Ladislav Korcsok
Ladislav Korcsok
programovanie pre deti
Ladislav vyštudoval odbor Učiteľstvo matematiky a fyziky na Matematicko – fyzikálnej fakulte UK v Bratislave. Už na vysokej škole si obľúbil prácu s IT a programovanie. Dlhé roky robil správcu počítačovej siete a učil programovanie a informatiku na rôznych druhoch škôl. Svoj odbor si rozšíril o Informatiku na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Viedol množstvo záujmových krúžkov a školení z výpočtovej techniky a programovania pre mládež aj pre učiteľov. V súčasnosti pôsobí na základnej škole ako učiteľ svojich aprobačných predmetov. Rád vzdeláva iných, aj on sa sám rád učí nové veci.

Online kurzy