Swiftológ 1: jazyk Swift

4h 49m 2s
Čas
55
Kapitol
1 541
Študentov
3.2
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis kurzu

Swiftológ je online kurz tvorby mobilných iOS aplikácií pre iPhone, iPad alebo iPod. Počas kurzu vytvoríš svoju prvú iOS aplikáciu a umiestniš ju na App Store. Kurz je určený a navrhnutý pre úplných začiatočníkov, ktorí nemajú s tvorbou mobilných aplikácií žiadne alebo minimálne skúsenosti.
Pozor! Tento kurz je už neaktuálny, nakoľko je vytvorený na verzii jazyka Swift 2. Veľa vecí sa pomenilo, pracujeme na novom kurze na Swift 5. Kúp si tento kurz ešte dnes a jeho druhú časť Swiftológ 2: aplikácia Výroky dostaneš zadarmo

Čo sa naučím?

 Od základov ťa naučíme programovať v jazyku Swift, novom programovacom jazyku od firmy Apple, ktorý bol predstavený v júni 2014. Apple vedel, že predchádzajúci jazyk používaný na tvorbu iOS aplikácií Objective-C bol zastaralý. Vedeli tiež, že bolo veľmi náročné sa ho naučiť. A preto vytvorili Swift, ktorý umožňuje komukoľvek vytvoriť aplikáciu pre iOS. Jazyk Swift je oveľa jednoduchší ako Objective-C, prináša prehľadné zápisy, jednoduchšiu prácu s objektami a funkciami. 
 Naučíš sa programovať vo vývojovom prostredí XCode, ktoré budeš samozrejme efektívne ovládať. Zoznámiš sa s frameworkom Cocoa, ktorý poskytuje obrovské množstvo už hotových komponent a knižníc, vďaka ktorým môžeš využiť potenciál hardwaru aj softwaru na 100%. 
V skratke sa naučíš:
  • ako vytvoriť a naprogramovať iOS aplikáciu
  • ovládať jazyk Swift a Xcode IDE
  • Apple iOS SDK Cocoa Touch
  • ladiť a debugovať svoj Swift kód

Čo ešte dostanem?

 Kurz Swiftológ ti ponúka desiatky video tutoriálov, ktoré sú doplnené o rôzne zadania a príklady na precvičenie jednotlivých tém. Všetky vzorové zdrojové kódy si môžeš stiahnuť z našej vzdelávacej aplikácie. 
Na tvoje otázky alebo nejasnosti ku kurzu ti odpovie priamo lektor prostredníctvom prehľadného diskusného fóra.
V teoretickej časti sa naučíš základy programovania v jazyku Swift, pochopíš syntax jazyka, premenné, konštanty a podmienky. Naučíš sa pracovať s poliami, podmienkami a triedami. Počas kurzu sa naučíš efektívne ovládať vývojové prostredie Xcode a spoznáš všetky jeho dostupné nástroje.

Čo potrebujem?

  • vlastný laptop Apple MacBook, iMac alebo Mac mini (s operačným systémom OS X),
  • ideálne by si mal vlastniť aj nejaké iOS zariadenie (iPhone, iPad, iPod).
Pozor! Tento kurz je už neaktuálny, nakoľko je vytvorený na verzii jazyka Swift 2. Veľa vecí sa pomenilo, pracujeme na novom kurze na Swift 5. Kúp si tento kurz ešte dnes a jeho druhú časť Swiftológ 2: aplikácia Výroky dostaneš zadarmo
Online kurz Swiftológ 1: jazyk Swift je možné

Zoznam kapitol

Úvod do kurzu
Premenné, konštanty a údajové typy
Premenné
Float
Domáca úloha #1
Operátor if
If operátor
Domáca úloha #2
Práca s celými číslami
Delenie a modulo
Inkrementácia, dekrementácia
Domáca úloha #3
Operátory a intervaly
Compound Assignment Operators
Ternary Conditional Operator
Domáca úloha #4
Nil coalescing operator
Domáca úloha #5
Intervals
Logical Operators
Domáca úloha #6
Reťazce, polia a množiny
Strings
Substrings
Domáca úloha #7
Arrays intro
Arrays reading and modifying
Arrays for-in loops
Domáca úloha #8
Sets intro
Sets operations
Sets comparations
Domáca úloha #9
Slovníky
Dictionaries
For-in cyklus
For-in loop
Operátor if časť 2
If-else conditions
Domáca úloha #10
Riadenie toku
Switch
Switch 2
Domáca úloha #11
Control Transfer
Funkcie a výťahy
Functions 1
Functions 2
Domáca úloha #12
Enumerations
Domáca úloha #13
Triedy, inicializácie a ARC
Classes
Initialization
ARC
Voliteľné reťazenie
Optional Chaining
Domáca úloha #14
Pretypovávanie a príslušnosť k triede
Type Casting
Domáca úloha #15
Protokoly a delegovanie
Protocols
Domáca úloha #16
Delegation
Domáca úloha #17

Hodnotenia kurzu

Swiftológ 1: jazyk Swift

Stary kurz, ste ma zapalili.

Marek V.
Swiftológ 1: jazyk Swift

Kurz je neaktuální - nekupovat

Ondřej M.

Pozri aj tieto kurzy