Affinity Photo pre začiatočníkov

5h 45min
Čas
65
Kapitol
Dizajn a Video
Kategória
4.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Vzdelávanie za pomoci ON-LINE služieb je v dnešej dobe čoraz častejšie využívané hlavne z dôvodu rýchlej pristupnosti k obsahu, efektívnosti času (učenie ON-FLY - doma, počas dlhej cesty dopravným prostriedkom atď..) a nenáročnosti na priestor. Tento online kurz Affinity Designer pre začiatočníkov je odrazom základných zručností grafického programu, vzhľadom na potrebu grafických úprav vhodných pre rôzne odvetvia priemyslu. O súhrne znalostí daného programu pojednáva aj tento on-line kurz práce s programom Affinity Photo.


Ciele online kurzu:


 • poskytnúť prehľad a zručnosti v oblasti grafického spracovania a jeho možností pre ďalšie vzdelávanie a kontinuálnu prácu,
 • vytvoriť  základnú obsahovú štruktúru určenú pre študentov a sprístupniť tak vzdelávanie za pomoci dostupných prostriedkov a softvérového vybavenia zariadení s podporou operačných systémov Windows a macOS. 
Hlavný cieľ kurzu:


 • Aplikovať poznatky digitálneho spracovania obrazových materiálov určených pre printové médiá, spracovanie obrazu a zamerať sa na všeobecno-vzdelávací obsah, prípravu a používanie zhotovených materiálov za pomoci programu v akejkoľvek oblasti. 
 • Ukázať a naučiť základný princíp fungovania programu, prenos údajov vhodných pre ďalší edukačný proces ako aj komerčnú sféru.  
 • Poskytnúť prehľad a štruktúru pre návrh a tvorbu materiálov v digitálnej podobe a ich aktívne využívanie, ktoré sa radí do sekcie digitálnych informácií.  
 • Používateľ získa všeobecné a praktické skúsenosti pri používaní vybranej aplikácie Affinity Photo určenej pre digitálne spracovanie obrazu.
Špecifické ciele:


 • Využiť získané vedomosti, skúsenosti a digitálne kompetencie pri tvorbe vlastných materiálov pomocou osvedčených techník a s využitím najnovších technológii za pomoci programu Affinty Photo v kombinácii s grafickým tabletom Wacom Cintiq. 
 • Aktualizovať schopnosti frekventanta pri používaní grafických programov.  
 • Zjednodušiť prístup k informáciám, novým metódam aktuálnosti grafického spracovania a novým štandardom pre využite informačno-komunikačných technológií v kombinácii so zabezpečením kontinuity pragmatickej spoločnosti. 

Čo všetko dostaneš

 • 65 kapitol online kurzu,
 • moderované diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.

Obsah online kurzu

 • Affinty Photo - úvod do programu 
Tematický celok pojednáva o základnom rozhraní programu, vysvetľuje pojmy ako je vrstva a predstavuje prehľad procesu úprav. 


 • Affinty Photo  - Základy
Tematický celok obsahuje súhrn informácií, ktoré vytvárajú priestor pre získanie a pochopenie mechanizmov pre spracovanie grafických obrázkov, techniky orezávania, otočenia a jeho praktických príkladov. Pojednáva aj o informáciách súvisiacich s digitálnou fotografiou, jej spracovaním pri slabých a silných svetelných podmienkach, vyváženia farieb grafických podkladov vrátane praktických príkladov, prácu s kanálmi, prácou s odtieňom, saturáciou, jasom a živosťou. Získa informácie o úpravách za pomoci kriviek nastavení ako aj riešení šumu v obrázkoch, zaostrovaní a jeho využití. 


 • Jemne pokročilé základy v sebe obsahujú problematiku konverzie do čiernobieleho obrázka, tónovanie  a rozdelenia tónovania obrázkov, výbery častí, masky vrstiev a prácu s vrstvou, spojenie viacerých obrázkov, odstraňovanie chýb v obrázkoch, nástroj klonovania, kompenzáciu presýtenia farieb a v neposledom rade rozsah vrstiev a ich možností.
 • Rozšírené základy v sebe zahŕňajú nastavenia zmiešaných vrstiev, možnosti a aplikovanie efektov na fotografie podľa obsahu kompozície, prechody farieb, tvary a vektory, nástroje pera, prácu s textom, orezovú masku, efekty a štýly vrstiev až  po funkciu Liquify Persona . 
 • Možnosti práce s fotografiou -  celok obsahuje  prácu  farebných vzorkovníkov, funkcionalitu maľby, základné praktiky a možnosti funkcie štetca, druhy a postupy pri práci s grafickým tabletom Wacom.
 • Novinky v programe -  obsahuje zoznam vylepšení, zoznam klávesových skratiek, funkciu HDR a mapovanie tónov, pokročilé možnosti HDR mapovania tónov, funkcie  zaostrenia, tvorbu makra, dávkové spracovanie fotografií, prácu s perspektívou a živou projekciou, rozšírene možnosti textu, vloženie obrázku do iného.
Online kurz Affinity Photo pre začiatočníkov je možné

Zoznam kapitol

Sekcia 2
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
Dostupné v ukážke kurzu
L3_Priblíženie, Vrstva-kontextové menu vrstvy, Dulikacia vrstvy , V- move tool, zmenšenie, duplikácie,otáčanie, vymazánie z duplikátu, prehliadnosť a možnosti, pridanie pixel layer, nástroj nastavenia textu, nastavenia vrstvy
Dostupné len po zakúpení prístupu
L4_Obrázok - zmena rozmeru plátna, zmena rozlíšenia
Dostupné len po zakúpení prístupu
L5_1_Obrázok - základne orezávanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
L5_2_Pokročilé orezávanie obrázkov
Dostupné len po zakúpení prístupu
L5_3_Pokorčilé orezávanie, formáty 1:1, 16:3 , pomôcky,vrstva pri orezávani
Dostupné len po zakúpení prístupu
L6_Otočenie obrazu, iné možnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
L7_Praktické ukážky
Dostupné len po zakúpení prístupu
L8_Digitálna fotografia
Dostupné len po zakúpení prístupu
L9_1_ Spracovanie fotografie - pri vysokom osvetlení
Dostupné len po zakúpení prístupu
L9_2_Spracovanie fotografie - pri nízkom osvetlení
Dostupné len po zakúpení prístupu
L9_3_Spracovanie fotografie -tiene
Dostupné len po zakúpení prístupu
L10_Vyváženie farieb
Dostupné len po zakúpení prístupu
L10_2_Príklad vyváženia farieb
Dostupné len po zakúpení prístupu
L10_3_Korekcie farieb,praktické ukážky
Dostupné len po zakúpení prístupu
L11_Kanály, Recolor
Dostupné len po zakúpení prístupu
L12_Odtieň a jeho zmena, saturácia, jas , živosť fotografie
Dostupné len po zakúpení prístupu
L13_1_Používanie kriviek farebnosti - grayed
Dostupné len po zakúpení prístupu
L13_2_Krivka farby
Dostupné len po zakúpení prístupu
L14_Denoise - redukcia šumu
Dostupné len po zakúpení prístupu
L15_1_Ostrosť obrázkov - praktické príklady používania ostrosti a redukcie šumu
Dostupné len po zakúpení prístupu
L15_2_Ostrosť obrázkov - príklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
L16_Konverzia ČB obrázku
Dostupné len po zakúpení prístupu
L17_Tónovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
L18_Výber a jeho možnosti, kombinácie výberu, vylepšené možnosti výberu
Dostupné len po zakúpení prístupu
L18_4_Kombinácie výberu
Dostupné len po zakúpení prístupu
L18_6_Vylepšené možnosti výberu
Dostupné len po zakúpení prístupu
L19_Práca s maskou vrstiev, invertná vrstva ,Brush tool
Dostupné len po zakúpení prístupu
L19_4_Prax a príklady
Dostupné len po zakúpení prístupu
L20_Spojenie viacerých obrázkov
Dostupné len po zakúpení prístupu
L21_Retuš obrázkov
Dostupné len po zakúpení prístupu
L21_2_Príklady retuše
Dostupné len po zakúpení prístupu
L21_3_Príklady retuše obrázkov 2
Dostupné len po zakúpení prístupu
L21_4_Príklady retuše obrázkov 3
Dostupné len po zakúpení prístupu
L21_5_Príklady retuše obrázkov - redukcia červených očí
Dostupné len po zakúpení prístupu
L22_Klonovanie - klonovacie razítko
Dostupné len po zakúpení prístupu
L22_2_Klonovanie - klonovacie razitko - príklady použitia
Dostupné len po zakúpení prístupu
L22_3_Kompenzácia presýtenia farieb
Dostupné len po zakúpení prístupu
L24_Rozsah a možnosti vrstvy
Dostupné len po zakúpení prístupu
L25_Úvod do režimov kombinovania vrstiev
Dostupné len po zakúpení prístupu
L26_Režimy kombinovania vrstiev
Dostupné len po zakúpení prístupu
L26_2_Režimy kombinovania vrstiev 2
Dostupné len po zakúpení prístupu
L27_Efekty a ich možnosti
Dostupné len po zakúpení prístupu
L28_1_Prechody , Tvary a vektory
Dostupné len po zakúpení prístupu
L28_2_Prechody , Tvary a vektory 2
Dostupné len po zakúpení prístupu
L28_3_Prechody , Tvary a vektory 3
Dostupné len po zakúpení prístupu
29_Nástroje pera
Dostupné len po zakúpení prístupu
30_Práca s textom
Dostupné len po zakúpení prístupu
31_Orezová maska
Dostupné len po zakúpení prístupu
32_Efekty a štýly vrstiev
Dostupné len po zakúpení prístupu
L33_Liquify Persona
Dostupné len po zakúpení prístupu
L34_Tvorba farebných vzorníkov
Dostupné len po zakúpení prístupu
L35_Základne vlastnosti štetca
Dostupné len po zakúpení prístupu
L36_Možnosti štetca
Dostupné len po zakúpení prístupu
L36_2_Štetec - druhy pracovného postupu
Dostupné len po zakúpení prístupu
L36_3_Príklady a názorne ukážky
Dostupné len po zakúpení prístupu
L36_6_Príklady a názorne ukážky 2
Dostupné len po zakúpení prístupu
L37_Zoznam klávesových skratiek
Dostupné len po zakúpení prístupu
L38_Funkcia HDR
Dostupné len po zakúpení prístupu
L40_Makrá
Dostupné len po zakúpení prístupu
L41_Dávkove spracovanie
Dostupné len po zakúpení prístupu
L42_Práca s perspektívou a živou projekciou
Dostupné len po zakúpení prístupu
L43_Pokročilé možnosti textu
Dostupné len po zakúpení prístupu

Hodnotenia kurzu

Affinity Photo pre začiatočníkov

Kurz je do úvodu v programe OK, základy, popis nástrojov a ich použitie v praxi. Na druhej strane autor kurzu pracuje s príkladmi dosť nekreatívne, príde mi to akoby vám niekto vysvetľoval postup receptu na koláč a na konci ho spečie.

Jan Š.

Affinity Photo pre začiatočníkov

Kurz je dobrý, ale místy nějak podivně rozstříhaný a useknutý uprostřed věty. I tak ale oceňuji vysvětlení a jako úvod do programu bohatě postačí.

Andrea S.

Pozri aj tieto kurzy

1 Online kurzov
0 Príspevkov
Prejsť na kanál

Akcia! Získaj predplatné za 39€ na mesiac

Získaj prístup do najväčšej ponuky online kurzov na trhu, teraz v super akcii.