Microsoft Access

2h 46m 19s
Čas
48
Kapitol
779
Študentov
4.9
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Program Microsoft Access slúži na vytváranie databáz. Umožňuje v podstate komukoľvek jednoducho spravovať a upravovať databázu. Je vhodný pre nasadenie od malých projektov až po použitie vo veľkých firmách a je navyše veľmi prehľadný.

V tomto online kurze Microsoft Access nájdeš videotutoriály a vedomosti zamerané na teoretické znalosti o databázach a databázových systémoch, pravidlách normalizácie, vysvetlenú 1 až 3 normálnu formu a následne vzťahy medzi tabuľkami. Zvyšná časť kurzu sa venuje príkladom a ukážkam na tvorbu databázového systému v programe Microsoft Access a jeho funkcionalitu.

Online kurz Microsoft Access je určený pre všetkých, ktorí nemajú predchádzajúcu znalosť s prácou s programom Access a je skvelou voľbou, ak sa chceš naučiť v Accesse vytvárať a používať databázy, exportovať a importovať dáta. Návrh vlastnej databázy spolu s dopytmi a jednoduchými formulármi zvládneš po tomto kurze ľavou zadnou.

Čo sa v kurze naučíš

 • tvorbu tabuliek a ich možnosti,
 • relácie a zabezpečenie referenčnej integrity,
 • dotazy (výberové, vytváracie, pripájacie, parametrické, odstraňovacie, aktualizačné, krížové...),
 • prácu s formulármi a ich možnosti a využitie, 
 • zostavy, 
 • funkcie, 
 • import a export dát,
 • tvorbu makier.

Čo všetko dostaneš

 • súčasťou kurzu je PDF literatúra + databázové súbory,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí, ak s kurzom nebudeš spokojný.
Online kurz Microsoft Access je možné

Zoznam kapitol

Materiály
PDF + Podklady
Základné teoretické znalosti
1. Čo je to ACCESS a Relačná databáza
2. ACCESS vs. Excel - výhody / nevýhody - kedy použiť ACCESS?
3. Podmienky databázového systému
4. Príprava a návrh databázy - Normalizácia
Normalizácia databáz a normálne formy
1. Prvá normálna forma - 1NF
2. Druhá normálna forma - 2NF
3. Tretia normálna forma - 3NF
Vzťahy
1. Vzťah 1:N
2. Vzťah M:N
3. Vzťah 1:1
Databáza a objekty v databáze
1. Objekty v programe ACCESS
2. Vytvorenie prvej databázy
Tabuľky a ich možnosti
1. Vytvorenie prvej tabuľky
2. Dátové typy
3. Dodatočné nastavenia a vlastností dátových typov
4. Vypočítavané pole
5. Formáty dátových typov
6. Základné možnosti / funkcionalita tabuliek
Relácie medzi tabuľkami
1. Relácie medzi tabuľka a Referenčná integrita
Dotazy
1. Dotazy - vysvetlenie + aké možnosti ACCESS ponúka
2. Dotazy - Výberový - Čo to je
3. Dotazy - Výberový - Ďalšia funkcionalita
4. Dotazy - Výberový - AND a OR kritériá
5. Dotazy - Výberový - Začína na a Dátumy
6. Dotazy - Výberový - Parametrický
7. Dotazy - Výberový - Vytvorenie nového stĺpca so vzorcami
8. Dotazy - Výberový - Zoskupovanie a Agregačné funkcie
9. Dotazy - Vytvárací - Vytvorenie novej tabuľky z dotazu
10. Dotaz - Pripájací
11. Dotaz - Odstraňovací
12. Dotaz - Aktualizačný
13. Dotaz - Krížový
Formuláre
1. Formuláre - Vytvorenie automatického dotazu
2. Formuláre - Vlastné - Podformuláre a prepojenia
3. Formuláre - Pridanie polí a ovládacích prvkov
4. Formuláre - Vlastnosti a nastavenia pre prvky
5. Formuláre - Tlačidlá akcie + Vytvorenie vlastného menu
Zostavy
1. Vytvorenie automatickej zostavy
2. Vytvorenie zostavy cez sprievodcu
Funkcie
1. IIF - Podmienky v Access
2. Úpravy formátov
3. Textové - UCase
4. Dátumové - Date vo formulári
Import a Export dát
1. Import údajov - svojpomocne
2. Import údajov cez nástroj Importovať
3. Export údajov
Makrá
1. Vytvorenie makier a priradenie k tlačidlu

Hodnotenia kurzu

Microsoft Access

skvelý kurz, veľmi príjemný lektor ... vďaka :)

Slavomír Š.

Pozri aj tieto kurzy

Michal Šurina
MS Office, WordPress