Kodu

1h 37m 6s
Čas
12
Kapitol
218
Študentov
4.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

V tomto kurze sa budeme venovať programovaniu v prostredí Kodu Game Lab. Kodu je propedeutický programovací jazyk a aj aplikácia, ktorej cieľom je nenúteným spôsobom učiť deti základom algoritmického myslenia a prebudiť v nich záujem o programovanie prostredníctvom vytvárania vlastných hier. Prostredie Kodu Game Lab je voľne dostupné pre všetky počítače s operačným systémom Windows.

Čo sa v kurze naučím

 • Ukážeme si, ako Kodu Game Lab nainštalovať
 • Popíšeme si prostredie Kodu Game Lab
 • Ukážeme si, ako formovať vlastný svet a vytvoriť hru pre jedného aj viac hráčov
 • Vysvetlíme si vkladanie objektov a ich vlastnosti
 • Naučíme sa programovať objekty
 • Naučíme sa pracovať so skóre a klonovatelnými objektmi
 • Ukážeme si, ako upravovať prvky hry s ohľadom na jej hrateľnosť
 • Naučíme sa pracovať s levelmi, premennými a stránkami
 • Naučíme sa prepájať znalosti a vytvárať tak plnohodnotné hry

Čo budeme vedieť vytvoriť

 • Hru s automatizovanými botmi
 • Hru podobnú futbalu
 • Hru na princípe závodov
 • Akčnú adventúru s vedomostnými úlohami
 • Teleport

Prečo absolvovať tento kurz?

 • V prostredí Kodu Game Lab sa môžete stať tvorcom svojej vlastnej hry.
 • Programovanie v Kodu pripomína hru, a aj napriek tomu sa nenúteným spôsobom učíte základom algoritmizácie.
 • Pri programovaní sa učíme nie len logicky uvažovať, ale vďaka tvorbe svetov rozvíjame aj svoju kreativitu.
 • Naprogramujeme si vlastné hry, ktoré môžeš ukázať svojím kamarátom.

Minimálne požiadavky

 • Online kurz je určený pre deti vo veku od 8 do 14 rokov,
 • Počítač s operačným systémom Windows.

Zoznam kapitol

Kurz Kodu Game Lab
01 Inštalácia
02 Menu a nastavenia
03 Vytvorenie sveta
04 Objekty
05 Skóre a klonovateľné objekty
06 Boti a hrateľnosť hry
07 Futbal
08 Pokročilý futbal
09 Závody a levely
10 Akčná adventúra
11 Teleport a premenné
12 Možnosť zdieľania svetov v rámci komunity

Hodnotenia kurzu

Kodu

kodu game lab bolo na microsoft store nemusel som zapinat tu stranku

Barbora L.
Lucia J.

Online kurz Kodu je možné

Všetky online kurzy za
299€
Objednať
Alebo objednať len tento kurz za 9,00 €
Ľuboš Jaroš
Programovanie pre deti