Manuálne testovanie

5h 25m 3s
Čas
80
Kapitol
635
Študentov
4.1
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Jasné, automatizované testovanie je oproti tomu manuálnemu viac sexy, je žiadanejšie a lepšie platené než to manuálne. A tiež má mnoho výhod pre business oproti manuálnemu testovaniu, napríklad lacnejšia exekúcia testov, rýchlejšie odhalenie zlých zmien, či možnosť častejšie a bezpečnejšie nasadzovať nové zmeny na produkciu. Prečo potom tento online kurz manuálneho testovania?

 1. Všimni si, ako sú všetky kurzy (a iné zdroje) k automatizovanému testovaniu orientované na AKO testovať. Lenže pri práci potrebuješ lepšie vedieť aj ČO testovať, PREČO testovať, KEDY testovať alebo dokonca kedy netestovať, ale použiť iné postupy zabezpečovania kvality. A tomu sa už zdroje k automatizovanému testovaniu buď nevenujú alebo venujú minimálne, zatiaľ čo tento kurz je primárne o tom. V roli QA (Quality Assurance) špecialistu som mal za osobný cieľ, aby cezo mňa neprešiel žiaden bug nedetekovaný a celkom sa mi to darilo. Hlavná vedomosť, čo mi v tom pomáhala, je obsiahnutá v tomto kurze.
 2. Mnoho vecí stačí otestovať iba raz, či párkrát pri prvotnom vývoji a nemusíme ich testovať stále dookola pri každej ďalšej verzií. Niektoré testovacie postupy ani nejde zautomatizovať (napríklad user acceptance testing). Naučíme sa, kedy je vhodné použiť automatizované a kedy manuálne testovanie.
 3. No a v neposlednom rade má tento kurz aj kariérny dôvod. Stále sú firmy, ktoré obsadzujú na pozície čisto manuálneho testovania. Čo je ale ešte dôležitejšie, tak hlavne firmy čoraz viac chápu, že testeri majú byť full-stack, a teda vedieť automatizovať a zároveň ovládať koncepty z manuálneho testovania a quality assurance.

V kurze sú ako základné testovacie postupy, ktoré by mal vedieť každý tester, tak viaceré užitočné pokročilé postupy a koncepty, ktoré väčšinou nepoznajú ani medior, či dokonca senior testeri. Nemám totiž motiváciu dodať na trh testerov, ktorí zvládajú úplne základy, skôr mám motiváciu dodať na trh testerov ľudí, ktorí testing a quality assurance chcú a budú robiť naozaj dobre.

V neposlednom rade sa kurz zľahka venuje aj projektovému a procesnému managementu a navádza k tomu, aby ste svoju rolu nevnímali ako “testera”, ale radšej “quality assurance špecialistu” a ako to dosiahnuť. Je to aj v súlade s jedným zo 14-tich princípov kvalitatívneho guru W. Edwards Deminga, ktorý hovorí: “Zastavte závislosť na kontrole, aby ste dosiahli kvalitu. Odstráňte potrebu hromadnej kontroly tým, že do produktu zabudujete kvalitu hneď na začiatku.” Staň sa dobrým IT testerom vďaka tomuto online kurzu.

Čo sa naučíš

 • čo, ako a prečo robí manuálny tester a všeobecnejšie quality assurance špecialista,
 • ako zapadá práca testera do celkového vývoja produktu,
 • aké typy nástrojov budeš potrebovať pri práci testera,
 • testovacie postupy ako test metódy, typy testov a testovacie stratégie,
 • prácu s kvalitatívnymi atribútmi,
 • rôzne pokročilejšie tipy, triky a koncepty ktoré prevyšujú vedomosti potrebné na junior manual testera.

Uplatnenie

 • pokiaľ si nový v IT, pozícia v testingu je atraktívna vstupná brána a kurz by mal byť dobrou prípravou na juniorné pozície v manuálnom testovaní,
 • pokiaľ si už juniorný manuálny alebo automatizačný tester, nájdeš niekoľko pokročilejších konceptov, ktoré zatiaľ pravdepodobne nepoužívaš a priblížiš sa seniorovi,
 • pokiaľ si programátor, projektový manažér, získaš užitočnú komplementárnu vedomosť k svojej práci, prípadne dokážeš zastúpiť testera, pokiaľ žiadneho v teame nemáš,
 • kurz odporúčam skombinovať s niektorým online kurzom automatizovaného testovania, buď v Selenium alebo Cypress pre prípravu na všeobecné testing, či quality assurance pozície.

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály o manuálnom testovaní,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.
Online kurz Manuálne testovanie je možné

Zoznam kapitol

1. kapitola
1.1 Návod k použitiu kurzu
1.2 Výstupy práce testera
1.3 Typy vedomostí
1.4 Proces testovania
1.5 Čo je bug?
1.6 Zhrnutie
2. kapitola
2.2 Čo je kvalita
2.3 Role vo vývoji
2.4 Projektový management
2.5 Waterfall
2.6 Agile
2.6.1 Dodatok k projektovým prístupom
2.7 Fázy testovania
2.8 Test plán
2.9 Tester vs kvaliťák
2.10 Zhrnutie
3. kapitola
3.1 Nástroje - úvod
3.2 Pojmy
3.3 Issue tracking
3.4 Version Control systémy
3.4.1 Vetvy, branche vo version control systémoch
3.5 Test management
3.6 Automatizačné frameworky
3.7 Continuous integration
3.8 Testovacie nástroje
3.9 Ďalšie nástroje
4. kapitola
4.1 Test metódy
4.2 CRUD testing
4.3 Hraničné hodnoty
4.4 Load a stress testing
4.5 Alpha, beta a dogfooding
4.6 Triedy ekvivalencie
4.7 Code review
4.8 Rozhodovacia tabuľka
4.9 Záver
5. kapitola
5.1 Typy testov - úvod
5.2 Manuálne a automatizované testovanie
5.3 Jednorázové a regresné testovanie
5.4 Statické a dynamické testovanie
5.5 Pozitívne a negatívne testovanie
5.6 Whitebox a blackbox testovanie
5.7 Ručné a tool-assisted testovanie
5.8 Unit integration a end2end
6. kapitola
6.1 Test stratégie - úvod
6.2 Requirements based
6.3 Risk based
6.4 Clustering a ACC matica
6.5 Coverage
6.6 Znovupoužiteľnosť a štandardy
6.7 Exploratory a adhoc
6.8 Persóny a potreby
6.9 Záver
7. kapitola
7.1 Úvod
7.2 Funkcionálna korektnosť
7.3 Bezpečnosť
7.4 Spoľahlivosť
7.5 Použiteľnosť
7.6 Legal compliance
7.7 Efektívnosť
7.8 Udržateľnosť
7.9 Stabilita a spätná kompatibilita
7.10 Customizovateľnosť, lokalizovateľnosť
7.11 Iné atribúty
7.12 Iný pohľad
7.13 Záver
8. kapitola
8.1 Úvod
8.2 Šablóna na test plán
8.3 Kvalitatívne metriky
8.4 Certifikácia
8.5 Prioritizácia
8.6 Slabé a slepé miesta
8.7 Jeden zdroj pravdy
8.8 Release na produkciu
8.9 QA vízia, stratégia, kultúra
9. kapitola
9.1 Rekapitulácia
9.2 Testing pozície
9.3 Pozície po testingu
9.4 Čo ďalej

Hodnotenia kurzu

Manuálne testovanie

Príjemne vysvetlený základ - teória testingu. Skvelé pre nováčikov, ktorí si chcú vytvoriť prehľad v danej problematike.

Jozef K.
Manuálne testovanie

Málo praxe a veľmi monotónne podané.

Beáta D.

Pozri aj tieto kurzy

Michal Abaffy
Testovanie a projektový manažment