Michal Oláh
Michal Oláh
Ruby on Rails
Michal po viacerých pokusoch o programovanie webových aplikácií v iných technológiách presedlal na Ruby on Rails a neprestalo ho to baviť ani po piatich rokoch. Má za sebou viacero projektov, kde využil potenciál tohto frameworku naplno. Po tom, ako sa začali presadzovať klientské MVC frameworky, rozhodol sa pre EmberJS.

Online kurzy