English - Personal Life 2: Relationships

26min
Čas
10
Kapitol
Jazyky
Kategória
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu English: Relationships (phrases and phrasal verbs)

V online kurze Relationships sa naučíme používať frázy a frázové slovesá zamerané na začiatok, priebeh a koniec vzťahu. S týmito frázami sa stretávame v každodennom živote a pomôžu nám efektívnejšie komunikovať a dorozumieť sa. 

Online kurz je určený mierne pokročilým a pokročilým študentom angličtiny, ktorí by si radi rozšírili svoju slovnú zásobu. Je rozdelený na 5 častí – starting a new relationship, physical relationships, engagement and marriage, ending a relationship, friendship. Dokopy sa naučíte viac ako 30 výrazov s použitím vo vete a po každej časti sa spolu otestujeme na preklade zo slovenčiny do angličtiny.

Vedieť popísať jednotlivé fázy vzťahu je dôležité pre efektívnu komunikáciu. Tento kurz je navrhnutý na zdokonalenie vašich jazykových zručností v angličtine tým, že preskúma rôzne frázy a slovesá týkajúce sa začiatku, priebehu a ukončenia vzťahov.

Čo sa v kurze naučíš

✅ Rozšíriš svoju slovnú zásobu o výrazy pre vzťahy.
✅ Naučíš sa presnejšie a sebavedomejšie vyjadrovať o jednotlivých fázach vzťahu.
✅ Objavíš idiomatické frázy a slovesá s predložkami často používané v súvislosti so vzťahmi.
✅ Zlepšíš svoju konverzačnú angličtinu s praktickými príkladmi z reálneho života.
✅ Vylepšíš svoje celkové komunikačné zručnosti.

Pridaj sa do kurzu, zdokonaľ svoje jazykové schopnosti v angličtine a nauč sa popísať fázy vzťahu v anglickom jazyku. 

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály,
  • moderované diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá autorka kurzu Samira Ghanemová,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.

Zoznam kapitol

English - Personal Life 2 - Relationships
1. Starting a new relationship
Dostupné len po zakúpení prístupu
2. Starting a new relationship: quiz
Dostupné len po zakúpení prístupu
3. Physical relationships
Dostupné len po zakúpení prístupu
4. Physical relationships: quiz
Dostupné len po zakúpení prístupu
5. Engagement and marriage
Dostupné len po zakúpení prístupu
6. Engagement and marriage: quiz
Dostupné len po zakúpení prístupu
7. Ending a relationship
Dostupné len po zakúpení prístupu
8. Ending a relationship: quiz
Dostupné len po zakúpení prístupu
9. Friendship
Dostupné len po zakúpení prístupu
10. Friendship: quiz
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

English - Personal Life 2: Relationships

Miroslava C.

English - Personal Life 2: Relationships

Viktor L.
4 Online kurzov
1 Príspevkov
Prejsť na kanál