Swiftológ 2: aplikácia Výroky

5h 6m 46s
Čas
39
Kapitol
914
Študentov
4.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis kurzu

V tejto praktickej časti kurzu Swiftológ vytvoríš iOS aplikáciu Výroky a ide o pokračovanie teoretickej časti zameranej na programovanie v jazyku Swift. Do aplikácie Výroky bude môcť používateľ zapísať výrok a jeho autora. Tento obsah sa uloží do databázy a používateľ si bude môcť nastaviť notifikácie s náhodnými výrokmi v ním stanovenom čase. Pri programovaní tejto aplikácie budeš používať knižnice tretích strán (Realm.io), CocoaPods a naučíš sa pracovať s auto layoutom. 
Pozor! Tento kurz je už neaktuálny, nakoľko je vytvorený na verzii jazyka Swift 2. Veľa vecí sa pomenilo, pracujeme na novom kurze na Swift 5.

Čo sa naučím?

 Naprogramuješ ukážkovú natívnu iOS aplikáciu Quotes, na ktorej si vyskúšaš všetky dôležité časti vývoja pre platformu iOS. Ukážeme si, ako odpaľovať notifikácie, ako pracovať s databázou Realm a vôbec, ako projekt pripraviť tak, aby bol variabilne rozšíriteľný pre akúkoľvek potrebu pomocou CocoaPods. 
 Na praktických príkladoch si ukážeme, ako pracovať s AutoLayoutom v Storyboarde, ako ukladať nastavenia do NSUserDefaults a nakoniec si celú appku zveľadíme vkusným dizajnom a ikonkou, vďaka čomu sa naučíš pracovať so všetkými základnými nástrojmi dostupnými v Xcode. 

Čo ešte dostanem?

 Kurz Swiftológ ti ponúka desiatky videotutoriálov, ktoré sú doplnené o rôzne zadania a príklady na precvičenie jednotlivých tém. Počas kurzu sa naučíš efektívne ovládať vývojové prostredie Xcode a spoznáš všetky jeho dostupné nástroje.

Čo potrebujem?

  • vlastný laptop Apple MacBook, iMac alebo Mac mini (s operačným systémom OS X),
  • ideálne by si mal vlastniť aj nejaké iOS zariadenie (iPhone, iPad, iPod).
Pozor! Tento kurz je už neaktuálny, nakoľko je vytvorený na verzii jazyka Swift 2. Veľa vecí sa pomenilo, pracujeme na novom kurze na Swift 5.
Online kurz Swiftológ 2: aplikácia Výroky je možné

Zoznam kapitol

GUI
Intro
Tabbet application
Renaming Classes
Quotes table view
Preparing quote cell
Quote cell content
Quote detail
Send data to detail with segue
Add new quote
Delete quote
Edit quote
Settings
Auto Layout
Quotes
Quote detail
Add:edit quote
Settings
Colors
Font sizes
Colors
Tab bar icons
Realm
Workspace
CocoaPods
Create database
Adding new quote
Quote detail
Edit quote
Delete quote
Realm Browser
Realm Migration
Settings
Toggle Switch
Toggle User Defaults
Little about User Defaults
Change notification time
Set notifications
Fire notifications
Open quote from notification
Icon and launch screen
Launch screen
App icon
Materialy (handbook + aplikacia)

Hodnotenia kurzu

Pozri aj tieto kurzy