Kodu

1h 37min
Čas
12
Kapitol
Kids
Kategória
4.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

V tomto kurze sa budeme venovať programovaniu v prostredí Kodu Game Lab. Kodu je propedeutický programovací jazyk a aj aplikácia, ktorej cieľom je nenúteným spôsobom učiť deti základom algoritmického myslenia a prebudiť v nich záujem o programovanie prostredníctvom vytvárania vlastných hier. Prostredie Kodu Game Lab je voľne dostupné pre všetky počítače s operačným systémom Windows.


Čo sa v kurze naučím

 • Ukážeme si, ako Kodu Game Lab nainštalovať
 • Popíšeme si prostredie Kodu Game Lab
 • Ukážeme si, ako formovať vlastný svet a vytvoriť hru pre jedného aj viac hráčov
 • Vysvetlíme si vkladanie objektov a ich vlastnosti
 • Naučíme sa programovať objekty
 • Naučíme sa pracovať so skóre a klonovatelnými objektmi
 • Ukážeme si, ako upravovať prvky hry s ohľadom na jej hrateľnosť
 • Naučíme sa pracovať s levelmi, premennými a stránkami
 • Naučíme sa prepájať znalosti a vytvárať tak plnohodnotné hry


Čo budeme vedieť vytvoriť

 • Hru s automatizovanými botmi
 • Hru podobnú futbalu
 • Hru na princípe závodov
 • Akčnú adventúru s vedomostnými úlohami
 • Teleport


Prečo absolvovať tento kurz?

 • V prostredí Kodu Game Lab sa môžete stať tvorcom svojej vlastnej hry.
 • Programovanie v Kodu pripomína hru, a aj napriek tomu sa nenúteným spôsobom učíte základom algoritmizácie.
 • Pri programovaní sa učíme nie len logicky uvažovať, ale vďaka tvorbe svetov rozvíjame aj svoju kreativitu.
 • Naprogramujeme si vlastné hry, ktoré môžeš ukázať svojím kamarátom.


Minimálne požiadavky

 • Online kurz je určený pre deti vo veku od 8 do 14 rokov,
 • Počítač s operačným systémom Windows.
Online kurz Kodu je možné

Zoznam kapitol

Kurz Kodu Game Lab
Dostupné v ukážke kurzu
02 Menu a nastavenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
04 Objekty
Dostupné len po zakúpení prístupu
05 Skóre a klonovateľné objekty
Dostupné len po zakúpení prístupu
06 Boti a hrateľnosť hry
Dostupné len po zakúpení prístupu
07 Futbal
Dostupné len po zakúpení prístupu
08 Pokročilý futbal
Dostupné len po zakúpení prístupu
09 Závody a levely
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 Akčná adventúra
Dostupné len po zakúpení prístupu
11 Teleport a premenné
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 Možnosť zdieľania svetov v rámci komunity
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Kodu

kodu game lab bolo na microsoft store nemusel som zapinat tu stranku

Barbora L.

Kodu

Lucia J.

Pozri aj tieto kurzy

Ľuboš Jaroš Ľuboš Jaroš
Programovanie pre deti
21 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál