Android aplikácie v Kotline

7h 4min
Čas
107
Kapitol
Programovanie
Kategória
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Android aplikácie v Kotline

Ahoj, ja som Jaro a mám pre teba nový kurz Android aplikácie v Kotline. Tento online kurz ťa prevedie základmi programovania Android aplikácií v jazyku Kotlin. Kotlin je moderný objektovo orientovaný programovací jazyk a Google ho od roku 2017 označil ako oficiálny jazyk pre vývoj pre Android platformu. Kotlin obsahuje viaceré moderné mechanizmy, vďaka ktorým bude vývoj rýchlejší a efektívnejší. Ak jazyk Kotlin neovládaš, pozri si najskôr náš online kurz Kotlin pre začiatočníkov.

Čo sa naučíš

Počas tohto kurzu sa naučíš množstvo vecí, ktoré ti pomôžu stať sa junior Android developerom. Postupne vyvinieme viacero aplikácií. Naučíš sa základy vývoja android aplikácií. Zo začiatku si rýchlo spravíme tri aplikácie. Pohráme sa trochu s výzorom stránok. Povieme si aké možnosti máme pri dizajnovaní UI. Využijeme štýly, text resource, rôzne druhy layoutov.

Podrobnejšie si vysvetlíme ConstraintLayout. Na UI neskôr napojíme dáta pomocou Data bindingu. Povieme si čo je to Aktivita a Fragment. Naučíme sa používať navigáciu medzi fragmentami. Použijeme pri tom navigačný graf. Pridáme si menu. Toolbar možnosti a medzi fragmentami si budeme posielať dáta. Pri navigácie využijeme animácie.

Všetky vedomosti si vyskúšame pri tvorbe aplikácie na výpočet BMI a BMR (užitočné pri chudnutí 😊). Potom sa pozrieme na zúbok životnému cyklu aplikácie. Napojíme sa na tento cyklus a nebudeme strácať dáta z obrazovky pri otočení displeja.

Na celú aplikáciu sa pozrieme z pohľadu modernej architektúry a naučíme sa MVVM (model view viewmodel). Budeš vedieť čo je to ViewModel, LiveData a Two way data binding. Na konci si vytvoríme databázu pomocou Room frameworku.

Čo potrebuješ vedieť?

Aby si tento online kurz zvládol, potrebuješ poznať základ programovania z hocijakého jazyku. Najlepšie základy jazyka Java alebo Kotlin. Všetko budeme programovať v jazyku Kotlin, ale nebudeme používať komplikované koncepty jazyka.

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o programovaní Android aplikácií v Kotline,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • zdrojové kódy na stiahnutie a znovupoužitie,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Android aplikácie v Kotline je možné

Zoznam kapitol

Úvod
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Android
Dostupné v ukážke kurzu
02 Prvá aplikácia - Click me!
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
Druhá apka zdrojaky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Úloha - Druhá aplikácia - Click me plus
Dostupné len po zakúpení prístupu
04 Štruktúra projektu
Dostupné len po zakúpení prístupu
05 Základné piliere aplikácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
06 Tretia aplikácia Hod kockou - 01 Vytvorenie projektu, dizajn pomocou xml, externé nastavenie textu
Dostupné len po zakúpení prístupu
07 Tretia aplikácia Hod kockou - 02 počúvame na stlačenie tlačidla
Dostupné len po zakúpení prístupu
08 Tretia aplikácia Hod kockou - 03 pridávame obrázok kocky, dokončenia aplikácie, zdrojový kód
Dostupné len po zakúpení prístupu
09 Výzor UI na rôznych obrazovkách - SP a DP
Dostupné len po zakúpení prístupu
10 Úvod do Layouts
Dostupné len po zakúpení prístupu
11 Úvod k štvrtej aplikácii - LinearLayout
Dostupné len po zakúpení prístupu
12 Resources
Dostupné len po zakúpení prístupu
13 Štýly
Dostupné len po zakúpení prístupu
14 Ako nezávisle spustiť ďalšiu aktivitu
Dostupné len po zakúpení prístupu
15 Obrázky
Dostupné len po zakúpení prístupu
16 Príliš veľa textu - ScrollView
Dostupné len po zakúpení prístupu
Constrain Layout 1.
Dostupné v ukážke kurzu
18 Rôzne druhy constrainov
Dostupné len po zakúpení prístupu
19 Constrains bias
Dostupné len po zakúpení prístupu
20 Inner lines – výška a šírka elementu
Dostupné len po zakúpení prístupu
21 Scale v ImageView
Dostupné len po zakúpení prístupu
22 Constrains medzi elementami
Dostupné len po zakúpení prístupu
23 Baseline constrain
Dostupné len po zakúpení prístupu
24 Chain – reťazenie
Dostupné len po zakúpení prístupu
Data Binding
25 Data binding
Dostupné len po zakúpení prístupu
26 DataBinding referencie a výrazy
Dostupné len po zakúpení prístupu
27 Volanie metód cez data binding
Dostupné len po zakúpení prístupu
25 - 27 DataBinding zdrojáky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Navigácia 1.
28 Úvod do navigácie a fragmentov
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
30 Implementácia navigácie
Dostupné len po zakúpení prístupu
28 - 30 Navigation zdrojaky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Constrain Layout 2.
31 Opakujeme si Constraint Layout - 1 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
32 Opakujeme si Constraint Layout - 2 úvodný fragment
Dostupné len po zakúpení prístupu
33 Opakujeme si Constraint Layout - 3 next fragment
Dostupné len po zakúpení prístupu
34 Opakujeme si Constraint Layout - 4 question fragment
Dostupné len po zakúpení prístupu
35 Opakujeme si Constraint Layout - 5 over fragment
Dostupné len po zakúpení prístupu
zdrojáky ku sekcii 31 - 35 Navigation - constraint layout príprava zdrojáky
Dostupné len po zakúpení prístupu
Navigácia 2.
36 Pripravím si navigačný graf + pop behavior
Dostupné len po zakúpení prístupu
37 implementujem navigovanie na tlačidlá
Dostupné len po zakúpení prístupu
38 Pridávame do action baru spätné tlačidlo prepojené s navigáciou
Dostupné len po zakúpení prístupu
39 Pridávame menu do action baru prepojené na navigačný graf
Dostupné len po zakúpení prístupu
40 Posielanie dát medzi fragmentami
Dostupné len po zakúpení prístupu
41 Intent a intent filter
Dostupné len po zakúpení prístupu
42 Otvárame Aktivitu pomocou Intentu a pridávame ikonu menu itemu
Dostupné len po zakúpení prístupu
43 Pridávame animácie prechodov pri navigácii
Dostupné len po zakúpení prístupu
zdrojáky ku sekcii
Dostupné len po zakúpení prístupu
Aplikácia na výpočet BMI a BMR
44 BMI a BMR aplikácia - 01 úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
45 BMI a BMR aplikácia - 02 nastavenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
46 BMI a BMR aplikácia - 03 príprava vektorových obrázkov a ikon
Dostupné len po zakúpení prístupu
47 BMI a BMR aplikácia - 04 dizajnujem prvý fragment
Dostupné len po zakúpení prístupu
48 BMI a BMR aplikácia - 05 dizajnujeme, bariéra, radio group, seek bar
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
50 BMI a BMR aplikácia - 07 príprava navigácie, kontrola dizajnu
Dostupné len po zakúpení prístupu
51 BMI a BMR aplikácia - 08 logika info fragmentu, posielame dáta ďalej
Dostupné len po zakúpení prístupu
52 BMI a BMR aplikácia - 09 príjmame dáta, počítame, píšeme testy
Dostupné len po zakúpení prístupu
zdrojáky ku sekcii
Dostupné len po zakúpení prístupu
Životný cyklus aplikácie
53 Životný cyklus aplikácie - úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
54 Životný cyklus aplikácie - skúmame callback metódy a čo sa deje na pozadí, logovanie hlášok
Dostupné len po zakúpení prístupu
55 Životný cyklus aplikácie - reagujeme na zmeny stavov, pozorujeme stavy
Dostupné len po zakúpení prístupu
zdrojáky ku sekcii
Dostupné len po zakúpení prístupu
Constrain Layout 3.
56 Rozlíšenia obrazoviek a hustota pixelov
Dostupné len po zakúpení prístupu
57 Guidline, Barrier, Group, Flow
Dostupné len po zakúpení prístupu
Architektúra aplikácie
Zdrojové kódy pre sekciu
Dostupné len po zakúpení prístupu
58 Architektúra aplikácie - úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
59 Strata dát
Dostupné len po zakúpení prístupu
60 Úprava aplikácie, aby sme nestrácali dáta - nepekne ale predsa
Dostupné len po zakúpení prístupu
61 Prerobenie aplikácie do Data Bindingu
Dostupné len po zakúpení prístupu
62 Naša aplikácia z pohľadu architektúry
Dostupné len po zakúpení prístupu
63 Vytvárame ViewModel
Dostupné len po zakúpení prístupu
64 Prerobenie aplikácie na UI controller a ViewModel
Dostupné len po zakúpení prístupu
65 Komunikácia z ViewModel do UI controllera – LiveData
Dostupné len po zakúpení prístupu
66 Pridávam CountDownTimer s LiveData
Dostupné len po zakúpení prístupu
67 String resource s placeholders
Dostupné len po zakúpení prístupu
68 opravujem najdene chyby
Dostupné len po zakúpení prístupu
69 LiveData a enkapsulácia
Dostupné len po zakúpení prístupu
70 ViewModel a DataBinding, volanie metód z layoutu
Dostupné len po zakúpení prístupu
71 LiveData a DataBinding, odlahčujeme aktivitu ešte viac
Dostupné len po zakúpení prístupu
Databáza
Zdrojové kódy pre sekciu
Dostupné len po zakúpení prístupu
72 Databáza teória
Dostupné len po zakúpení prístupu
73 Room databáza
Dostupné len po zakúpení prístupu
74 Prvá Entita
Dostupné len po zakúpení prístupu
75 Index, unikátnosť
Dostupné len po zakúpení prístupu
Dostupné v ukážke kurzu
77 Query príkazy, získavame dáta z databázy
Dostupné len po zakúpení prístupu
78 Vytvorenie a nastavenie databázy
Dostupné len po zakúpení prístupu
79 Migrácia dát
Dostupné len po zakúpení prístupu
80 Build, oprava chýb, príprava UI
Dostupné len po zakúpení prístupu
81 Posúvam dao do ViewModelu cez factory
Dostupné len po zakúpení prístupu
82 Two way data binding, dáta z UI do ViewModelu
Dostupné len po zakúpení prístupu
83 chyby s duplicitnými triedami
Dostupné len po zakúpení prístupu
84 zjednoduším view model
Dostupné len po zakúpení prístupu
85 Volanie databázy v inom vlákne
Dostupné len po zakúpení prístupu
86 Predpríprava dát v databáze
Dostupné len po zakúpení prístupu
87 Zobrazenie dát
Dostupné len po zakúpení prístupu
88 Kontrolujem fyzicky dáta v databáze - DB browser for SQLite
Dostupné len po zakúpení prístupu
RecyclerView
89 RecyclerView úvod
Dostupné len po zakúpení prístupu
90 Čo je RecyclerView
Dostupné len po zakúpení prístupu
91 Adapter pattern
Dostupné len po zakúpení prístupu
92 Čo všetko potrebujem a ako to funguje
Dostupné len po zakúpení prístupu
93 RecyclerView programujeme
Dostupné len po zakúpení prístupu
Zdrojové kódy pre sekciu
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Android aplikácie v Kotline

Martin P.

Android aplikácie v Kotline

TT T.

Pozri aj tieto kurzy

19 Online kurzov
2 Príspevkov
Prejsť na kanál