Ing. Róbert Ďurec
Ing. Róbert Ďurec
Som Business Analytik, dátový analytik a automatizačný špecialista. V súčasnosti pôsobím najmä na väčších firemných projektoch a často napájam Power BI na celopodnikové systémy (ERP). Vďaka tomu mám prehľad, ako sprevádzkovať aj výrazne väčšie riešenia. Práve tam využívam moje hlbšie vedomosti z IT, serverov, cloudu, databázovej architektúry, z oblasti účtovníctva, logistiky a obchodu. Dokážem vám pomôcť najmä riešeniami v Power BI, vrátane jeho súčastí Power Query, Power BI Desktop, aj Power BI Service. Weby: https://it.robertdurec.sk/

Online kurzy