Simona Jašíková
Simona Jašíková
Online marketing
Zakladateľka Rival Up Marketingový detektív s víziou spájať online marketing s marketingovým prieskumom. Pomáham firmám získavať marketingové dáta o ich konkurencii a zákazníkoch.

Online kurzy