Gladiátori šachu

11h 57m 10s
Čas
10
Kapitol
Iné
Kategória
-
Hodnotenie
Expert
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis kurzu Gladiátori šachu

Téma týchto videí je tak trochu nezvyčajná. Nazvali sme ju anticky, volá sa Gladiátori.

Išlo nám o to, že tak ako v rímskom Koloseu spolu zápasili bojovníci z najrozličnejších národov a najrozličnejšími zbraňami, tak podobne je to aj pri šachu. Vraveli sme si, že upriamime pozornosť na to, že aj na tej šachovnici niekedy vznikajú materiálové pomery, ktoré sú veľmi nezvyčajné, veľmi zaujímavé a poučné. 

Igor ako konzervatívnejší a starší pán sa držal trošku pri zemi a prevedie vás rozličnými úskaliami súboja jazdca a strelca - čo sú také najtypickejšie formy nerovnakého materiálu, ktorý sa môže na šachovnici vyskytnúť.

Ja, ako mladší a divokejší vám ukážem také menej obvyklé pomery, napríklad: dáma proti dvom vežiam, ľahká figúra proti pešiakom, prevahy kvality a podobne.

Veríme, že práve na tomto materiáli sa nielen perfektne zabavíte, ale zároveň si tak naživo ohmatáte, čo tá ktorá figúrka dokáže a kedy má niektorá väčšiu cenu a druhá menšiu.

Ján Markoš
----------------------

Dobrý deň, volám sa Igor Stohl, som šachový veľmajster a spoločne s dlhoročnou slovenskou šachovou jednotkou Jánom Markošom sme pre poslucháčov pripravili 10 hodín lekcií. Obidvaja budeme mať po 5 hodín. Je to vlastne taká nadstavba oproti ostatným online kurzom šachu, ktoré nájdete na tomto webe.

Budeme sa venovať takej problematike, určitej nerovnováhe na šachovnici. Moje a Janove video lekcie budú v istom zmysle na seba nadväzovať a budeme sa snažiť ukázať také tie zložitejšie formy šachového boja. 

Keď vzniká na šachovnici povedzme materiálna rovnováha, ale napriek tomu nie sú úplne rovnaké figúry na šachovnici. Takým typickým príkladom je, keď dôjde k výmene ľahkých figúr, napr. jazdca za strelca. To bude jedna z mojich tém. 

Ďalšími témami budú, keď k tým rôznym ľahkým figúram pribudnú ťažké figúry (dáma + jazdec vs. dáma + strelec, veža + jazdec vs. veža + strelec). Na príklade jednej veľmi bohatej a obsažnej partie sa budem snažiť  ukázať aj iné, ešte nezvyčajnejšie príklady rovnováhy (ale neštandardnej rovnováhy síl). Mojím posledným okruhom by malo byť to, ako jedna zo strán práve v prípade takejto rovnováhy uplatní nejakú menšiu prevahu. Čiže pôjde o uplatnenie minimálnej prevahy. 

Je v tom určité protirečenie. Pokiaľ je prevaha minimálna, tak by obranca mal byť schopný  ubrániť sa. Ale zase na druhej strane vieme, aké je to nepríjemné, teda pokiaľ máme nevýhodu a súper na nás tlačí. Alebo naopak, máme výhodu a snažíme sa vyhrať pozíciu, ktorá je čo i len mierne lepšia.
Online kurz Gladiátori šachu je možné

Zoznam kapitol

5 lekcií veľmajstra Stohla
Strelec proti jazdcovi – plusy a mínusy
Dostupné v ukážke kurzu
Veža + strelec vs. veža + jazdec – všeobecný úvod & praktické príklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dáma + strelec vs. dáma + jazdec – všeobecný úvod & praktické príklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
Neštandardný pomer síl – rôzne formy
Dostupné len po zakúpení prístupu
Minimálna prevaha a ako ju realizovať (praktické ukážky)
Dostupné len po zakúpení prístupu
5 lekcií veľmajstra Markoša
Dve veže vs. dáma
Dostupné len po zakúpení prístupu
Veža vs. jazdec
Dostupné len po zakúpení prístupu
Veža vs. strelec
Dostupné len po zakúpení prístupu
Ľahká figúra vs. pešiaci
Dostupné len po zakúpení prístupu
Veža vs. dve figúry
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy