Webrebel 2: PHP a MySQL

19h 40m 49s
Čas
141
Kapitol
5 760
Študentov
4.8
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu
Online kurz programovania Webrebel PHP je pokračovanie prvého úvodného kurzu Webrebel 1. V tomto kurze sa naučíš programovať dynamické webové stránky v programovacom jazyku PHP, ktoré budú komunikovať s databázou MySQL. Tento online kurz sa skladá z dvoch častí:

 1. Programovanie v jazyku PHP,
 2. MySQL databáza.

Pokiaľ chceš svoju statickú webstránku nakódovanú v čistom HTML a CSS posunúť na vyššiu úroveň, tento kurz je pre teba ako stvorený. Chceš vedieť, ako na stránku pridáš produkt, nový článok, ako spracuješ formulár od užívateľa alebo odošleš email? Všetko sa naučíš v tomto kurze Webrebel 2: PHP a MySQL. V kurze sa predpokladá, že ovládaš HTML a CSS, znalosť JavaScriptu a jQuery je výhodou.

Sleduj úvodné video z kurzu, v ktorom ti lektor Roman Hraška a.k.a. Yablko povie, aký je rozdiel medzi statickými a dynamickými stránkami, aké sú tzv. back-endové jazyky a čo sú to frameworky.

Jazyk PHP je výkonný objektovo orientovaný skriptovací jazyk, ktorý pracuje na strane servera a využíva sa na programovanie dynamických webových stránok alebo webových aplikácií. PHP je jeden z najpoužívanejších programovacích jazykov súčasnosti. Bez jazyka PHP bude tvoja webstránka stále statická s tými istými dátami.

V tomto kurze programovania pre úplných začiatočníkov Webrebel 2 PHP a MySQL si po nastaveniach a úvode do programovania prejdeš jazyk PHP a spravíš niekoľko praktických príkladov. Naučíš sa, ako preposielať dáta medzi PHP a JavaScriptom cez JSON. Pozri si video z kurzu, v ktorom sa dozvieš viac o backendových jazykoch a prečo je dobré naučiť sa programovať v PHP.

 V druhej časti kurzu sa dozvieš ako pracovať s MySQL databázou, ako používať AJAX a spravíš si aj login do aplikácie s registráciou užívateľov. Počas kurzu budú vysvetlené konvencie pri programovaní, aby sa v kóde vyznali aj ďalší programátori. Zvládneš používanie Cookies a Sessions a v online kurze sa budeme venovať aj bezpečnosti tvojej aplikácie (XSS, SQL injection). Po tomto kurze programovania môžeš začať kariéru webdevelopera a zrealizovať akýkoľvek vlastný nápad na internete, zamestnať sa ako PHP programátor alebo sa stať freelance webdeveloperom.

Čo všetko sa naučíš?

 • programovať v jazyku PHP,
 • písať dynamické aplikácie namiesto statických stránok,
 • čo je klient/server a request/response princíp,
 • zautomatizovať písanie HTML kódu,
 • vytvárať HTML šablóny,
 • naplniť ich dynamicky načítaným obsahom z databázy,
 • pracovať s PHP Composerom a PHP packagmi,
 • pracovať s COOKIES a SESSIONS,
 • spracovať dáta z formuláru,
 • písať čistý a bezpečný PHP kód,
 • písať bezpečné MySQL dotazy a pracovať s databázou,
 • vymieňať informácie medzi PHP a JavaScriptom cez JSON,
 • prihlasovať, registrovať používateľov,
 • pridávať, upravovať a mazať obsah na tvojej webstránke.

Čo všetko dostaneš?

 • množstvo domácich úloh, zadaní a príkladov,
 • zdrojové kódy na stiahnutie,
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí, ak nebudeš s kurzom spokojný.

Zoznam kapitol

Úvod
01 - Úvod do kurzu, statické vs dynamické stránky
DÚ #01
02 - Čo sú backend jazyky a prečo PHP?
03 - Čo sú frameworky a prečo Laravel?
Tipy, rady a pravidlá pre každý kurz
Dynamické webstránky
04 - Rozbitie stránky na kúsky + programátor má byť lenivý
05 - Ako zistíme, na ktorej podstránke sme
06 - Navigácia, menu stránky cez PHP + keď neviem, gúgľujem
07 - Automatizujeme navigáciu + nájdeme súbory cez PHP
08 - Automatizujeme navigáciu, part 2
Kde ma nájdeš, poď na onlajn
DÚ #02
09 - Úvod do tvorby webových aplikácií - Klient / Server princíp
10 - Úvod do tvorby webových aplikácií - Request / Response princíp
11 - Localhost, PHP server na počítači, AMP Stack (Apache, MySQL, PHP)
DÚ #03
Ak ti niečo nefunguje / Ideme inštalovať PHP
Inštalácia a nastavenie PHP (Mac)
Nepotrebuješ mať všetko nastavené ako ja
Laragon namiesto MAMP (hlavne pre Windows)
Ak sa ti cez Laragon nedá pripojiť k databáze
12 - Nastavíme Mac pre web development - Skryté súbory, plné cesty k súborom, klávesnica
13 - Nastavíme Mac - Rýchle animácie, lepšia konzola, command line devtools
Zmeny pre nový OSX na Mac
14 - Nastavíme Mac - PHP, Environment Variables, PATH
15 - Nastavíme Mac - Hombrew package manager
16 - Nastavíme Mac - Node, npm, bower, composer, xdebug, brew tap
17 - Nastavíme Mac - Princíp package managerov a PHP Composer
18 - Nastavíme Mac - Inštalujeme Laravel, Xdebug, Dash
Inštalácia a nastavenie PHP (Windows)
Ak ti niečo nefunguje / Nepotrebuješ mať všetko nastavené ako ja
Laragon namiesto MAMP (hlavne pre Windows)
19 - Nastavíme Windows pre web development - Nastavenia systému, Windows admin práva
20 - Nastavíme Windows - Klávesnice, Cmder git cygwin konzola
21 - Nastavíme Windows - MAMP, systémové premenné
22 - Nastavíme Windows - Environment variables, PATH
23 - Nastavíme Windows - Nastavenia php.ini, package / dependency manager
24 - Nastavíme Windows - Composer, node.js, npm, bower
25 - Nastavíme Windows - PHP xdebug
26 - [BONUS] - Chyba "CLI prestal fungovať" vo Windows konzole
Aplikácia s databázou 1 (Composer)
27 - TODO appka - Úvod a proces výučby
28 - TODO appka - PHPStorm a HTML kód aplikácie
29 - Spracovanie dát z formuláru, GET request, POST request, query string
30 - Na čo sú nám databázy a zobrazovanie PHP chýb?
31 - Zobrazenie PHP errorov a zmena php.ini nastavení
32 - Ako pridať package cez composer require
33 - PHP include vs require vs require_once a spojenie s databázou
Ak medoo nejde / Vypni Cache / Error výpisy a iné rady
34 - Databáza - DB SELECT, načítanie údajov z databázy
35 - Databáza - DB INSERT, vloženie údajov do databázy
36 - Composer update, PHP Error, Whoops a užitočnejšie výpisy chýb
37 - Ako vytvoriť databázu a rozchodiť appku, phpMyAdmin, adminer, SQL import
Nemusíš všetko (+ frustrujúce úlohy)
Aplikácia s databázou 2 (Ajax)
38 - AJAX - jQuery cez bower, exclude adresárov v PHPStorme
39 - AJAX - Uloženie novej položky do databázy cez AJAX
40 - AJAX - Zobrazenie AJAXom vloženého prvku cez fajnú animáciu
41 - AJAX - Ovládanie klávesnicou a rozmýšľanie nad prioritami
42 - Editačný formulár a vlastná 404 not found stránka
43 - Tvorba kódu, konzistentnosť, refactoring, prepisovanie a hrdosť na kód
44 - Databáza - DB UPDATE, upravenie hodnoty v databáze na novú
45 - Edit a Delete linky na editačný formulár
46 - Dizajn aplikácií, rozmýšľanie nad prioritou a pointou každej feature
47 - Databáza - DB DELETE, vymazanie záznamu z databázy, crawlers & robots
48 - Ako prepojiť HTML element s DB riadkom cez IDčko + globálne premenovanie
49 - Nech PHP aj AJAX používajú ten istý HTML kód, AJAX edit / delete linky
50 - Adresa stránky v Javascripte, ako v JS čítať hodnoty a nastavenia z PHP a CSS
51 - JSON, json_encode, json_decode, preposielanie dát medzi PHP a Javascriptom
52 - PHP funkcie isset, empty, global, vlastné PHP funkcie show_404 a get_item
DÚ #04
DÚ #05
53 - PHP is_ajax, ako v PHP zistiť, či request je AJAX, učesanie TODO appky
DÚ #06
Základy programovania 1
54 - Programovanie - Základy programovania
55 - Programovanie - Filozofovanie o programovaní
Nepotrebuješ PHPStorm ani LiveEdit, ak nefunguje, POKOJNE IGNORUJ
56 - Nastavenie Live Edit v PHPStorme, automatický resfresh stránky
57 - Programovanie - Premenné
58 - Programovanie - PHP premenné v praxi, správne názvy premenných
59 - Programovanie - Dátové typy, čísla, integer, float, modulus, type casting
60 - Programovanie - Boolean, if else elseif, ako PHP vyhodnocuje hodnoty a typy
61 - Programovanie - PSR-2 coding style, Content Type header
62 - Programovanie - Stringy, apostrofy vs. úvodzovky, zalamovanie textu
63 - Programovanie - Skryté znaky, new line, line feed LF, carriage return CR
64 - Programovanie - Polia, PHP Array, unset count sort push pop shift unshift
65 - Prechádzanie cez polia, cykly, PHP Loops, foreach while
66 - For loop, vyskočenie z cyklu, continue break, array_filter array_values
67 - Multi-dimenzionálne, asociatívne polia (for real, skutočný názov)
Základy programovania 2
68 - Explode implode map trim, skrátený zápis pre PHP echo
DÚ #07
69 - Objekty, PHP Object, kedy asociatívne pole a kedy object, a konverzie medzi nimi
70 - PHP dokumentáciia kedy použiť PHP kedy Ruby, užitočné array a string funkcie
71 - Matice, cyklenie v cykloch, ako zisťovať a overovať dátové typy premenných
72 - Funkcie 1 - Kedy ich vytvárať, ternárny operátor, parametre a argumenty funkcií
73 - Funkcie 2 - Správne názvy funkcií, premenné vo vnútri a mimo funkcie
74 - Funkcie 3 - Funkcií pre lepšiu čitateľnosť kódu, formátovanie čísel v PHP
75 - Funckie 4 - Default hodnoty, variabilný počet argumentov, DocBlock komentáre
76 - Funkcie 5 - Local global premenné, PHP $_SERVER a $GLOBALS
77 - Funkcie 6 - $_SERVER, HTTP_REFERER, redirect status code, func_get_args
DÚ #08
JSON, XSS, COOKIES, SESSIONS
78 - Zápisník - Zapisovnie do súboru, timestamp, JSON na ukladanie dát
79 - Zápisník - Čítanie zo súboru, default ?: operátor, formátovanie textu a dátumu
80 - Zápisník - JSON vs PHP serialize, == vs ===, ošetrenie vstupov a prihlásenie
DÚ #09
81 - XSS Cross-site scripting, spracovanie viacerých inputov s rovnakým name
DÚ #10
82 - MySQL úvod, syntax, databázové debug funkcie
83 - COOKIES, SESSIONS
84 - Session flash message, alerty o úspechu a neúspechu
MySQL
85 - MySQL - SELECT, MySQL funkcie, formátovanie dátumu, textu a peňázov
86 - MySQL - SELECT 2, usporiadanie, limity, štatistické funkcie
87 - MySQL - INSERT, NULL, DEFAULT, IS NULL, NULLIF
88 - MySQL - UPDATE, DELETE, CREATE, TRUNCATE, DROP
89 - MySQL - SELECT 3, LIKE, COUNT(*) vs COUNT(1), úvod do JOIN
90 - MySQL - INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, OUTER JOIN, UNION, MULTI DELETE
91 - GROUP BY, HAVING vs WHERE, JOIN vs SUBQUERY, DISTINCT, poradie MySQL príkazov
92 - MySQL - Vytvorenie databázy pre Blog, CREATE TABLE a CREATE TRIGGER
93 - MySQL - Vzťahy 1:N, 1:1, M:N, PIVOT tabuľky, funkcia GROUP_CONCAT
Blog
94 - Blog - Magic konštanty __DIR__ a __FILE__, realpath cesty, filtrovanie dát, filter_var
95 - Blog - Čisté URL adresy, odstrániť index.php z adresy, .htaccess
96 - Blog - Čisté adresy, URI segmenty, Routing PART 1
97 - Blog - Čisté adresy, URI segmenty, Routing PART 2
98 - Blog - Pripojenie na databázu, PHP Data Objects, PDO Error modes
99 - PHP try catch, Exceptions, logovanie errorov do súboru
100 - Blog - Získanie, naformátovanie, očistenie a zobrazovanie príspevkov
101 - Blog - Automatická príprava postu na výpis, SQL Injection
102 - SQL Injection, PDO Prepared Statements
103 - Blog - Zoznam príspevkov patriacich tagu, Refactoring
104 - Blog - Editačný formulár, predvyplnenie hodnôt, predvyznačenie tagov
105 - Blog - Editácia, sanitácia, validácia, UPDATE príspevku
106 - Blog - Pridanie nového príspevku, INSERT post, validácia
DÚ #11
107 - Blog - Mazanie, DELETE post, znovu-vyplnenie inputov ak neprejde validácia
Registrácia a login používateľa
108 - Login, PHP autentifikácia, autorizácia, HASH funkcie
109 - Autorizačné, Autentifikačné pekidže
110 - Nastavenie PHPAuth, PART 1
111 - Nastavenie PHPAuth, PART 2
112 - Registrácia používateľa, odosielanie emailov cez PHP
113 - Login, prihlásenie používateľa
114 - Login, logout, get_user, pomocné funkcie, skrytie obsahu za loginom
115 - Autorizácia, posty patria userom, majú autorov, KONIEC
DÚ #12
Záver
116 - Záver PHP a MySQL kurzu
DÚ #13

Hodnotenia kurzu

Webrebel 2: PHP a MySQL

ocenujem aj zaujimavy a vtipny komentar, nie je to nudny kurz ktory prestane po 5 min bavit, ma to styl

Gita G.

Online kurz Webrebel 2: PHP a MySQL je možné