Späť na blog
Vzdelávanie

Krátky úvod do SQL

Skillmea
25.06.2021
5 minút čítania
Krátky úvod do SQL

Úvod do databázy

Na internete, v mobilných aplikáciách vo webových aplikáciách potrebujeme dáta – informácie. Tieto informácie musia byť niekde uložené. My si budeme rozprávať o SQL databázach. Sú to systémy, ktoré majú v sebe uložené dáta vo forme tabuliek. Z týchto tabuliek následne tieto dáta čítame a zobrazujeme používateľom. 

Pozrime sa na príklad. Majme databázu – informácie o škole. V tejto databáze máme informácie o triedach, učiteľoch alebo aj o žiakoch. 
Začnime s triedami. Aké máme informácie o triede? Trieda má názov, kapacitu, číslo miestnosti, označenie či je interaktívna a podobne. Tieto označenia by boli názvy stĺpcov v tabuľke. Riadky v tabuľke sú následne reálne dáta. 
Názov tabuľky: Class
V databáze budeme mať viacero tabuliek, podľa požiadaviek. Môžeme mať všetko v jednej tabuľke, ale ako to potom rozdelíme? Nad takýmto uvažovaním treba myslieť dopredu. Analýza a návrh tabuliek ide ruka v ruke s praxou. Neboj sa toho, teraz je potrebné hlavne, aby si získal prax a to ide ruka v ruke s chybami.  

Úvod do SQL

V počítačovom svete máme viacero typov databáz. My si niečo povieme o SQL teda o Structured Query Language. V preklade niečo ako štruktúrovaný dopytový jazyk. Query teda dopyt je príkaz – žiadosť – dopyt na databázu. Žiadame o vrátenie dát, o úpravu dát, vloženie alebo o zmazanie dát. 
Databáza je samostatný systém, ktorý môže byť na tvojom počítači alebo na vzdialenom počítači. Na túto databázu potom pošleme dopyt. Dopyt pošleme formou SQL príkazov, ktoré majú určitú štruktúru. 

SQL syntax

SQL nie je case sensitive, teda sa nerozlišujú veľké a malé písmená. Napriek tomu sa príkazy píšu najmä veľkými písmenami. Príkazy vieme písať aj na viacero riadkov, ale musia byť ukončené bodkočiarkou.
SELECT * FROM Class;

Alebo: 
SELECT *
FROM Class;
Samozrejme zmysel to dáva len ak je komplikovanejší príkaz. 
Názvy stĺpcov a tabuliek píšeme malými písmenami. Ak je názov zložený z viacerých slov, tak slová oddelíme znakom _ podtržník. Je to odporúčaný spôsob pre lepšiu čitateľnosť. Názvy môžu obsahovať aj čísla. Pri vymýšľaní názvov sa pokús vyhnúť množným číslam. Názvy majú byť krátke a výstižné.  Názvy nesmú byť totožné s kľúčovými slovami, ako je napríklad slovo SELECT / select.

Databáza

Vytváranie databázy

Databázu vieme vytvoriť aj pomocou príkazu ak sa napojíme na inštaláciu databázového systému, napríklad MySQL. 
Príkaz by vyzeral nasledovne: 
CREATE DATABASE Class; 
Alebo ju vytvoríme po pripojení sa na databázový systém z databázovej aplikácie. Tých je viacero. MySQL workbench, DBiever alebo SQuirrel. Aj programovacie vývojové prostredia sa vedia pripojiť na databázu ako napríklad IntelliJ IDEA Ultimate edition. Všetky poskytujú prostredie na správu a prezeranie databáz. 
Databázu vieme aj zmazať: DROP DATABASE Class; Premenovať: RENAME DATABASE Class TO new_class_name; 

Vytváranie tabuliek

Teraz, keď sme vytvorili databázu, tak si môžeme vytvoriť tabuľky. Znovu vieme použiť prostredie na správu databáz, ale my si ukážeme postup pomocou príkazu. Pozrime sa na príklad:
CREATE TABLE Class (
    id int,
    name varchar(255),
    capacity int,
    room_number int,
    interactive boolean
);
Čo sme napísali? Na začiatok máme príkaz CREATE TABLE Class, kde vravím, že chcem vytvoriť tabuľku s menom Class. Následne medzi zátvorky napíšeme zoznam stĺpcov – tučným písmom naznačené (id, name ...). Vedľa názvov stĺpcov máme špecifické príkazy pre dané databázové systémy. Jedno je však spoločné – za názvom stĺpcu nasleduje typ údaju – musíme zašpecifikovať, či je to číslo, či je to text, či je to boolean a podobne. 
Špecifikovanie dátových typov sa môže líšiť podľa toho, akú databázu používame. Základné typy sú podobné a niektoré rovnaké. 
Napríklad text zašpecifikujem ako varchar – v zátvorke je dĺžka počtu znakov, teraz som povedal, že názov môže mať dĺžku len 255 znakov. Páčil sa vám článok? V nasledujúcom článku sa pozrieme na ďalšie SQL príkazy.
Skillmea
🥇 Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku.
Na našom webe nájdeš viac ako 300 rôznych videokurzov z oblastí ako programovanie, tvorba hier, testovanie softwaru, grafika, UX dizajn, online marketing, MS Office a pod. 
Vyber si kurz, ktorý ťa posunie vpred ⏩

Mohlo by ťa zaujímať

Izometrický dizajn: 3D objekty zobrazené v 2D priestore
Vzdelávanie
10.06.2021
Ľudovít Nastišin

Izometrický dizajn: 3D objekty zobrazené v 2D priestore

Vo svojej podstate predstavuje izometrický dizajn spôsob, akým zobrazujeme trojrozmerné objekty v dvojrozmernom priestore. Izometria však nie je to isté ako perspektíva, ktorá je zvyčajne úzko spojená s realistickým umením. Hlavným dôvodom je to, že nemá žiadny „miznúci bod“ (vanishing point). Práve to umožňuje izometrickým tvarom zachovať si kompozíciu bez ohľadu na to, kde človek stojí alebo sedí pri pozorovaní izometrického dizajnu. Možno si si všimol izometrické reklamy, v digitále alebo infografikách, či vo svojich obľúbených videohrách a ilustráciách. Izometrické umenie dáva dizajnérom nečakane široké spektrum možností. A pretože je založené na tvaroch, izometrické kresby sa vytvárajú prekvapivo jednoduchým procesom. Je to tiež veľká sranda! Väčšinou...  Ako vytvárať izometrické dizajny Dizajn je izometrický iba vtedy, ak kopíruje izometrickú mriežku. Tú tvoria vertikálne čiary, ktoré zostávajú pri postupe zvislé a všetky vodorovné čiary sú sklonené o 30 stupňov. Toto sa tiež nazýva pravidlom 120 stupňov. To hovorí, že uhol medzi osami X, Y a Z musí byť spolu 120 stupňov.  • Dizajn sa musí sa riadiť izometrickou mriežkou  • Dizajn nemôže obsahovať zbiehajúce sa čiary  • Zvislé čiary zostávajú zvislé, zatiaľ čo vodorovné čiary majú 30 stupňový sklon  • Os X, Y a Z spolu tvoria spolu až 120 stupňov[Image] Kedy použiť izometrický dizajn Izometrická projekcia je pre dizajnérov veľmi užitočná - najmä architektov, priemyselných a interiérových dizajnérov, pretože je ideálna na vizualizáciu miestností, produktov či infraštruktúry. Je skvelým spôsobom, ako rýchlo otestovať rôzne dizajnérske nápady.  Existuje množstvo ďalších situácií, v ktorých je izometrická projekcia užitočná. V systémoch orientácie napríklad v múzeách alebo galériách môžu izometrické nástenné mapy ukázať návštevníkom, kde sa v budove nachádzajú, čo sa deje inde a ako sa tam dostať.  Niektoré z najlepších infografík používajú izometrickú projekciu, ktorá im umožňuje zobraziť viac informácií, ako by bolo možné na 2D výkrese. A dokonca aj logá používajú tento prístup na vytvorenie efektu priestorového efektu.[Image] Isometric case study: Monument Valley Keďže pohľad v tejto hre má jediný bod, ktorý sa nikdy nepohybuje, objavili sa tu zaujímavé problémy týkajúce sa manipulácie perspektívy. Aj keď sa zdá, že chodník alebo most vedie na prvý pohľad do slepej uličky, rýchle otáčanie mapy ukazuje cestu vedúcu na nové miesto. Vďaka tomu je v hre veľa hlavolamov, ktoré sa zdajú buď nemožné alebo príliš jednoznačné. No ani jedno nie je pravda. Je to len komplikovanejšie, ako sa na prvý pohľad zdá.  A aby tento efekt mohli dosiahnuť, všetko sa muselo presne zoradiť v rôznych uhloch. Preto sa vývojári rozhodli položiť hru do 30-stupňovej izometrickej mriežky. To znamená, že každý uhol, ktorý vidíte, je buď 30 stupňov, 120 stupňov alebo úplne zvislý, čo sme si už vysvetlili vyššie. Izometrický dizajn je skvelá technika na oživenie 2D flat dizajnu. Prirodzenou výhodou je, že grafiku pomocou izometrickej projekcie vnímame jasnejšie a veľmi dobre sa v nej vieme orientovať. Izometrické vzory vytvárajú realitu, v ktorej môžeme vnímať veci také, aké sú. Divné, ale funkčné. A práve to z nej robí vynikajúci doplnok k alternatívam dizajnu, ktoré už máš vo svojom portfóliu.
Podmienené formátovanie v Exceli
Vzdelávanie
14.05.2021
Skillmea

Podmienené formátovanie v Exceli

V tomto článku ti popíšeme, ako využívať podmienené formátovanie v Exceli. Podmienené formátovanie je dobré využívať vtedy, keď potrebuješ zmeniť formát vybraných buniek, pokiaľ sú splnené isté kritériá (podmienky). Formátovať je možné viacero atribútov, môže to byť farba, percentá, dátumy a podobne. Čo je to podmienené formátovanie?Podmienené formátovanie (alebo conditional formatting) je Excel nástroj, pomocou ktorého môžeš nastaviť automatické formátovanie buniek. Podmienené formátovanie slúži na vyznačenie údajov, ktoré spĺňajú nejakú tebou zadanú podmienku. Uvediem jeden príklad: máš databázu produktov (môže ich byť 100, 1000 alebo 10000) a chceš v tejto databáze vyznačiť zelenou farbou len produkty, ktorých cena je nižšia ako 50 Eur. Teraz prichádza na pomoc podmienené formátovanie. Keď si to rozbijeme na drobné, najskôr: 1. Formát: vyznač zelenou farbou. 2. Podmienka: cena nižšia ako 50. Príklad podmieneného formátovania cez "ROVNÁ SA"Mám Excel tabuľku s údajmi o zamestnancoch a oddelení, v ktorom pracujú. Tabuľku si môžeš stiahnuť odtiaľto, prípadne si použi akýkoľvek vlastný Excel súbor. V mojom súbori chcem formátom farebne odlíšiť všetkých zamestnancov, ktorí pracujú v oddelení HR.[Image] Ako budem postupovať?Najskôr si označím všetky bunky, ktoré plánujem formátovať. Môžem to urobiť potiahnutím myškou, alebo v prípade väčšieho počtu údajov použi klávesovú skratku CTRL+SHIFT+⬇ (pre MacOS používateľov je to CMD+SHIFT+⬇). Následne na záložke DOMOV (HOME) tvojho Excelu vyhľadaj Podmienené formátovanie (Conditional Formatting) a následne Pravidlá zvýrazňovania buniek (Highlight Cells Rules) a potom nástroj Rovná sa (Equal to), vid obrázok nižšie.[Image] Teraz vpíšeš hodnotu HR do políčka, ktoré som vyznačil farebne na obrázku nižšie a použiješ buď niektorý z prednastavených formátov, alebo si vytvoríš vlastný. Po odkliknutí sa ti farebne odlíšia všetky polia obsahujúce HR. “Je dobré spomenúť, že Excel nerozlišuje veľké a malé písmená, takže keby do daného filtra vpíšeš aj "hR", "hr" alebo "Hr", tak Excel bude vedieť, čo od neho chceš. Pokiaľ by si však už použil diakritiku, s tým si Excel neporadí.[Image]” Výsledok nášho podmieneného formátovania bude teda vyzerať nasledovne:[Image] Zrušenie podmieneného formátovaniaNa zrušenie podmieneného formátovania môžeš použiť dva spôsoby. Prvým z nich je vymazanie podmieneného formátovania len pre tebou označené bunky alebo zmažeš podmienené formátovanie z celého Excel hárku. Obidva spôsoby spravíš opäť cez záložku Podmienené formátovanie a Vymazať pravidlá. Následne už len zvolíš, či chceš zmazať pravidlo z označených buniek alebo z celého Hárku.[Image] Podmienené formátovanie môžeš využiť aj pri práci s kontingenčnými tabuľkami, s grafmi a pod. Práca s Excelom je vďaka podmienenému formátovaniu rýchlejšia a kvalitnejšia. Možností na prácu a filtrovanie vďaka podmienenému formátovaniu je mnoho, stačí sa s touto možnosťou len pohrať. Vyskúšaj to sám aj pre ďalšie možnosti podmieneného formátovania - Väčší a menší ako; Medzi; Text obsahujúci; Vyskytujúci sa dátum a pod.
Agilný vývoj - úvod do problematiky
Vzdelávanie
10.05.2021
Skillmea

Agilný vývoj - úvod do problematiky

Čo je agilný vývoj? „Agilné metodiky pre riadenie vývoja software sú také metodiky, ktoré využívajú agilný prístup, teda pružne reagujú na zmenu, priebežne rozvrhujú prácu v priebehu vývoja a overujú výstupy s užívateľmi. Agilné metodiky obsahujú základné princípy, ktorými by sa mal úspešný projekt vývoja software riadiť. Proces vývoja je vďaka agilnému prístupu postavený na tímovej spolupráci, otvorenej komunikácii tímu, zapojenie zákazníka a celkovej flexibilite a otvorenosti zmenám. Využitie agilných metodík pre vývoj softvéru v praxi: Agilný prístup k vývoju sa uplatňuje predovšetkým u zložitého, komplexného alebo inovačného softvéru, u ktorého je veľmi ťažké spísať detailné požiadavky na začiatku projektu. Tie sa postupne upresňujú alebo tvorí priebežne na základe skúseností s prototypmi z jednotlivých iterácií vývoja na základe spätnej väzby od užívateľov. Agilné metodiky sú zamerané na efektívnosť práce, kvality výsledkov a spokojnosť užívateľov. Nesnaží sa potláčať zmeny oproti pôvodnému plánu, ale naopak je pre ne charakteristické upresňovanie a prispôsobovanie výsledného softvéru.“ (zdroj: managementmania.com) Následne keď vieme, že budeme používať agilný vývoj, potrebujeme nejaký tool – nástroj kde budeme riadiť úlohy. Jedným z najznámejších nájstrojov je Jira. Agilné prístupy a metodikyAgilných prístupov a metodík je veľa. Záleží, čo v projekte potrebujete. Najznámejšia metodika je Srum. V Jire si vieme zvoliť najmä medzi Scrum a Kanban. Čo vybrať? Záleží od projektu. Vo firme budeš pravdepodobne používať Srum. Aký je rozdiel? Kanban je o hlavne o vizualizácií práce. Kanban používa kolonky, ktoré predstavujú rôzne štádiá vývoja. Zoberiem si úlohu – je pridelená. Daný človek na nej začne robiť – je v kolonke in progress (pracuje sa na nej). Potom je úloha posunutá na test, alebo dokončená. Kolonky si môžete prispôsobiť. Tu si o tom vieš prečítať obšírnejšie. Scrum tímy pracujú v stanovených intervaloch nazývaných šprinty. Šprint je približne týždeň alebo dva. Počas šprintu pracujú ľudia na úlohách, ktoré im boli pridelené na začiatku šprintu na takzvanom plánovaní šprintu. Srum vedie jedna osoba a tou je takzvaný Srum master. Počas Srum vedenia týmu sa ciele projektu upravujú – zbierajú sa informácie od klientov, od používateľov a potom sa aplikujú zmeny. Tu si o tom vieš prečítať obšírne. JiraJira je zdarma pre jednoduchý projekt a tým. Na tejto stránke si vieš založiť svoju Jiru. Jira je tool na manažment úloh a tieto úlohy musia byť priradené do projektov. Teda ako prvý krok je vytvorenie projektu. Si prihlásený v Jire a v pravom hornom rohu budeš mať tlačidlo na vytvorenie projektu. [Image] Vytvoríš si projekt:[Image] Ako Template je vybratý Kanban. Toto vieme zmeniť po stlačení Change template. Čo zvolíš je na tebe. Poďem si ukázať Scrum. Vyberiem Scrum a vytvorím projekt.  Momentálne nemáme žiaden sprint. Musíme ho vytvoriť, aby sme začali vývoj. Ideme do Backlogu, čo je miesto kde máme vytvorené úlohy.[Image] Bez úloh nebude šprint. Vytvor si úlohy. Máš na výber viacero miest kde vytvoriť úlohy, ale princíp je stále ten istý – mať úlohy, na ktorých sa môže pracovať. [Image] Keď máme vytvorené úlohy, tak vieme spustiť šprint.[Image][Image]  Vytvoril si šprint. Teraz je prázdny. S týmom sa dohodnete, čo sa má spraviť a dané úlohy sa pretiahnu z backlogu do šprintu.  Dohodli sme sa, že spravíme dve úlohy a jednu ponecháme v backlogu. Následne spustíme šprint.[Image] Pri spustení určíme ako dlho má šprint prebiehať. Teraz je šprint aktívny a vieme si pozrieť nástenku šprintu. V tejto nástenke vidíme, v akom sú úlohy štádiu. [Image]  Samozrejme nesmieš zabudnúť danú úlohu niekomu prideliť. Otvoríš si úlohu a assigneš (pridelíš) ju niekomu.[Image] Daný používateľ si vie vypísať len jeho úlohy v danom šprinte.[Image] Autorom článku je Jaroslav Beňo.

Nezmeškaj info o nových kurzoch a špeciálnych ponukách