AWS Certified Developer Associate - praktické príklady

2h 58min
Čas
23
Kapitol
Programovanie
Kategória
-
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu AWS Certified Developer - Associate - praktické príklady

Vitajte v kurze AWS Certified Developer Praktické príklady. Tento kurz nadväzuje na predošlý kurz AWS Certified Developer - Teória.

V predchádzajúcom teoretickom kurze ste mohli získať vedomosti, ktoré vám môžu pomôcť pri príprave na skúšku na získanie certifikátu AWS Certified Developer. Na získanie certifikátu vám stačia teoretické znalosti. 

Ak ale chcete reálne pracovať so službami, ktoré vám ponúka AWS, tak musíte aj vedieť ako uplatniť teóriu v praxi, teda ako tieto služby používať.

Ukážeme si teda ako vytvoriť AWS účet, ako sa používa CLI a Cloudshell. Ďalej budeme pracovať s EC2 inštanciami, Elastic block store, elastic file system alebo relational database service.

Vytvoríme si doménu pomocou Route53, ukážeme si ako funguje Application Load Balancer a Auto Scaling Group. Ďalej budeme pracovať so službou S3, Cloudfrontom, Elastic Container Service, Fargate a Elastic Container Registry.

Zadefinujeme a vytvoríme si infraštruktúru pomocou Elastic Beanstalku a Cloudformation, ukážeme si ako sa pracuje s radmi pomocou služby Simpe Queue Service a ako posielať správy pomocou Simple Notification Service.

Ďalšia veľká téma bude použitie Lambda funkcií, databázy DynamoDB a API Gateway. A tiež si ukážeme niečo z monitoringu.

Verím, že tento kurz vám pomôže pochopiť, ako sa nastavujú jednotlivé AWS služby.

Čo všetko dostanete

  • videotutoriály, ktoré slúžia ako príprava na skúšku AWS Certified Developer - Associate,
  • moderované diskusné fórum, v ktorom na vaše otázky odpovedá autor kurzu Michal Machovič,
  • certifikát o absolvovaní online kurzu AWS Certified Developer - Associate - praktické príklady,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom.

Zoznam kapitol

AWS Certified Developer Associate - praktické príklady
01. Úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
02.Vytvorenie AWS účtu
Dostupné len po zakúpení prístupu
03. IAM, MFA
Dostupné len po zakúpení prístupu
04.AWS CLI, AWS CloudShell
Dostupné len po zakúpení prístupu
05.AWS Budget
Dostupné len po zakúpení prístupu
06.Amazon EC2
Dostupné len po zakúpení prístupu
07.Amazon EBS, AWS AMI, Amazon EFS
Dostupné len po zakúpení prístupu
08.Amazon RDS
Dostupné len po zakúpení prístupu
09.Application Load Balancer
Dostupné len po zakúpení prístupu
10.Auto Scaling Groups
Dostupné len po zakúpení prístupu
11.Amazon Route 53
Dostupné len po zakúpení prístupu
12.Amazon S3
Dostupné len po zakúpení prístupu
13.Amazon S3 Encryption
Dostupné len po zakúpení prístupu
14.Amazon CloudFront
Dostupné len po zakúpení prístupu
15.Amazon ECS, AWS Fargate, Amazon ECR
Dostupné len po zakúpení prístupu
16.AWS Elastic Beanstalk
Dostupné len po zakúpení prístupu
17.AWS CloudFormation
Dostupné len po zakúpení prístupu
18.Amazon SQS, Amazon SNS
Dostupné len po zakúpení prístupu
19.Monitoring
Dostupné len po zakúpení prístupu
20.AWS Lambda
Dostupné len po zakúpení prístupu
21.Amazon DynamoDB
Dostupné len po zakúpení prístupu
22.Amazon API Gateway
Dostupné len po zakúpení prístupu
23.Záver
Dostupné len po zakúpení prístupu

Pozri aj tieto kurzy

Michal Machovič Michal Machovič
webdevelopment, ecommerce, aws
6 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál

Rekvalifikovať sa dnes môže každý

Či už si zamestnaný alebo ešte len hľadáš prácu, si tu správne. Nakopni svoju kariéru pomocou vzdelávacieho programu v odbore, ktorý ťa zaujíma.