Iveta Hestericová
Iveta Hestericová
Obchod a podnikanie
Celý svoj profesijný život som „zasvätila“ realitám, pretože ma bavia. Aktívne sa im venujem už od roku 1997 a v súčasnosti pôsobím ako realitný špecialista a majiteľ realitnej kancelárie. Keď sa dnes obzriem späť na tých viac ako 24 rokov práce s realitami, pociťujem radosť a uspokojenie. Radosť z toho, že som pomohla stovkám ľudí nájsť si vlastné bývanie. A uspokojenie? To pramení z dobre vykonanej práce, zo spokojnosti mojich klientov, z pokory, ktorej som sa musela naučiť, vďačnosti a z lásky. K ľudom aj k životu. Vyštudovala som Vysokú školu ekonomickú, zameranie „obchod a služby“. Škola mi dala teóriu, život mi dal prax. Som vďačná za zručnosti a poznatky, ktoré som nadobudla počas rokov aktívnej práce realitného špecialistu. V roku 2008 som začala školiť svojich maklérov, neskôr som sa stala lektorkou, ktorá školí budúcich realitných maklérov v predajných zručnostiach. Je mi potešením a cťou odovzdávať svoje poznatky a skúsenosti vám všetkým !

Online kurzy