Simona Jašíková
Online marketing
Zakladateľka Rival Up Marketingový detektív s víziou spájať online marketing s marketingovým prieskumom. Pomáham firmám získavať marketingové dáta o ich konkurencii a zákazníkoch.

Online kurzy

Marketingové prieskumy

Ako dáta zbierať tak, aby boli užitočné pri predaji a v marketingu.
0h 54m 17s
22 kapitol
level/1
Zobraziť kurz