Matúš Szabo
Matúš Szabo
NoSQL databázy, Node.js
Matúš sa už niekoľko rokov venuje prevažne tvorbe NodeJS aplikácií, pri čom prirodzene využíva NoSQL databázy. Za použitia týchto technológií vytvoril rozsiahlu e-commerce platformu, ktorú využívajú aj niektoré slovenské siete maloobchodov. V súčasnosti je to jedna z prvých e-commerce platforiem postavených na NodeJS a NoSQL na svete. Pri jej tvorbe nadobudol mnoho skúseností a rád sa o ne podelí s účastníkmi kurzu.

Online kurzy