Design Patterns v Pythone

3h 17m 43s
Čas
10
Kapitol
126
Študentov
5.0
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis kurzu

Dizajnové patterny (design patterns) poskytujú v programovaní spôsoby riešenia problémov spojených s konštrukciou objektov. Pomáhajú programátorom rýchlo implementovať riešenia na najčastejšie sa vyskytujúce výzvy. Robia tak ich prácu efektívnejšou a umožňujú komunikáciu a uchopenie týchto problémov naprieč celým teamom. Každý jazyk implementuje patterny po svojom. Každý objektový jazyk používa na riešenia svoje najsilnejšie vlastnosti, aby zabezpečil elegantné, udržiavateľné a fungujúce objekty. To sa týka aj Pythonu. Či už si chcete pozrieť implementáciu patternov v tomto jazyku, alebo chcete dostať vaše programovanie v Pythone na novú úroveň, tento kurz je určite pre vás.

Čo sa naučíš

  • Singleton a Borg
  • stavbu komplexných objektov,
  • enkapsulácia operácií,
  • MVC,
  • mnoho ďalšieho.

Čo všetko dostaneš

  • videotutoriály o design patterns v Pythone,
  • moderované diskusné fórum,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.

Zoznam kapitol

Design Patterns v Pythone
01 | Intro k patternom, Singleton a Borg - Jeden objekt alebo stav
02 | Factories - Factory metóda a Abstraktná factory - Produkcia objektov
03 | Builder - Stavba komplexných objektov
04 | Facade - Ukrytie komplexnosti za fasádu
05 | Proxy - Objekt, ktorý kontroluje prístup k iným objektom
06 | Adapter - Zjednotenie rozhrania objektov
07 | Observer - Upovedomuje objekty o zmenách
08 | Command - Enkapsulácia operácií
09 | Template - Šablóna operácií
10 | MVC - Model -View-Controller

Hodnotenia kurzu

Online kurz Design Patterns v Pythone je možné

Všetky online kurzy za
299€
Objednať
Alebo objednať len tento kurz za 39,00 €
Marek Kučák
Dátová analytika