Lukáš Jankovič
Dátový analytik, pracujem v občianskom združení Alvaria, kde sa venujem príkladom využitia otvorených dát, ich popularizácii a snažím sa motivovať úrady aby otvárali svoje dáta. Pri práci s dátami používam Microsoft Excel, Microsoft Power BI, Google Data Studio a Tableau. Vo voľnom čase vizualizujem dáta na Vizzy.sk.

Online kurzy

Google Data Studio pre začiatočníkov

Naučíš sa pracovať s dátami a vytvárať vizualizácie a interakcie v Google Data Studio.
1h 34m 43s
35 kapitol
level/1
Zobraziť kurz

Microsoft Power BI pre mierne pokročilých

Kurz sa venuje pokročilým technikám tvorby reportov v Power BI.
2h 3m 16s
38 kapitol
level/2
Zobraziť kurz