Spring Boot

8h 8m 36s
Čas
85
Kapitol
607
Študentov
4.6
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Online kurz Spring Boot

V tomto kurze sa naučíš robiť so Spring Boot. Spring Boot je nadstavba Springu, ktorý je najpoužívanejší Java framework. Ak v nejakej firme používajú Javu pri tvorbe aplikácií, tak je veľká šanca, že budú používať práve Spring resp. Spring Boot. 

Vytvoríme aplikáciu Shop

V tomto kurze spoločne vytvoríme Spring Boot aplikáciu Shop, v ktorej budeme mať zákazníkov, predajcov a ich produkty. Všetko budeme zapisovať a čítať z MySQL databázy, do ktorej si najprv navrhneme a vytvoríme tabuľky. Nad týmito tabuľkami implementujeme CRUD operácie.

Vytvoríme Restové API, aby nás mohol volať potenciálny frontend. 

Aplikáciu budeme testovať Spring Boot testami a taktiež budeme simulovať frontend pomocou Postman aplikácie, s ktorou budeme posielať requesty na náš server. 

Zdrojový kód aplikácie je na mojom verejnom github repozitári. https://github.com/xjahic/SHOP

Commitoval som po každom videu, takže si môžete jednoduchšie kontrolovať svoj kód oproti môjmu kódu.

Čo potrebuješ vedieť?

Určite potrebuješ ovládať Javu. Nemusíš byť v nej žiadny guru, ale nemal by si mať problém so základmi. Kurz Java pre začiatočníkov tu na Learn2Code by ti nemal robiť žiadne problémy. Ak si myslíš, že máš medzery v Jave, tak možno ešte aj kurz Java pre pokročilých je pre teba.

Javu samu o sebe nebudem rozoberať v tomto online kurze. 

Načo ti Spring Boot bude?

Či už je tvojím cieľom stať sa Java programátorom, alebo sa jednoducho oboznámiť so Spring Bootom, tento kurz je pre teba. 

Ak si prelistuješ pracovné ponuky na profesia.sk pre pozíciu Java developer, skoro každá, ak nie úplne každá pozícia, vyžaduje znalosť Springu resp. Spring Bootu. Novo nadobudnuté znalosti ťa posunú v tvojich skilloch dopredu a zároveň znásobia tvoje šance na získanie práce ako Junior Java Developer či Junior Software Engineer.

Vďaka tomuto kurzu budeš schopný/á navrhnúť a vytvoriť Spring Boot aplikáciu. Tento kurz ti dá solídny základ a prehľad o tom ako funguje backend pre väčšinu webových aplikácií.

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o Spring Boot,
  • moderované diskusné fórum, 
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti s kurzom,
  • certifikát o absolvovaní kurzu.

Zoznam kapitol

0. Úvod
0.1. O čom je tento kurz
0.2. Čo treba a netreba vedieť
0.3. Čo potrebujete mať nainštalované
0.4. Čo sa naučíte a ako to môžete využiť
0.5. Ako bude vyzerať aplikácia na konci kurzu?
1. Čo je to Spring Boot
1.1 Čo je to Spring
1.2 Čo je to Spring Boot
1.3 Čo je to Dependency Injection
2. Vytvorenie aplikácie
2.1 Vytvorenie aplikácie
2.2 Vytvorenie beany, ktorá vypíše tvoje meno
2.3 Zorientovanie sa v projekte
3. Návrh aplikácie Shop
3.1 Návrh aplikácie
3.2 Návrh databázových entít
4. Inštalácka MySQL
4.1 Stiahnutie a inštalácia
5. Vytvorenie databázy
5.1 Vytvorenie databázy shop
5.2 Vytvorenie pomocou importu
5.3 Vytvorenie tabuľky Customer
5.4 Vytvorenie tabuľky Merchant
5.5 Vytvorenie tabuľky Product
6. Vytvorenie DB modelu v aplikácii
6.1 Customer
6.2 Product
6.3 Merchant
7. Napojenie na databázu
7.1 Pridanie dependencies pre databázu
7.2 Konfigurácia databázy a napojenie
8. Otestovanie DB modelu
8.1 Ako písať testy v Spring Boot aplikácii
8.2 Test pre zápis - Customer
8.3 Test pre zápis - Merchant
8.4 Test pre zápis - Product
8.5 Použitie H2 in memory databázy v testoch
9. Vytvorenie databázových rozhraní
9.1 CRUD operácie
9.2 Customer Service
9.3 Product Service
9.4 Merchant Service
10. Implementácia databázových rozhraní
10.1 Customer Row Mapper
10.2 Customer Repository
10.3 Customer Service implementácia
10.4 Product Row Mapper
10.5 Product Repository
10.6 Product Service Implementácia
10.7 Merchant Row Mapper
10.8 Merchant Repository
10.9 Merchant Service implementácia
11. Otestovanie databázovách rozhraní
11.1 Testy pre CustomerService
11.2 Testy pre MerchantService
11.3 Testy pre ProductService
12. Návrh REST API
12.1 Čo je to REST API
12.2 Návrh Shop REST API
12.3 Hello World REST Controller
13. Príprava pred implementáciou REST API
13.1 Opravenie createdAt v produkte
13.2 Testovacie triedy spúšťať s prázdnou H2 DB
13.3 Import Shop collection do Postman
14. Customer REST API
14.1 CustomerController implementácia
14.2 Postman prevolania a overenia
15. Merchant REST API
15.1 MerchantController implementácia
15.2 Postman prevolania a overenia
16. Product REST API
16.1 ProductController implementácia
16.2 Postman prevolania a overenia
17. Otestovanie REST API
17.1 Otestovanie Customer REST API
17.2 Otestovanie Merchant REST API
17.3 Otestovanie Product REST API
18. Návrh funkčnosti nákupu
18.1 Funkcionalita nákupu - vízia
18.2 Funkcionalita nákupu - návrh
19. Implementácia nákupu - 1. časť
19.1 Vytvorenie CustomerAccount
19.2 CustomerAccountService
19.3 CustomerAccountRepository
19.4 CustomerAccountServiceImpl
19.5 CustomerController rozšírený o pridanie účtu
20. Implementácia nákupu - 2. časť
20.1. Vytvorenie BoughtProduct
20.2 BoughtProductRowMapper
20.3 BoughtProductService
20.4 BoughtProductRepository
20.5 BoughtProductServiceImpl
20.6 BoughtProductController
21. Implementácia nákupu - 3. časť
21.1 Vytvorenie nových DB tabuliek
21.2 ProductService rozšírený o updateAvailable
21.3 ShoppingService
21.4 ShoppingServiceImpl
21.5 ShoppingController
21.6 Postman update kolekcie
21.7 Otestovanie postman prevolaniami
22. Návrhy na nové funkcionality
22.1 Spätný pohľad na to, čo sme spravili
22.2 Návrhy na nové funkcionality
23. Záver kurzu
23.1 Ďalšie kroky
23.2 Prečo je Spring Boot taký populárny
23.3 Záverečný odkaz

Hodnotenia kurzu

Daniela K.
Dominik K.

Online kurz Spring Boot je možné