Adobe Premiere Elements

2h 49m 21s
Čas
17
Kapitol
85
Študentov
-
Hodnotenie
Začiatočník
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

Online kurz Adobe Premiere Elements obsahuje predstavenie práce s populárnym strihacím softwarom Premiere Elements. V tomto online kurze sa účastníci zoznámia so základnými pojmami z oblasti strihu videa a naučia sa ovládať program Adobe Premiere Elements. Obsah kurzu je zameraný na predstavenie ovládania programu, prácu s časovou osou, prácu so zvukom, rôzne efekty, video prechody, vkladanie titulkov, hudby a grafiky a takisto export videa.

Čo sa naučíš

1. Spustenie programu - Úvod
2. Predstavenie programu - Pracovné prostredie, rozloženie programu, import - vloženie videí, dátové zdroje projektu, vystrihnutie časti videa, projekt - princíp fungovania.
3. Klávesové skratky - Zrýchlenie práce pri strihu.
4. Práca na časovej osi - Presúvanie záberov vo filme, vrstvy - ako fungujú videostopy a audiostopy, vytváranie prestrihov, zmena mierky - lupa.
5. Práca na časovej osi 2 - Prelínanie záberov - ovládanie transparentnosti, skrátenie či predĺženie už vystrihnutého videa, stlmenie zvuku, rozdelenie záberov na časovej osi - nožnice, zobrazenie videa cez celú obrazovku, nastavenie pre plynulé prehrávanie, zoomovanie na časovej osi, vkladanie záložiek - poznámky, vytvorenie fotografie z videa, vloženie fotografie do videa.
6. Práca so zvukom - audiostopy a ich využitie, stlmenie audiostopy, vypnutie videostopy, vloženie podkladovej hudby.
7. Práca so zvukom 2 - Oddelenie zvuku od videa, deaktivácia časti videa, zoskupenie viac videí dohromady, zosilnenie zvuku, plynulé zvukové prechody.
8. Kontextové ponuky - zrýchlenie a spomalenie videa, otočenie videa do správnej pozície, spôsoby zobrazenia, pridanie stôp na časovú os.
9. Panel funkcií - Inteligentné opravy, redukcia otrasov, tónovanie, úprava farebnosti, jasu, kontrastu, sýtosti, gama korekcia.
10. Panel s nástrojmi - Miešanie zvuku, inteligentné miešanie, trackovanie - sledovanie pohybu, dodatočné zoomovanie vo videu - priblíženie a oddialenie, znovu namapovať čas - pokročilé zrýchlenie a spomalenie videa.
11. Efekty - Zmenšenie a zväčšenie videa, obraz v obraze, animácie úprav, otočenie obrazu, efekt starého filmu, orezanie, rozmazanie obrazu, efekt perokresby, kľúčovanie - odstránenie pozadia, odstránenie šumu vo zvuku.
12. Video prechody a prelínanie zvuku - Prelínanie záberov, prechod cez bielu a čiernu.
13. Vkladanie hudby a grafiky - Využitie zvukovej a grafickej knižnice.
14. Titulky - Vkladanie titulkov, využitie šablón titulkov.
15. Export videa - Vhodný formát pre export, ako exportovať iba zvuk. Nastavenie kvality rozlíšenia.
16. Rekapitulácia - Pridanie súborov do programu. Výber použiteľných častí a umiestnenie na časovú os. Efekty a nástroje pre úpravu videí. Funkcia stopiek. Prechodové efekty medzi klipmi. Rozstrihnuté videá. Pridanie hudby, grafiky a textu. Export videa - renderovanie.

Čo všetko dostaneš

  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí v prípade nespokojnosti,
  • moderované diskusné fórum.
Online kurz Adobe Premiere Elements je možné

Zoznam kapitol

Adobe Premiere Elements
1. Úvod
3. Klávesové zkratky
4. Práce na časové ose
5. Práce na časové ose 2
6. Práce se zvukem
7. Práce se zvukem 2
8. Kontextové nabídky
9. Panel funkcí
10. Panel nástrojů
11. Efekty
12. Video přechody a prolnutí zvuku
13. Vkládání hudby a grafiky
14. Titulky
15. Export videa
16. Rekapitulace

Pozri aj tieto kurzy