Kubernetes

6h 32m 2s
Čas
147
Kapitol
323
Študentov
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu


Kubernetes je open-source nástroj pre orchestráciu kontajnerov dizajnovaný pre automatizáciu, nasadenie, škálovanie a prevádzku kontajnerizovaných aplikácií. Je to projekt so zaujímavou minulosťou, ale hlavne ide o lídra pre prevádzku moderných aplikácii. Vieš ho prevádzkovať na tvojom serveri, notebooku, virtuálnom serveri, datacentre alebo v cloude.

Kubernetes je open-source platforma podporovaná tými najväčšími hráčmi na trhu ako Google, Microsoft alebo Amazon prostredníctvom Cloud Native Computing Foundation. Kubernetes nájde svoje uplatnenie nielen v korporáciách, ale aj v stredne veľkých firmách či startupoch. Popularita Kubernetes medzi vývojármi neustále rastie.

Online kurz Kubernetes je určený pre každého, kto chce spoznať Kubernetes (k8s) a cloud native. Kubernetes zmenil svet informačných technológií a dokáže zmeniť aj váš biznis, či kariéru.  
Tento kurz vás prevedie svetom Kubernetes od úplných začiatkov a základných pojmov, cez architektúru, ukladanie dát, logovanie, siete, bezpečnosť až po zálohovanie a inštaláciu vlastného Kubernetes klastra. A veľa, veľa ďalšieho.


Pre koho je kurz určený?


Online kurz Kubernetes odporúčam najmä administrátorom a ľudom na OPS a SRE pozíciách, ktorí sa venujú infraštruktúre. Zároveň aj vývojárom, ktorých detailnejšie zaujíma platforma na ktorej môžu tvoriť svoje aplikácie. Kurz môže byť užitočný pre ľudí, ktorí rozhodujú o digitálnej transformácii vo firmách a chcú lepšie pochopiť výhody, ale aj komplexnosť kontajnerových riešení.


Čo budeš vedieť po skončení kurzu?


Budeš mať prehľad o všetkých častiach Kubernetes klastra, z ktorých pozostáva jeho architektúra.  
Naučíš sa vytvárať a prevádzkovať aplikácie, ktoré sami vedia kontrolovať svoj stav a zdravie a tak zabezpečovať nepretržitú prevádzku. Vytvárať microservices, ktoré spolu komunikujú a dajú sa škálovať. 

Budeš vedieť perzistentne ukladať dáta, pracovať s logmi a monitorovať stav komponentov. Plánovať umiestenie aplikácii v klastri a publikovať služby do internetu. 
Naučíš sa vytvoriť si vlastný Kubernetes klaster na Linuxových serveroch, aktualizovať ho a riešiť bežné problémy.  
Získaš ucelený a praktický pohľad na všetky dôležité časti Kubernetes tak, aby si ich vedel používať v praxi alebo použiť pre vlastné riešenie. 


Čo všetko dostaneš?


  • 147 videotutoriálov o Kubernetes,
  • zdrojové kódy na stiahnutie,
  • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní, ak nebudeš s kurzom spokojný.
Online kurz Kubernetes je možné

Zoznam kapitol

01 - Úvod do kurzu
Čo je dobré na začiatok vedieť
Aké nástroje budeme potrebovať
História Kubernetes
Cloud native a CNCF
Zhrnutie
02 - Základné pojmy
Čo sú to kontajnery
Kontajner vs virtuálny server
Čo je to orchestrácia
Aký je rozdiel medzi Kubernetes a Docker
Čo sú to microservices
Čo je škálovanie
Vlastný Kubernetes custer alebo ako služba
Manažovaný Kubernetes
Kubernetes distribúcie
Dobytok vs domáci miláčikovia
Delaratívny manažment
YAML
Manifest
Stateless a stateful
Zhrnutie
03 - Architektúra Kubernetes
K8s cluster
Master node
Worker node
etcd
Pod
Namespace
API
Dokumentácia
Zhrnutie
04 - Spoznávame kubectl
Inštalácia
Autocomplete a aliasy
Syntax kubectl
kubectl explain
Zhrnutie
05 - Kubernetes na testovanie
Aké sú možnosti
minikube
Spúšťame prvý pod
Multi-container pod
Užitočné príkazy
Zhrnutie
06 - Základné koncepty
Úvod
Na čo slúži replikácia
Replication Controller
ReplicaSet
Deployment a škálovanie
StatefulSets
Namespaces a ich kvóty
Services
Service - ClusterIP
Service - NodePort
Service - LoadBalancer
Service - ExternalName
TIP: api-resources
Zhrnutie
07 - Ukladanie dát
Container Storage Interface (CSI)
Volume
PersistentVolume (PV)
PersistentVolumeClaim (PVC)
Použite PV a PVC s podom
Zhrnutie
08 - Scheduling
Úvod
Manuálne nastavenie
Label a selector
Anotácie
Pridanie nodu v minikube
Taints a Tolerations
Node Selectors
Node affinity
Vlastný scheduler
DeamonSet
Static pod
Zhrnutie
09 - Základné metriky a monitoring
Úvod
Kubernetes Metrics Server
Inštalácia
Zhrnutie
10 - Logy a logovanie
Úvod
Log z podu
Sidecar alebo DaemonSet
Čo a kam logovať
Zhrnutie
11 - JSONPath
Prečo JSONPath?
Zostavenie JSONPath
Zhrnutie
12 - Život aplikácií
Úvod
Rollout a rollbacks
Príkaz a argumenty
Premenné
ConfigMaps
Secrets
Init container
Zhrnutie
13 - Jobs
Úvod
Jobs
CronJob
Zhrnutie
14 - Bezpečnosť
Úvod
Kube-apiserver
kubeconfig
Service Account
Role a RoleBinding
ClusterRole a ClusterRoleBinding
Security Context
Zhrnutie
15 - DNS, Network Policy a Ingress
DNS
Network Policy
Ingress
Zhrnutie
16 - Správca balíkov Helm
Čo je Helm
Inštalácia Helm
Inštalácia chart
Zhrnutie
17 - Dashboard
Úvod
Kubernetes Dashboard
Lens
Octant
k9s
Zhrnutie
18 - Inštalácia Kubernetes clustera
Úvod
Dizajn
Porty a protokoly
Čo je to hard-way setup
Príprava serverov
Predstavenie kubeadm
Inštalácia
Zhrnutie
19 - Update clustera
Verzie Kubernetes
Update s kubeadm
Zhrnutie
20 - Záloha a obnova etcd
Záloha etcd
Obnova zo snapshotu
Zhrnutie
21 - Public cloud
Predstavenie
DigitalOcean Managed Kubernetes
Google Kubernetes Engine (GKE)
Zhrnutie
22 - Riešenie problémov
Úvod
Najčastejšie problémy
Master node
Worker node
Kontrola aplikácie
Priama editácia objektov
Zhrnutie
23 - Záver
Užitočné zdroje
Poďakovanie

Hodnotenia kurzu

Frantisek D.
Roman Š.

Pozri aj tieto kurzy