Manuálne testovanie

5h 25min
Čas
80
Kapitol
Programovanie
Kategória
3.8
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Jasné, automatizované testovanie je oproti tomu manuálnemu viac sexy, je žiadanejšie a lepšie platené než to manuálne. A tiež má mnoho výhod pre business oproti manuálnemu testovaniu, napríklad lacnejšia exekúcia testov, rýchlejšie odhalenie zlých zmien, či možnosť častejšie a bezpečnejšie nasadzovať nové zmeny na produkciu. Prečo potom tento online kurz manuálneho testovania?
 1. Všimni si, ako sú všetky kurzy (a iné zdroje) k automatizovanému testovaniu orientované na AKO testovať. Lenže pri práci potrebuješ lepšie vedieť aj ČO testovať, PREČO testovať, KEDY testovať alebo dokonca kedy netestovať, ale použiť iné postupy zabezpečovania kvality. A tomu sa už zdroje k automatizovanému testovaniu buď nevenujú alebo venujú minimálne, zatiaľ čo tento kurz je primárne o tom. V roli QA (Quality Assurance) špecialistu som mal za osobný cieľ, aby cezo mňa neprešiel žiaden bug nedetekovaný a celkom sa mi to darilo. Hlavná vedomosť, čo mi v tom pomáhala, je obsiahnutá v tomto kurze.
 2. Mnoho vecí stačí otestovať iba raz, či párkrát pri prvotnom vývoji a nemusíme ich testovať stále dookola pri každej ďalšej verzií. Niektoré testovacie postupy ani nejde zautomatizovať (napríklad user acceptance testing). Naučíme sa, kedy je vhodné použiť automatizované a kedy manuálne testovanie.
 3. No a v neposlednom rade má tento kurz aj kariérny dôvod. Stále sú firmy, ktoré obsadzujú na pozície čisto manuálneho testovania. Čo je ale ešte dôležitejšie, tak hlavne firmy čoraz viac chápu, že testeri majú byť full-stack, a teda vedieť automatizovať a zároveň ovládať koncepty z manuálneho testovania a quality assurance.
V kurze sú ako základné testovacie postupy, ktoré by mal vedieť každý tester, tak viaceré užitočné pokročilé postupy a koncepty, ktoré väčšinou nepoznajú ani medior, či dokonca senior testeri. Nemám totiž motiváciu dodať na trh testerov, ktorí zvládajú úplne základy, skôr mám motiváciu dodať na trh testerov ľudí, ktorí testing a quality assurance chcú a budú robiť naozaj dobre.
V neposlednom rade sa kurz zľahka venuje aj projektovému a procesnému managementu a navádza k tomu, aby ste svoju rolu nevnímali ako “testera”, ale radšej “quality assurance špecialistu” a ako to dosiahnuť. Je to aj v súlade s jedným zo 14-tich princípov kvalitatívneho guru W. Edwards Deminga, ktorý hovorí: “Zastavte závislosť na kontrole, aby ste dosiahli kvalitu. Odstráňte potrebu hromadnej kontroly tým, že do produktu zabudujete kvalitu hneď na začiatku.” Staň sa dobrým IT testerom vďaka tomuto online kurzu.

Čo sa naučíš

 • čo, ako a prečo robí manuálny tester a všeobecnejšie quality assurance špecialista,
 • ako zapadá práca testera do celkového vývoja produktu,
 • aké typy nástrojov budeš potrebovať pri práci testera,
 • testovacie postupy ako test metódy, typy testov a testovacie stratégie,
 • prácu s kvalitatívnymi atribútmi,
 • rôzne pokročilejšie tipy, triky a koncepty ktoré prevyšujú vedomosti potrebné na junior manual testera.

Uplatnenie

 • pokiaľ si nový v IT, pozícia v testingu je atraktívna vstupná brána a kurz by mal byť dobrou prípravou na juniorné pozície v manuálnom testovaní,
 • pokiaľ si už juniorný manuálny alebo automatizačný tester, nájdeš niekoľko pokročilejších konceptov, ktoré zatiaľ pravdepodobne nepoužívaš a priblížiš sa seniorovi,
 • pokiaľ si programátor, projektový manažér, získaš užitočnú komplementárnu vedomosť k svojej práci, prípadne dokážeš zastúpiť testera, pokiaľ žiadneho v teame nemáš,
 • kurz odporúčam skombinovať s niektorým online kurzom automatizovaného testovania, buď v Selenium alebo Cypress pre prípravu na všeobecné testing, či quality assurance pozície.

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály o manuálnom testovaní,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Manuálne testovanie je možné

Zoznam kapitol

1. kapitola
Dostupné v ukážke kurzu
1.1 Návod k použitiu kurzu
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.2 Výstupy práce testera
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.3 Typy vedomostí
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.4 Proces testovania
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.5 Čo je bug?
Dostupné len po zakúpení prístupu
1.6 Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. kapitola
Dostupné v ukážke kurzu
2.2 Čo je kvalita
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.3 Role vo vývoji
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.4 Projektový management
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.5 Waterfall
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.6 Agile
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.6.1 Dodatok k projektovým prístupom
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.7 Fázy testovania
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.8 Test plán
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.9 Tester vs kvaliťák
Dostupné len po zakúpení prístupu
2.10 Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. kapitola
3.1 Nástroje - úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.2 Pojmy
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.3 Issue tracking
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.4 Version Control systémy
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.4.1 Vetvy, branche vo version control systémoch
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.5 Test management
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.6 Automatizačné frameworky
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.7 Continuous integration
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.8 Testovacie nástroje
Dostupné len po zakúpení prístupu
3.9 Ďalšie nástroje
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. kapitola
4.1 Test metódy
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.2 CRUD testing
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.3 Hraničné hodnoty
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.4 Load a stress testing
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.5 Alpha, beta a dogfooding
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.6 Triedy ekvivalencie
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.7 Code review
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.8 Rozhodovacia tabuľka
Dostupné len po zakúpení prístupu
4.9 Záver
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. kapitola
5.1 Typy testov - úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.2 Manuálne a automatizované testovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.3 Jednorázové a regresné testovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.4 Statické a dynamické testovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.5 Pozitívne a negatívne testovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.6 Whitebox a blackbox testovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.7 Ručné a tool-assisted testovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
5.8 Unit integration a end2end
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. kapitola
6.1 Test stratégie - úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.2 Requirements based
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.3 Risk based
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.4 Clustering a ACC matica
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.5 Coverage
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.6 Znovupoužiteľnosť a štandardy
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.7 Exploratory a adhoc
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.8 Persóny a potreby
Dostupné len po zakúpení prístupu
6.9 Záver
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. kapitola
7.1 Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.2 Funkcionálna korektnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.3 Bezpečnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.4 Spoľahlivosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.5 Použiteľnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.7 Efektívnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.8 Udržateľnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.9 Stabilita a spätná kompatibilita
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.10 Customizovateľnosť, lokalizovateľnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.11 Iné atribúty
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.12 Iný pohľad
Dostupné len po zakúpení prístupu
7.13 Záver
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. kapitola
8.1 Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.2 Šablóna na test plán
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.3 Kvalitatívne metriky
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.4 Certifikácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.5 Prioritizácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.6 Slabé a slepé miesta
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.7 Jeden zdroj pravdy
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.8 Release na produkciu
Dostupné len po zakúpení prístupu
8.9 QA vízia, stratégia, kultúra
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. kapitola
9.1 Rekapitulácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.2 Testing pozície
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.3 Pozície po testingu
Dostupné len po zakúpení prístupu
9.4 Čo ďalej
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Manuálne testovanie

Alena K.

Manuálne testovanie

Kurz je nabitý informáciami, ide systematicky, ale za mňa je to veľmi monotónne, chýba mi viac praxe

Agáta B.

Pozri aj tieto kurzy

Michal Abaffy Michal Abaffy
Testovanie a projektový manažment
2 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.