VBA - programovanie v Exceli

4h 47m 2s
Čas
97
Kapitol
1 510
Študentov
5.0
Hodnotenie
Mierne pokročilý
Level
slovenský
Jazyk kurzu

Popis online kurzu

V online kurze VBA - programovanie v Exceli sa dozvieš, aké obrovské máš možnosti programovania a automatizácie úkonov, ktoré by si inak musel v Exceli robiť manuálne a pravidelne. Po kurze tak začneš pracovať oveľa efektívnejšie a rýchlejšie. VBA je skratka pre Visual Basic for Applications a v podstate ide o programovací jazyk, ktorý vyvinul Microsoft a programy ako Excel, ale aj Word, Access alebo PowerPoint ho v sebe obsahujú. Odpadajú teda starosti s akoukoľvek inštaláciou alebo dokúpením.

VBA je nástroj, ktorý je využívaný na naprogramovanie programov a algoritmov v Exceli, vďaka ktorým si uľahčíš a zautomatizuješ svoju prácu.

Čo sa naučíš

 • čo sú to makrá, načo slúžia ako ich tvoriť aj bez programovania
 • používať rôzne možnosti a zápisy komentárov
 • získaš informácie o tom, ako pracujú premenné a načo sú vo VBA určené
 • používať jednorozmerné, viacrozmerné a dynamické polia
 • množstvo užitočných metód, príkazov a vlastností
 • tvoriť vlastné funkcie, používať vstavané funkcie a tie priamo z klasického Excelu
 • zadávať pomocou cyklov počet opakovaní určitých častí kódu a tým výrazne ušetriť váš čas
 • cykly, podmienky a rozhodovania
 • prácu s rozsahmi a zápisy viacnásobných formátovaní buniek
 • zmeny nastavení klasického Excelu
 • prácu s dialógovými oknami
 • množstvo ukážkových príkladov do praxe

Čo všetko dostaneš

V kurze sa momentálne nachádza viac ako 62 videí čo je viac ako 4 hodiny online výukového materiálu programovania vo VBA - Excel. Najlepšie na tom je, že tento počet nie je konečný. Budú pribúdať nové videá na základe tvojich požiadaviek a pod. pretože, programovania nie je nikdy dosť a je to beh na dlhú trať :)

Ku kurzu získaš aj viac ako 100 snímkovú prezentáciu s teoretickými znalosťami, procedúrami, funkciami a príkladmi.

Tento online kurz je určený všetkým užívateľom, ktorí majú s Excelom už predchádzajúce skúsenosti. S programovaním vo VBA nemusíš mať žiadne skúsenosti, je určený aj pre úplných začiatočníkov. Pokiaľ nemáš s Excelom zatiaľ žiadne skúsenosti, prihlás sa do jedného z našich dvoch online kurzov Excelu:

 1. Microsoft Excel pre začiatočníkov
 2. Microsoft Excel pre pokročilých
Kurz je zameraný na naučenie sa dostupných a najčastejších príkazov a možností programovacieho jazyka VBA, ktoré ti uľahčia tvoju každodennú prácu a výrazne skrátia čas riešenia tvojich pracovných úloh a povinností. VBA je na automatizáciu úloh priam stvorené.

V kurze sa nachádzajú aj testové úlohy, pomocou ktorých si môžeš vyskúšať a otestovať naučené veci a následne skontrolovať riešenie v priloženom videu.

Okrem toho získaš:

 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.
Online kurz VBA - programovanie v Exceli je možné

Zoznam kapitol

Intro - úvodné info o kurze - čo sa naučíte
Prezentácia - teoretické vedomosti + príklady a funkcie
Prezentácia na stiahnutie
Nahrávanie - makier - Ako "programovať" bez programovania :)
MATERIÁLY k sekcii
Relatívne makrá
Ukladanie Excelu s makrami
Základy VBA - úvod
Čo sú to makrá a ako ich vytvoriť?
Čo je to VBA - výhody a nevýhody
Moduly, procedúry a funkcie - vysvetlenie základných pojmov
VBE - Visual Basic Editor - čo to je a načo slúži?
Komentáre vo VBA
Komentáre - prečo, načo a ako ich používať?
Komentáre na viac riadkov
Premenné
Čo to sú premenné a načo slúžia?
Dátové typy
Deklarácia premenných
Životnosť premenných
Konštanty
Reťazce
Dátum a čas
Operátory priradenia
Možnosti priradenia a operátory
Polia
Čo sú to polia a ich deklarácia
Viacrozmerné polia
Dynamické polia - ReDim – Preserve
Oblasti – práca s nimi
Range – oblasti
Cells – oblasti
Offset – oblasti
Užitočné príkazy / vlastnosti
VALUE – hodnota
TEXT
COUNT – počet
ROW a COLUMN - riadok a stĺpec
ADDRESS – adresovanie
FONT - nastavenie formátov písma
INTERIOR
FORMULA - funkcie a vzorce v bunkách
NUMBERFORMAT - formáty čísel
SELECT a ACTIVATE - označenie a aktivácia
COPY a PASTE - kopírovanie a prilepenie
DELETE a CLEAR - odstránenie a vymazanie obsahov
Funkcie vo VBA
Úvod do funkcií vo VBA – kategórie
Vstavané funkcie vo VBA
Funkcie z Excelu, ako ich vo VBA používať
Vlastné funkcie - vytvorte si sami :)
Cykly, podmienky a rozhodovania
Cykly a podmienky - kedy a ako ich využiť
GoTo - príkaz presmerovania
If Then Else ElseIf - podmienky a rozhodovania
Select Case - rozhodovanie na základe viacerých podmienok
For - Next - Cyklus
For - Next - Vnorený cyklus
Do - While - Cyklus
Do - Until - Cyklus
For - Each - Cyklus
Práca s rozsahmi
Práca s rozsahmi - pravidlá a odporúčania
Kopírovanie a prilepenie
CTRL + SHIFT + šípky - označovanie oblastí
Vystrihnúť a Prilepiť - CTRL + X
Formátovanie rozsahov na základe podmienok
Zmena nastavení v Exceli
Zmena prepočítavania, aktualizácie obrazovky, varovných dialógových okien a podobne
Viacnásobné nastavenia vlastností formátov
With - Selection
Dialógové okná - interaktivita s užívateľom
MsgBox - Dialógové okno výstupov
InputBox - Dialógové okno vstupov
InputBox + Vlookup - kombinácia s funkciami
Spustenie/zavolanie viacerých procedúr - zavolanie funkcií
Call – príkaz
Spojme veci dokopy :) ukážkové príklady
Príklad - riešenie pre Banku - zadanie
Príklad - riešenie pre Banku - vyriešené
Príklad - Bez diakritiky
Príklad - Zoradenie hárkov
Príklad - Aká je v bunke funkcia / vzorec
Príklad - Vytvorenie grafu z oblasti
Príklad - SUM (súčet) podľa farby
Príklad - Počet slov v bunke
Príklad - Vymazanie všetkých pomenovaní
Príklad - Vymaž hyperlinky
Príklad - Vymaž prázdne riadky
Príklad - Prečítaj to za mňa
Príklad - Vymaž tvary v Exceli
Príklad - Zaheslovanie hárkov v Exceli
Príklad - Odheslovanie hárkov
Príklad - Zrušenie zlúčených buniek
Príklad - Uloženie zošita s časom a dátumom
Príklad - Zabezpečenie buniek so vzorcami
Príklad - Prilepiť ako hodnoty
Príklad - Refresh všetkých KT
Príklad - Komentáre určitou farbou
Príklad - Zoradenie v tabuľke 1 stĺpec
Príklad - Viacnásobné zoradenie
Príklad - Otvor kaľkulačku
Príklad - Dátum a čas do hlavičky
Príklad - Vlastné texty v hlavičke a päte
Príklad - Duplicity inou farbou
Príklad - TOP 10 čísel
Príklad - Označenie pomenovaných oblastí
Príklad - Tlačenie komentárov
Príklad - Odkrytie riadkov a stĺpcov
Príklad - Zavrieť všetky zošity

Hodnotenia kurzu

VBA - programovanie v Exceli

Dozvěděl jsem se mnoho užitečných rad. Michal

Michal S.

Pozri aj tieto kurzy

Michal Šurina
MS Office, WordPress