme testovať naše API pomocou Postmanu a vytvárať rôzne typy requestov ako POST, DELETE a PATCH. Naučíme sa o modularite kódu v Node.js a využijeme Express Router na lepšiu organizáciu nášho kódu.

Kurz Node.js a Express zakončíme pokročilejšími možnosťami Express servera. Preskúmame koncept middleware, vytvoríme vlastné middleware funkcie a naučíme sa pracovať s environmentálnymi premennými pomocou balíčka dotenv. Budeme používať externé API s pomocou axios, validovať dáta pomocou Joi a zabezpečíme našu aplikáciu proti CORS problémom.

Nebude chýbať ani praktická časť, kde budete mať príležitosť cvičiť a aplikovať naučené koncepty. Verím, že sa vám kurz Node.js a Express bude páčiť a odnesiete si z neho nielen nové vedomosti, ale aj chuť ďalej objavovať svet Node.js a Express!

Čo všetko získaš s kurzom Node.js základy

  • videotutoriály o Node.js a Express,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu Node.js a Express: základy tvorby REST API servera,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom.

Zoznam kapitol

1 Úvod a inštalácia
1.1 Ako funguje web?
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.2 Front-end vs back-end vývoj
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.3 Čo je Node.js?
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.4 Inštalácia: Node.js & VS Code
Dostupné len po zakúpení prístupu
2 Opakovanie JavaScriptu (Voliteľné)
2.1 Základná syntax: premenné
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.2 Základná syntax: podmienky a cykly
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.3 Arrow funkcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.4 Logické operátory
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.5 Polia a objekty
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.6 Destructuring: Rozbaľovanie dát
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.7 Spread | Rest operátor
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.8 String template literal
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.9 Asynchrónny kód: Callback & Promises
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.10 Asynchrónny kód: async/await
Dostupné len po zakúpení prístupu
3 Základy Node.js a vývoja servera s Express.js
3.1 Spúšťanie Node.js súborov alias "Hello world"
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.2 Moduly v Node
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.3 FS Modul - vytváranie adresára a súborov
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.4 NPM & Package.json
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.5 Inštalácia iných balíčkov (express.js & nodemon)
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.6 Čo je Express.js?
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.7 Náš prvý server s Express.js
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.8 Základy objektu Request
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.9 Základy objektu Response
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.10 Základy Routingu: rozdielne odpovede podľa cesty
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.11 Premenná v URL adrese
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.12 Využitie Query Parametrov
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.13 Automatický reštart s balíčkom Nodemon
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.14 Čas na prax - zadanie úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.15 Vysvetlenie riešenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
4 Vytváranie REST API
4.1 Rozdelenie HTTP metód
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.2 Čo je REST API?
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.3 HTTP status kódy
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.4 HTTP hlavičky
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.5 Testovanie s Postmanom
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.6 POST request
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.7 Formátovanie kódu vo VS Code
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.8 Generovanie ID s balíčkom UUID
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.9 DELETE request
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.10 PATCH request
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.11 Modularita v Node.js: module.exports & require()
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.12 Express Router
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.13.1 Usporiadanie kódu (časť 1)
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.13.2 Usporiadanie kódu (časť 2)
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.13.3 Usporiadanie kódu (časť 3)
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.14 Čas na prax - zadanie úlohy
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.15 Vysvetlenie riešenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
5 Express server: Ďalšie možnosti
5.1 Middleware: úvod a využitie
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.2 Vlastný middleware
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.3 ENV premenné s balíčkom dotenv
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.4 Použitie externého API pomocou axios
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.5 Validácia dát: Joi
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.6 CORS a záver
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy

Mária Sejnová Mária Sejnová
Full Stack Developer
2 Online kurzov
1 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.