Kubernetes

6h 32min
Čas
147
Kapitol
Programovanie
Kategória
4.8
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Kubernetes je open-source nástroj pre orchestráciu kontajnerov dizajnovaný pre automatizáciu, nasadenie, škálovanie a prevádzku kontajnerizovaných aplikácií. Je to projekt so zaujímavou minulosťou, ale hlavne ide o lídra pre prevádzku moderných aplikácii. Vieš ho prevádzkovať na tvojom serveri, notebooku, virtuálnom serveri, datacentre alebo v cloude.

Kubernetes je open-source platforma podporovaná tými najväčšími hráčmi na trhu ako Google, Microsoft alebo Amazon prostredníctvom Cloud Native Computing Foundation. Kubernetes nájde svoje uplatnenie nielen v korporáciách, ale aj v stredne veľkých firmách či startupoch. Popularita Kubernetes medzi vývojármi neustále rastie.

Online kurz Kubernetes je určený pre každého, kto chce spoznať Kubernetes (k8s) a cloud native. Kubernetes zmenil svet informačných technológií a dokáže zmeniť aj váš biznis, či kariéru.  
Tento kurz vás prevedie svetom Kubernetes od úplných začiatkov a základných pojmov, cez architektúru, ukladanie dát, logovanie, siete, bezpečnosť až po zálohovanie a inštaláciu vlastného Kubernetes klastra. A veľa, veľa ďalšieho.

Pre koho je kurz určený?

Online kurz Kubernetes odporúčam najmä administrátorom a ľudom na OPS a SRE pozíciách, ktorí sa venujú infraštruktúre. Zároveň aj vývojárom, ktorých detailnejšie zaujíma platforma na ktorej môžu tvoriť svoje aplikácie. Kurz môže byť užitočný pre ľudí, ktorí rozhodujú o digitálnej transformácii vo firmách a chcú lepšie pochopiť výhody, ale aj komplexnosť kontajnerových riešení.

Čo budeš vedieť po skončení kurzu?

Budeš mať prehľad o všetkých častiach Kubernetes klastra, z ktorých pozostáva jeho architektúra.  
Naučíš sa vytvárať a prevádzkovať aplikácie, ktoré sami vedia kontrolovať svoj stav a zdravie a tak zabezpečovať nepretržitú prevádzku. Vytvárať microservices, ktoré spolu komunikujú a dajú sa škálovať. 

Budeš vedieť perzistentne ukladať dáta, pracovať s logmi a monitorovať stav komponentov. Plánovať umiestenie aplikácii v klastri a publikovať služby do internetu. 
Naučíš sa vytvoriť si vlastný Kubernetes klaster na Linuxových serveroch, aktualizovať ho a riešiť bežné problémy.  
Získaš ucelený a praktický pohľad na všetky dôležité časti Kubernetes tak, aby si ich vedel používať v praxi alebo použiť pre vlastné riešenie. 

Čo všetko dostaneš?

  • 147 videotutoriálov o Kubernetes,
  • zdrojové kódy na stiahnutie,
  • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní, ak nebudeš s kurzom spokojný.
Online kurz Kubernetes je možné

Zoznam kapitol

01 - Úvod do kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Čo je dobré na začiatok vedieť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Aké nástroje budeme potrebovať
Dostupné len po zakúpení prístupu
História Kubernetes
Dostupné len po zakúpení prístupu
Cloud native a CNCF
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
02 - Základné pojmy
Čo sú to kontajnery
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontajner vs virtuálny server
Dostupné len po zakúpení prístupu
Čo je to orchestrácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Aký je rozdiel medzi Kubernetes a Docker
Dostupné len po zakúpení prístupu
Čo sú to microservices
Dostupné len po zakúpení prístupu
Čo je škálovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vlastný Kubernetes custer alebo ako služba
Dostupné len po zakúpení prístupu
Manažovaný Kubernetes
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kubernetes distribúcie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dobytok vs domáci miláčikovia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Delaratívny manažment
Dostupné len po zakúpení prístupu
YAML
Dostupné len po zakúpení prístupu
Manifest
Dostupné len po zakúpení prístupu
Stateless a stateful
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
03 - Architektúra Kubernetes
K8s cluster
Dostupné len po zakúpení prístupu
Master node
Dostupné len po zakúpení prístupu
Worker node
Dostupné len po zakúpení prístupu
etcd
Dostupné len po zakúpení prístupu
Pod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Namespace
Dostupné len po zakúpení prístupu
API
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dokumentácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
04 - Spoznávame kubectl
Inštalácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Autocomplete a aliasy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Syntax kubectl
Dostupné len po zakúpení prístupu
kubectl explain
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
05 - Kubernetes na testovanie
Aké sú možnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
minikube
Dostupné len po zakúpení prístupu
Spúšťame prvý pod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Multi-container pod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Užitočné príkazy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
06 - Základné koncepty
Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Na čo slúži replikácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Replication Controller
Dostupné len po zakúpení prístupu
ReplicaSet
Dostupné len po zakúpení prístupu
Deployment a škálovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
StatefulSets
Dostupné len po zakúpení prístupu
Namespaces a ich kvóty
Dostupné len po zakúpení prístupu
Services
Dostupné len po zakúpení prístupu
Service - ClusterIP
Dostupné len po zakúpení prístupu
Service - NodePort
Dostupné len po zakúpení prístupu
Service - LoadBalancer
Dostupné len po zakúpení prístupu
Service - ExternalName
Dostupné len po zakúpení prístupu
TIP: api-resources
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
07 - Ukladanie dát
Container Storage Interface (CSI)
Dostupné len po zakúpení prístupu
Volume
Dostupné len po zakúpení prístupu
PersistentVolume (PV)
Dostupné len po zakúpení prístupu
PersistentVolumeClaim (PVC)
Dostupné len po zakúpení prístupu
Použite PV a PVC s podom
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
08 - Scheduling
Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Manuálne nastavenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Label a selector
Dostupné len po zakúpení prístupu
Anotácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Pridanie nodu v minikube
Dostupné len po zakúpení prístupu
Taints a Tolerations
Dostupné len po zakúpení prístupu
Node Selectors
Dostupné len po zakúpení prístupu
Node affinity
Dostupné len po zakúpení prístupu
Vlastný scheduler
Dostupné len po zakúpení prístupu
DeamonSet
Dostupné len po zakúpení prístupu
Static pod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
09 - Základné metriky a monitoring
Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kubernetes Metrics Server
Dostupné len po zakúpení prístupu
Inštalácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 - Logy a logovanie
Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Log z podu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Sidecar alebo DaemonSet
Dostupné len po zakúpení prístupu
Čo a kam logovať
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
11 - JSONPath
Prečo JSONPath?
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zostavenie JSONPath
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 - Život aplikácií
Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Rollout a rollbacks
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príkaz a argumenty
Dostupné len po zakúpení prístupu
Premenné
Dostupné len po zakúpení prístupu
ConfigMaps
Dostupné len po zakúpení prístupu
Secrets
Dostupné len po zakúpení prístupu
Init container
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 - Jobs
Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Jobs
Dostupné len po zakúpení prístupu
CronJob
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 - Bezpečnosť
Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kube-apiserver
Dostupné len po zakúpení prístupu
kubeconfig
Dostupné len po zakúpení prístupu
Service Account
Dostupné len po zakúpení prístupu
Role a RoleBinding
Dostupné len po zakúpení prístupu
ClusterRole a ClusterRoleBinding
Dostupné len po zakúpení prístupu
Security Context
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 - DNS, Network Policy a Ingress
DNS
Dostupné len po zakúpení prístupu
Network Policy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ingress
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
16 - Správca balíkov Helm
Čo je Helm
Dostupné len po zakúpení prístupu
Inštalácia Helm
Dostupné len po zakúpení prístupu
Inštalácia chart
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
17 - Dashboard
Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kubernetes Dashboard
Dostupné len po zakúpení prístupu
Lens
Dostupné len po zakúpení prístupu
Octant
Dostupné len po zakúpení prístupu
k9s
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
18 - Inštalácia Kubernetes clustera
Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dizajn
Dostupné len po zakúpení prístupu
Porty a protokoly
Dostupné len po zakúpení prístupu
Čo je to hard-way setup
Dostupné len po zakúpení prístupu
Príprava serverov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Predstavenie kubeadm
Dostupné len po zakúpení prístupu
Inštalácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
19 - Update clustera
Verzie Kubernetes
Dostupné len po zakúpení prístupu
Update s kubeadm
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
20 - Záloha a obnova etcd
Záloha etcd
Dostupné len po zakúpení prístupu
Obnova zo snapshotu
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 - Public cloud
Predstavenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
DigitalOcean Managed Kubernetes
Dostupné len po zakúpení prístupu
Google Kubernetes Engine (GKE)
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
22 - Riešenie problémov
Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
Najčastejšie problémy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Master node
Dostupné len po zakúpení prístupu
Worker node
Dostupné len po zakúpení prístupu
Kontrola aplikácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Priama editácia objektov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zhrnutie
Dostupné len po zakúpení prístupu
23 - Záver
Užitočné zdroje
Dostupné len po zakúpení prístupu
Poďakovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Kubernetes

Super kurz. Vďaka za praktické ukážky.

Martina A.

Kubernetes

trochu vela teorie, malo prikladov a vsetko preletene tak z rychlika som sklamany

Martin H.

Pozri aj tieto kurzy

2 Online kurzov
1 Príspevkov
Prejsť na kanál